Kogni UMCS: „Studia z Przyszłością”!

Szanowni Państwo Studenci,
Szanowni Członkowie Zespołu Kognitywistyki UMCS,

z radością informuję, że studia kognitywistyczne na UMCS I i II stopnia uzyskały certyfikat „Studia z Przyszłością” przyznawany przez Fundację Rozwoju Szkolnictwa Wyższego i Edukacji. Komisja akredytacyjna oceniła liczne aspekty fukcjonowania naszych studiów, począwszy od struktury programu poprzez efekty uczenia się, kadrę wykładowców, bazę dydaktyczną, kariery naszych absolwentów, skończywszy na dostosowaniu studiów do potrzeb rynku pracy. Jak piszą organizatorzy konkursu: „Nasi eksperci zbadają m.in. czy program jest innowacyjny i czy pozytywnie wyróżnia się na tle innych uczelni. Sprawdzą, czy studia umożliwiają absolwentom nabycie efektów kształcenia cenionych przez pracodawców, wzmacniających ich pozycję na polskim i europejskim rynku pracy. Ocenią, czy w toku kształcenia położono odpowiedni nacisk na rozwijanie umiejętności zawodowych studentów i jak oferta w tym zakresie jest realizowana w praktyce.” (wyróżnienia oryginalne; czytaj więcej)

Oficjalnie certyfikat odbierzemy podczas uroczystości w dniu 10 marca.

Piotr Konderak