Zapisy na seminaria (aktualizacja)

Informacje dot. zapisów na seminaria:

  1. prof. Barbara Gawda  (Instytut Psychologii) – Mechanizmy emocjonalne i poznawcze zachowań ludzkich – zapisy w trakcie konsultacji, tj.: w środę 5.II. w Instytucie Psychologii w godz. 12 – 14.30, pokoj nr 79, lub drogą e-mailową pod adresem: bgawda[-at-]wp.pl;
  2. prof. Henryk Kardela (Instytut Anglistyki) – Język perswazji: świat w języku propagandy, reklamy i sportu – zapisy w trakcie konsultacji, wtorek, 4.II, od godz. 12:00, p.536, Nowa Humanistyka lub przy okazji egzaminu z Językoznawstwa kognitywnego (5.II);
  3. dr hab. Grzegorz Wójcik (Instytut Informatyki) – Seminarium neuroinformatyki – grupa seminaryjna już powstała;
  4. dr Paweł Bytniewski – Język – umysł – kultura – zapisy: w trakcie konsultacji (poniedziałki. 13 -14.30 p. 137) lub drogą elektroniczną na adres: pbytniewski[-at-]poczta.umcs.lublin.pl;
  5. dr Marcin Krawczyk – zapisy w trakcie konsultacji: czwartek 11:20-12:50, p. 235 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: cinus3[-at-]o2.pl;

Pełna lista seminariów IF wraz z opisami

Na seminaria prowadzone przez pracowników Instytutu Filozofii możecie się Państwo zapisywać w ich terminach konsultacji.

Piotr Konderak