Lectures in Cognitive Semiotics

w dniach 26-28.04.2016 odbędzie się trzecia edycja wykładów prof. Görana Sonessona i prof. Jordana Zlateva (Centre for Cognitive Semiotics, Lund universitet, Szwecja) z semiotyki kognitywnej.

Wykłady odbędą się w godz. 9-12:00 i 15-18:00 w sali obrad Rady Wydziału WFiS (s.4, pl. Marii Curie-Sklodowskiej 4).

csm14_small

Plan wykładów:

  • Lecture 1: Cognitive semiotics and the Semiotic Hierarchy (26.IV, J.Zlatev)
  • Lecture 2: Cognitive semiotics: The Semiotics and Phenomenology Connection (26.IV, G.Sonesson)
  • Lecture 3: The mimesis hierarchy in evolution and development (27.IV, J.Zlatev)
  • Lecture 4: Semiotics of Culture and Evolutionary Theory (27.IV, G.Sonesson)
  • Lecture 5: Cognitive semiotics and language (28.IV, J.Zlatev)
  • Lecture 6: Psychological and Semiotic Studies of Pictorial Development and Evolution (28.IV, G. Sonesson)

Szczegółowe informacje: strona internetowa kursu

Chociaż wykłady prowadzone są dla studentów kognitywistyki II roku, zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką na pograniczu kognitywistyki, semiotyki, językoznawstwa kognitywnego i psychologii rozwojowej i ewolucyjnej – w miarę wolnych miejsc.

s200_g_ran.sonessonGöran Sonesson jest profesorem semiotyki na Uniwerstecie w Lund oraz jednym z twórców i dyrektorem Centre for Cognitive Semiotics powołanym do życia w 2009 r. przy Uniwersytecie w Lund. Jest również inicjatorem semiotycznych studiów doktoranckich w Lund, które formalnie funkcjonują od  1998. Był pierwszym przewodniczącym The Swedish Society for Semiotic Studies (sffs) oraz prezydentem The Nordic Association for Semiotic Studies (NASS) 1992-2012, jak również Sekretarzem Generalnym The International Association for Visual Semiotics (IAVS/AISV) od 2001.
Uzyskał doktoraty w zakresie: lingwistyki ogólnej (Uniwersytet w Lund) oraz semiotyki (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paryż). W latach 1974 – 1981 był członkiem Groupe de recherches sémio-linguistiques, kierowanej przez A.J. Greimasa, gdzie przewodniczył sekcji zajmującej się gestami.W latach 1981 i 1982 prowadził badania semiotyczne i lingwistyczne w Meksyku, w szczególności poświęcone językom i kulturze Majów. Wybrane publikacje: http://lu.academia.edu/GSonesson

Jordan Zlatev prowadzi badania nad relacją pomiędzy językiem, myślą (w tym świadomością) a takimi systemami semiotycznymi (znakowymi), jak np.: gesty czy obrazy. W szczególności interesuje go perspektywa ewolucyjna i rozwojowa (fito- i ontogenetyczna).  Jest jednym z liderów Centre for Cognitive Semiotics oraz twórcą nowopowstałej dyscypliny jaką jest semiotyka kognitywna.
Prof. Zlatev pełnił funkcję prezydenta Scandinavian Association for Language and Cognition (SALC). Jest założycielem i członkiem zarządu International Association for Cognitive Semiotics (IACS). Członek zarządu International Cognitive Linguistics Association (ICLA).

W razie pytań proszę o kontakt: Piotr Konderak, kondorp@bacon.umcs.lublin.pl