MiSiMo Research Group

Kliknij, by przejść do wersji angielskiej strony

Mind, Signs and Models Research Group
Zespół Badawczy Umysł, Znaki i Modele

… ma skupiać badaczy:

 1. zainteresowanych wyjaśnianiem funkcjonowania człowieka jako systemu poznawczego
 2. uznających że dla wyjaśnienia poznania kluczowe jest uwzględnienie posługiwania się znakami (w aspektach syntaktycznym-formalnym, semantycznym czy pragmatycznym, biologicznym (zwł. neuro), psychologicznym etc.), w szczególności znakami językowymi
 3. wykorzystujących jako metodę tworzenie teoretycznych i/lub funkcjonujących modeli procesów poznawczych

Skład Zespołu:

 • prof. dr hab. Henryk Kardela (językoznawstwo)
 • dr Piotr Konderak (kognitywistyka)
 • dr Małgorzata Kuśpit (psychologia)
 • dr hab. Zbysław Muszyński, prof. UMCS (filozofia)

Spotkania Zespołu:

 • 22,23.IV.2013: II Seminarium Kognitywistyczne: prof. Victor Rosenthal, EHESS Paris
 • 7.V.2013, prowadzący: P. Konderak, Problem ugruntowania symboli; Harnad S., Obliczanie jest tylko interpretowalną manipulacją symbolami; poznanie nią nie jest, „Minds and Machines”, vol. 4, nr 4, 1994. 
 • 21.V.2013 (godz. 17:00), prowadzący:  Z. Muszyński, Relacja ugruntowania (symboli?) i jej argumenty
 • 18.VI.2013 (godz. 17:00), prowadzący: H. Kardela, Ugruntowanie w lingwistyce kognitywnej
 • 12-14.XI.2013: III Otwarte Seminarium Kognitywistyczne:  Göran SonessonCenter for Cognitive Semiotics, Lunds Universitet

najbliższe zadania:

 • praca nad programem Zespołu Badawczego (patrz szkic: )
 • kategoria ugruntowania w różnych perspektywach

plany działalności Zespołu na rok akademicki 2013/14