Zajęcia pozakierunkowe

Szanowni Państwo, studenci realizujący zajęcia pozakierunkowe, tj.

  • kogni 2.0, sem. III;
  • kognitywistyka I stopnia sem. V  specjalność ZJK

przypominam, że 3 ECTS w ramach zajęć pozakierunkowych można uzyskać uczestnicząc w wykładach ogólnouniwersyteckich. Zapisy na te wykłady ruszają 28.IX o godz. 8:00. Informację na ten temat można uzyskać pod linkiem: https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,34,zapisy-na-wyklady-ogolnouniwersyteckie-od-28-09-,68663.chtm

Proszę sprawdzić na swoich kontach USOS czy macie Państwo dostęp do rejestracji „UMCS-OG”. Jeśli rejestracja ta nie jest widoczna na koncie uprzejmie proszę o zgłoszenie tego faktu w dziekanacie.

Jednocześnie przypominam, że zajęcia pozakierunkowe można również realizować w formie fakultetów oferowanych na WFiS (o czym w następnym poście).

Piotr Konderak

Wykłady ogólnouniwersyteckie, USOSweb: kliknij