Ankieta oceny zajęć (do 21.III)

Szanowni Państwo,

jedną z form poprawy jakości kształcenia jest uwzględnianie opinii studentów dotyczącej prowadzonych na UMCS zajęć. W związku z tym od 17 lutego do 21 marca 2014 r. możecie Państwo ocenić sposób prowadzenia zajęć dydaktycznych wypełniając online ankietę. Na adres e-mail, który podaliście Państwo przy rejestracji w systemie IRK zostały wysłane zaproszenia do wypełnienia ankiety wraz z linkiem do formularza. Wystarczy kliknąć…

Wyniki ankiety stanowią jeden z elementów oceny pracy nauczycieli akademickich oraz poziomu i jakości zajęć – dzięki Państwa opiniom można weryfikować jakość prowadzonych zajęć, programów studiów i przydatność wiedzy zdobywanej na danym kursie.

Jednocześnie zapewniamy, że Państwa odpowiedzi mają charakter poufny – żaden z ocenianych nauczycieli nie ma dostępu do informacji dotyczącej osób oceniających.

Z góry dziękujemy za udział w ankiecie

Więcej informacji: http://umcs.lublin.pl/news.php?nid=6755