II, III rok kogni1 – rejestracja na zajęcia

Szanowni Państwo, Studenci II i III roku kogni1,

poprzez system USOS zapisujecie się Państwo na kursy i do grup zajęciowych (rejestracja F-KN-LS23-21Z). Wszyscy Państwo zapisujecie się na każdy z przewidzianych dla danego roku kursów obowiązkowych; każdy ze studentów musi się zapisać na jeden kurs z bloku PSN i jeden kurs z bloku JiD. Nie można wybrać ponownie kursu zrealizowanego wcześniej (nawet jeśli zmienił się wykładowca). Proszę zwrócić uwagę, że wybrane kursy są dedykowane tylko dla III roku. Rejestracja na zajęcia zostanie otwarta 29.09 po 20:00. Pierwszeństwo w grupach mają osoby wyżej ulokowane w rankingu (system sprawdza to dopiero przy zamknięciu I tury).

1. Kursy obowiązkowe:

2. Kursy wybieralne – blok psychologia i neuronauka (PSN; jeden kurs do wyboru)

3. Kursy wybieralne – blok język i działanie (JiD; jeden kurs do wyboru)

4. Rejestracja na WF (w USOS: UMCS-WF) dla studentów III semestru odbywa się oddzielnie i rozpocznie się 30.09 o godz. 17:00

5. Rejestracja na zajęcia fakultatywne na WFiS (F-FIF-22Z; w ramach tzw. zajęć pozakierunkowych) odbywa się oddzielnie. Studenci III semestru mogą wybrać jeden kurs dający 3 ECTS. Lista fakultetów oferowanych w semestrze zimowym 2021/22 dostępna jest tutaj. Szczegóły dotyczące terminów zapisów wkrótce.

Piotr Konderak