Fakultety kognitywistyczne 2018/19 semestr letni

Szanowni Państwo, studenci studiów licencjackich  i magisterskich,

w związku z połączeniem oferty fakultetów dla obu stopni zmienia się sposób zapisu na fakultety. By się na nie zapisać, uczestniczycie Państwo w jednej, wspólnej dla obu stopni i wszystkich kierunków WFiS rejestracji na zajęcia fakultatywne: F-FFK-19L. Rejestracja zostanie otwarta 18.02 o godz. 9:00. Podobnie jak w dotychczasowych rejestracjach, limit miejsc w grupie wynosi 25 osób (laboratoria: 13 osób). Wśród fakultetów znajdują się zajęcia dedykowane studentom kognitywistyki: studenci kogni mają tam wymuszone w systemie pierwszeństwo. Przypominam, że połowa fakultetów zaliczonych w toku studiów powinna być dedykowana kognitywistyce.

Uprzejmie proszę sprawdzić, czy macie Państwo dostęp do ww. rejestracji na swoich kontach USOS. W razie pytań proszę o kontakt.

Obowiązująca liczba fakultetów:*

 • studenci I roku lic. – 1 kurs „pozakierunkowy” (3 ECTS)
 • studenci III roku lic. – 1 fakultet (3 ECTS) i jeden kurs „pozakierunkowy” (obie specjalności, 3 ECTS)
 • studenci I roku mgr – 2 fakultety (2*3ECTS)
 • studenci II roku mgr – 1 fakultet (3 ECTS) i jeden kurs „pozakierunkowy” (3 ECTS).

Zajęcia pozakierunkowe mogą być realizowane w formie:

 • fakultetów „niekognitywistycznych” na WFiS,
 • wykładów ogólnouniwersyteckich (proszę pamiętać o liczbie 3 punktów ECTS, rejestracja TBA.) lub zajęć na innych wydziałach.

Na fakultety „niekognitywistyczne” jako zajęcia pozakierunkowe możecie się Państwo zapisywać bądź poprzez system USOS (jak na każdy inny fakultet), bądź indywidualnie u Prowadzącego (to Prowadzący decyduje czy przyjmuje studenta do grupy).

Lista fakultetów kognitywistycznych (sem. letni 18/19L):

 • dr hab. Piotr Giza prof. UMCS, Python Programming part 2 (EN) (LAB)
 • dr Marcin Rządeczka, Evolutionary Biology for Cognitive Science (EN) (WY)
 • dr Marcin Rządeczka, Bioinformatyka dla kognitywistów (LAB)
 • mgr Artur Grabowski (doktorant IF), Podstawy edycji materiału audiowizualnego (LAB)
 • mgr Łukasz Blechar (doktorant IF), Wizualizacja danych (LAB)
 • dr hab. Andrzej Kapusta prof. UMCS, mgr Grzegorz Michalik (doktorant IF), Wiedza ekspercka i zmiana osobowa (KW)
 • dr Aneta Unkiewicz-Winiarczyk, Podstawy neurobiologii (15 WY + 15 KW)
 • mgr inż. Paweł Filipowski, Podstawy robotyki (LAB)

Lista wszystkich fakultetów w ofercie: kliknij