Czego kognitywistyka może nas nauczyć o odkryciu naukowym?

Dr hab. Piotr Giza
Instytut Filozofii UMCS

Czego kognitywistyka może nas nauczyć o odkryciu naukowym?

Sekret kreatywności? Wiedzieć jak ukryć źródła.
Albert Einstein

Prezentacja do pobrania: 

Kognitywistyka (nauki o poznaniu) to dziedzina nauki wyjaśniająca poznanie (m.in. percepcję, pamięć, rozumienie, rozumowanie, zdolności językowe, rozwiązywanie problemów, inteligencja etc.) w terminach: filozofii, psychologii, zasad działania mózgu; jednocześnie jest to dziedzina umożliwiająca tworzenie sztucznych (komputerowych) systemów wykazujących się tymi zdolnościami. Odkrycie naukowe tradycyjnie uważane jest za domenę geniuszu. Kojarzy się nam ono z nazwiskami wielkich uczonych, którzy w przebłysku genialnej intuicji formułowali nowe rewolucyjne teorie czy odkrywali nowe zjawiska. Co więcej, ów przebłysk intuicji dostępny byłby jedynie wybranym, a my, zwykli śmiertelnicy, nie możemy go ani doświadczyć ani zrozumieć. W prezentacji postaram się pokazać na ile badania z zakresu kognitywistyki pozwalają zrozumieć i wyjaśnić tajemnicze procesy odkrycia naukowego a nawet stworzyć „inteligentne” systemy komputerowe zdolne dokonywać odkryć naukowych.

dr hab. Piotr Giza: prodziekan Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS, pracownik Zakładu Logiki i Filozofii Nauki, członek zespołu programowego kierunku kognitywistyka. Specjalista od sztucznej inteligencji; od strony teoretycznej bada możliwość dokonywania odkryć naukowych przez systemy komputerowe, od strony praktycznej wykorzystuje języki sztucznej inteligencji (LISP, PROLOG) w badaniach nad sztuczną inteligencją. Wielki orędownik wolnego i otwartego oprogramowania, w szczególności systemu operacyjnego Linux.