Konferencja Mózg-Myśl-Maszyna

Koło Kognitywistyki UMCS zaprasza na konferencję:

Mózg-Myśl-Maszyna „Technologia a poznanie”
29-30 maja 2015 r., Instytut Filozofii, UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4.

poświęconą dyskusji nad relacją między technologią (rozumianą szeroko) a poznaniem.

56467965540721e0f7d1Jak przebiega interakcja człowieka z maszyną i jak ją usprawnić? Czy i jak technologie wpływają na nasze myślenie w wymiarze indywidualnym i społecznym? Jaka jest zależność między technologią a mózgiem i umysłem? Jak technologia wspiera poznanie naukowe? Te oraz wiele innych problemów mamy nadzieję poruszyć z Państwa udziałem w ramach wspólnych obrad.

Przykładowe tematy badawcze:

  • Interakcja człowiek-komputer (human-computer interaction)
  • Użyteczność (usability)
  • Neuronalne uwarunkowania technik (np. czytania, liczenia)
  • Technologia w koncepcji umysłu rozszerzonego, rozproszonego, usytuowanego
  • Artefakty poznawcze
  • Technologie a ekonomia procesów poznawczych
  • Determinizm technologiczny
  • Kognitywne i społeczne badania nad nauką i technologią

Szczegółowe informacje: kliknij
Termin zgłoszeń: 10.V.2015 (formularz zgłoszeniowy)
Strona wydarzenia (fb) >> kliknij
Kontakt z Organizatorami: mmm.konferencja[-at-]gmail.com