Kognitywistyka II stopnia dokumentacja

Kognitywistyka, studia II stopnia

I.  Wniosek o utworzenie nowego kierunku studiów: załącznik 1

II. Plan studiów: pobierz pdf

III. Kierunkowe efekty kształcenia:

IV. Matryca efektów kształcenia: załącznik 3

V: Opisy modułów

A. Moduły obowiązkowe:

 1. Filozofia kognitywistyki: sylabus | załącznik 6
 2. Psychologia rozwojowa: sylabus | załącznik 6
 3. Językoznawstwo ogólne: sylabus | załącznik 6
 4. Human Problem Solving: sylabus | załącznik 6
 5. Kognitywne aspekty komunikacji: sylabus | załącznik 6
 6. Antropologia poznawcza: sylabus | załącznik 6
 7. Teorie badania świadomości: sylabus | załącznik 6
 8. Neuropsychologia: sylabus | załącznik 6
 9. Mindreading: sylabus | załącznik 6
 10. Neuro- i psycholingwistyka: sylabus | załącznik 6
 11. Neuroaesthetics: sylabus | załącznik 6
 12. Kognitywne teorie decyzji: sylabus | załącznik 6
 13. Neuromodelowanie: sylabus | załącznik 6
 14. Fizyczne podstawy procesów poznawczych: sylabus | załącznik 6
 15. język angielski (lektorat): sylabus | załącznik 6

B. Moduły wybieralne

 1. Seminarium: sylabus | załącznik 6
 2. Formalne analizy języka naturalnego (SiL): sylabus | załącznik 6
 3. Cognitive Semantics (ZJK): sylabus | załącznik 6
 4. Systemy eksperckie (SiL): sylabus | załącznik 6
 5. Język w działaniu (ZJK): sylabus | załącznik 6
 6. Natural Language Processing (SiL): sylabus | załącznik 6
 7. Origins of Signs and Language (ZJK): sylabus | załącznik 6
 8. Neuromodelowanie – kurs rozszerzony (SiL): sylabus | załącznik 6
 9. Warsztaty medialne (ZJK): sylabus | załącznik 6

VI: Fakultety dedykowane kognitywistyce II stopnia (r. 2015/16): lista

VII: Zasady rekrutacji: pobierz pdf

VIII: Minimum kadrowe: pobierz pdf

IX: Sylwetki absolwentów (obie specjalności): pobierz pdf