Umysł w świecie znaków – zagadnienia

Szanowni Państwo,

słuchacze fakultetu prof. Muszyńskiego „Umysł w świecie znaków”.  Tutaj możecie pobrać plik z zagadnieniami do wykładu fakultatywnego.

Wszelkie nowe materiały udostępniane przez prowadzących umieszczane będą na stronie „Materiały do zajęć”: http://kognitywistyka.umcs.lublin.pl/materialy-do-zajec