CogSci2012 (II)

Tego dnia (2.VIII) szczególnie wyróżnioną postacią badań nad poznaniem był David Marr. Jego koncepcji poświęcone było specjalne sympozjum jak również szereg wystąpień podejmujących problemy psychologiczne, neurobiologiczne i związanie ze sztuczną inteligencją. Najczęściej przywoływano postulat Marra, by poznanie badać na trzech poziomach:

  • obliczeniowym (odpowiadając na pytanie co system robi, np. rozpoznaje twarze)
  • algorytmicznym/reprezentacyjnym (w jaki sposób system robi to, co robi)
  • implementacyjnym (w jaki sposób system jest fizycznie zrealizowany, np.  opis neurobiologiczny struktur odpowiedzialnych za rozpoznawanie twarzy, tj. zakrętu wrzecinowatego – obszaru Brodmanna 37)

Z ważnych wydarzeń należy wymienić wręczenie nagrody Rumelharta (za znaczący wkład w badania w zakresie kognitywistyki oraz za wpływ, jaki ma Nagrodzony na całą społeczność kognitywistyczną) Peterowi Dayanowi.

[c.d.n.]