Stypendia

Informujemy Państwa, że ustalone zostały tegoroczne regulaminy:

Prosimy zainteresowane osoby o zapoznanie się z powyższymi informacjami. Pod linkami znajdziecie Państwo również spis niezbędnych załączników do wniosków oraz wzory dokumentów. Dodatkowe informacje (w tym godziny i miejsce składania wniosków) będą dostępne na stronie Wydziału (http://wfis.umcs.lublin.pl/category/pomoc-materialna/).