kogni 2.0: #7

#7: ścieżki kształcenia

w nowym programie zdecydowaliśmy się zrezygnować ze sztywno ustalonych specjalizacji. W zamian każdy z Państwa może zaprojektować sobie – w oparciu o przedmioty wybieralne – tzw. ścieżkę kształcenia, tj. ciąg kursów zakończony wybranym kursem praktycznym.

Obrazowo (przykładowa propozycja pełnej ścieżki „Big Data”): kliknij (pdf)
[czerwony – przedmioty sugerowane, różowy – przykładowo dobrane przedmioty]

Przykładowe propozycje elementów ścieżek:

  • ścieżka Big Data: logika dla AI (#LOG), programowanie (#IT), cognitive modeling (#LOG), statystyka (#LOG), relacyjne bazy danych (#IT), symulatory umysłu (#PSN), algorytmika (#AI), systemy uczące się (#AI), Big Data (prz. praktyczny)
  • ścieżka Design: percepcja i działanie (#PSN), grafika komputerowa (#IT), projektowanie stron WWW (#IT), analizy semiotyczne (#JID), etnologia kognitywna (#LOG), rozszerzone systemy poznawcze (#PIW), Design w zastosowaniach (prz. praktyczny)
  • ścieżka Media: językowe środki wpływu (#JID), kulturowe reprezentacje świata (#PIW), projektowanie stron WWW (#IT), problemy psychologii poznawczej (#PSN) lub metody badań psychologicznych (#LOG), semiotyka nowych mediów (#JID), Media: warsztat dziennikarza (prz. praktyczny)

Pozostałe przedmioty na ścieżkach – do wyboru studenta zgodnie z zainteresowaniami

Oczywiście to tylko propozycje – student może konstruować ścieżki zgodnie ze swoimi potrzebami. Są jedynie dwa ograniczenia:

  • liczba kursów wybranych z bloków (po dwa) + jeden rozszerzający (I semestr) + jeden praktyczny (VI semestr) oraz
  • zależności pomiędzy przedmiotami (prerequisities – wymagania wstępne).

W konstruowaniu ścieżek pomagać będą tutorzy.

<< (wstecz) system promowania jakości