Zapisy w USOS (I stopień)

Szanowni Państwo, Studenci kognitywistyki

I. zapisy na fakultety w semestrze letnim rozbite są na dwie rejestracje, tj.:

  • zapisy na fakultety ogólno-instytutowe
  • zapisy na fakultety „kognitywistyczne”.

Zapisy na fakultety ogólno-instytutowe (rejestracja F-FKK-LS-L dla I stopnia) otwierane są dla studentów wszystkich kierunków w Instytucie Filozofii i odbywają się zgodnie z zasadami opisanymi tutaj. Sugerujemy, by przynajmniej jeden z wybranych przez Państwa fakultetów pochodził z tej rejestracji.

Zapisy na fakultety „kognitywistyczne” w pierwszej turze otwarte są wyłącznie dla studentów kognitywistyki i odbywają się wraz zapisami na wszelkie inne przedmioty w semestrze letnim (patrz poniżej) – rejestracja F-K-LS-16L. Sugerujemy byście Państwo wybierali jeden fakultet kognitywistyczny – prośba ta wiąże się z ograniczoną ofertą tych fakultetów.

Łącznie powinniście zapisać się Państwo na maksymalnie  2 fakultety.

II. W tym semestrze po raz pierwszy zapisujecie się Państwo na wszystkie kursy w semestrze letnim (rejestracja F-K-LS-16L). Bardzo proszę zapoznać się z poniższymi listami przedmiotów, które należy wybrać w zależności od semestru i specjalności i zapisywać się zgodnie z nimi.

Uwaga! Bardzo proszę pilnować zgodności przedmiotów ze specjalizacją – zapis na kurs spoza specjalizacji może się wiązać z opłatą za nadmiarowe punkty ECTS zgodnie z Zarządzeniem Rektora. Studenci I roku wraz z zapisem na określone przedmioty dokonują tym samym wyboru specjalizacji. Studenci II roku dokonują wyboru seminarium licencjackiego (lista seminariów lic.).

III. Studenci IV (SiL) i VI (obie specjalności) semestru zobowiązani są zapisać się na tzw. zajęcia pozakierunkowe. Zachęcamy, by szukać tych zajęć na innych wydziałach (W.Psychologii i Pedagogiki, W. Mat, Fiz i Informatyki, W. Humanistycznym, W. Artystycznym itp.) z jednym zastrzeżeniem – proszę wybierać kursy dające Państwu 3 ECTSy. W celu zapisania się na wybrany kurs poza Wydziałem bardzo proszę uzyskać zgodę prowadzącego i poinformować o swoim wyborze Prodziekana ds Studenckich WFiS, dra hab. Piotra Gizę. Możecie również Państwo wybrać kursy z oferty fakultetów „niekognitywistycznych” – w takim przypadku należy się zapisać na nie poprzez system USOS (rejestracja F-FKK-LS-L).

W razie wątpliwości – proszę o kontakt: kondorp[at]bacon.umcs.lublin.pl