Zapisy na fakultety (semestr letni)

Szanowni Państwo, Studenci I roku kognitywistyki,

zbliża się termin zamknięcia I tury zapisów na fakultety.

W II semestrze obowiązuje Państwa wybór i zaliczenie dwóch przedmiotów fakultatywnych. Zalecamy, by jeden z nich wykraczał poza dziedzinę kognitywistyki. Na przedmioty fakultatywne zapisujecie się Państwo drogą elektroniczną. W tym celu należy:

  1. Zapoznać się z informacjami dotyczącymi zasad i terminów zapisów na stronie http://zapisy.routenet.pl/: Pierwsza tura zapisów trwa od 5.XII do 15.I.2013.
  2. Zapoznać się z listą fakultetów WFiS (pobierz) oraz z ich opisami (pod adresem: http://syjon-1.umcs.lublin.pl)
  3. Zalogować się i wybrać interesujące Państwa przedmioty z oferty Wydziału. Szczególnie polecamy Państwa uwadze fakultety dedykowane kognitywistyce, ponieważ zostały one przygotowane tak, by uzupełniać kursy obowiązkowe. Fakultety odbywają się w terminach które nie kolidują z zajęciami obowiązkowymi (8:00-9:30 oraz po 14:40).
  4. Po zakończeniu I tury zapisów należy sprawdzić, czy wybrany przez Państwa fakultet się odbędzie (musi się zapisać przynajmniej 20 osób). Ci z Państwa, którzy wybrali fakultet, na który nie zapisze się wystarczająca liczba osób będą mogły zapisać się na uruchomiony fakultet w II turze zapisów (16.I-20.I).
  5. Problemy techniczne należy zgłaszać administratorowi systemu zapisów, panu G. Prusowi pod adresem support@e-mu.eu podając swój PESEL i kierunek/rok studiów wraz z opisem problemu.
  6. Termin 20.I jest terminem ostatecznym.

Ewentualnych dodatkowych informacji udzieli Państwu opiekun roku.