Konferencja Culture, Communication and Cognition

CULTURE, COMMUNICATION AND COGNITION
Explaining cognitive-cultural components of media and communication

Lublin, 7-9 maja 2012

Keynote Speaker
DAVID R. OLSON
(University of Toronto)

Celem konferencji jest stworzenie platformy dla przeprowadzenia interdyscyplinarnej dyskusji dotyczącej wzajemnych relacji między kulturą, poznaniem i komunikacją, przy szczególnym uwzględnieniu kulturowych i poznawczych konsekwencji pisma i innych środków komunikacji. Szczególnym zainteresowaniem będą cieszyć się rozważania prowadzone na styku nauk kognitywnych oraz teorii mediów i komunikacji, przy uwzględnieniu takich orientacji teoretycznych jak: ekologia mediów, teoria piśmienności, teoria aktów mowy, analiza dyskursu, semiotyka kultury, teoria działań komunikacyjnych oraz komunikologia i mediologia.

Referaty prezentowane będą w języku polskim i angielskim.

Termin zgłoszeń: 29 lutego 2012
Więcej informacji znaleźć można na stronie konferencji oraz w Zaproszeniu (pdf).