Zapisy na fakultety (semestr zimowy)

Szanowni Państwo, Studenci II roku kognitywistyki,

od jakiegoś czasu można się już zapisywać w systemie na fakultety w semestrze zimowym 2013/14:

W III semestrze obowiązuje Państwa wybór i zaliczenie dwóch przedmiotów fakultatywnych. Zalecamy, by jeden z nich wykraczał poza dziedzinę kognitywistyki. Na przedmioty fakultatywne zapisujecie się Państwo drogą elektroniczną. W tym celu należy:

  1. Zapoznać się z informacjami dotyczącymi zasad i terminów zapisów na stronie http://zapisy.routenet.pl/: Pierwsza tura zapisów trwa do 7.X.2013.
  2. Zapoznać się z listą fakultetów WFiS  oraz z ich opisami (które będą wkrótce dostępne pod adresem: http://syjon.umcs.lublin.pl)
  3. Zalogować się i wybrać interesujące Państwa przedmioty z oferty Wydziału. Szczególnie polecamy Państwa uwadze fakultety dedykowane kognitywistyce, ponieważ zostały one przygotowane tak, by uzupełniać kursy obowiązkowe. Fakultety odbywają się w terminach które nie kolidują z zajęciami obowiązkowymi (8:00-9:30 oraz po 14:40).
  4. Proszę pamiętać, że zapis na fakultet jest jednocześnie zobowiązaniem do jego zaliczenia (podobnie jak w przypadku przedmiotów obowiązkowych)
  5. Po zakończeniu I tury zapisów należy sprawdzić, czy wybrany przez Państwa fakultet się odbędzie (musi się zapisać przynajmniej 20 osób). Ci z Państwa, którzy wybrali fakultet, na który nie zapisze się wystarczająca liczba osób będą mogły zapisać się na uruchomiony fakultet w II turze zapisów.
  6. Problemy techniczne należy zgłaszać administratorowi systemu zapisów, panu G. Prusowi pod adresem support@e-mu.eu podając swój PESEL i kierunek/rok studiów wraz z opisem problemu.
  7. Ponieważ studenci I roku będą mogli się zapisać na fakultety po odebraniu indeksów, informacje dla nich pojawią się w późniejszym terminie.

Ewentualnych dodatkowych informacji udzieli Państwu opiekun roku.

Jednocześnie uprzejmie prosimy, byście nie zajmowali Państwo miejsc innym studentom (miejcie Państwo na uwadze studentów I roku kognitywistyki, którzy będą mogli się zapisywać dopiero po immatrykulacji) i zapisywali się tylko na dwa fakultety.