Plan studiów (II stopień)

Kliknij, by przejść do wersji angielskiej strony

UWAGA: od roku akademickiego 2019/20 obowiązuje nowy plan studiów: kliknij tutaj

 Plan studiów magisterskich na kierunku kognitywistyka od roku akademickiego 2015/16

 • Wersja pdf
 • Wersja online
  • ROZ – kurs rozszerzony
  • SIL – zajęcia wyłącznie dla specjalności „Sztuczna inteligencja i logika”,
  • ZiJ – zajęcia wyłącznie dla specjalności „Znak, język i komunikacja”
  • Egz – egzamin
  • zo – zaliczenie na ocenę

Przejdź do: 2gi | 3ci | 4ty  semestr

1szy semestr
Przedmiot Wykładowca zal. WY KW ECTS
Filozofia kognitywistyki Marek Hetmański Egz 30 15 4
Psychologia rozwojowa Izabela Pietras Egz 30 30 6
Językoznawstwo ogólne Anna Pajdzińska Egz 15 30 4
Human Problem Solving (EN) Piotr Giza Egz 30 30 6
Kognitywne aspekty komunikacji Marcin Trybulec zo 15 30 4
WF zo 15 1
Zajęcia fakultatywne zo 30 3
Jęz. angielski (lektorat) 30 2

Do góry

2gi semestr
Przedmiot Wykładowca zal WY KW ECTS
Antropologia poznawcza Maciej Kociuba Egz 30 15 4
Teorie badania świadomości Barbara Trybulec Egz 15 30 4
Neuropsychologia Ewa Szepietowska Egz 30 30 5
Cognitive Semantics (ZiJ, EN) Henryk Kardela Egz 15 30 5
Formalne analizy języka naturalnego (SiL) Marcin Wolski Egz 30 30 5
Seminarium magisterskie zo 30 4
Zajęcia fakultatywne zo 30 3
Zajęcia fakultatywne zo 30 3
Jęz. angielski (lektorat) 30 2

Do góry

3ci semestr
Przedmiot Wykładowca Jęz WY KW ECTS
Mindreading (EN) Andrzej Kapusta Egz 30 15 4
Neuro- i psycholingwistyka Jolanta Panasiuk Egz 15 30 5
Systemy eksperckie (SiL) Tomasz Żurek zo 0 30 3
Język w działaniu (ZiJ) Andrzej Nowakowski zo 0 30 3
Neuroaesthetics (EN)  Marcin Krawczyk Egz 15 30 4
Zajęcia fakultatywne zo 30 3
Zajęcia fakultatywne   zo 30 3
Seminarium magisterskie zo 30 5
 Praktyki 90 3

Do góry

4ty semestr
Przedmiot Wykładowca zal WY KW ECTS
Kognitywne teorie decyzji Marek Hetmański Egz 30 15 4
Fizyczne podstawy procesów poznawczych Andrzej Łukasik zo  30 15 4
Neuromodelowanie Grzegorz Wójcik Egz 15 15 3
Neuromodelowanie ROZ (SiL) Grzegorz Wójcik zo 15 15 3
Warsztaty medialne (ZiJ) Wiesława Szymczuk zo 15 15 3
Origins of Signs and Language (ZiJ, EN) zo 15 30 4
Natural Language Processing (SiL, EN) zo 15 30 4
Zajęcia fakultatywne zo 30 3
Zajęcia pozakierunkowe lub ogólnouniw. zo 30 3
Seminarium magisterskie zo 30 5

Do góry