Ludzie

Kliknij, by przejść do wersji angielskiej strony

 

Jacek Paśniczek  prof. dr hab. Jacek Paśniczek:
kierownik studiów kognitywistycznych
Instytut Filozofii, Katedra Logiki i Kognitywistyki
> logika > formalne analizy języka naturalnego
Wiesław Kamiński  prof. dr hab. Wiesław Kamiński
Instytut Informatyki, Katedra Systemów Inteligentnych
> sztuczne układy neuropodobne
Henryk Kardela  prof. dr hab. Henryk Kardela
Instytut Neofilologii, Katedra Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego
> Cognitive Semantics
Goran Sonesson  prof. Göran Sonesson: invited professor
Lunds universitet, Kognitiv Semiotik
> Cognitive Semiotics
Jordan Zlatev  prof. Jordan Zlatev: invited professor
Lunds universitet, Kognitiv Semiotik
> Cognitive Semiotics
Marek Hetmański  prof. dr hab. Marek Hetmański
Instytut Filozofii, Katedra Ontologii i Epistemologii
> epistemologia > kognitywne teorie decyzji
Anna Pajdzińska prof. dr hab. Anna Pajdzińska
Instytut Filologii Polskiej, Katedra Semantyki, Pragmatyki i Teorii Języka
> językoznawstwo ogólne
Piotr Giza  dr hab. Piotr Giza prof. nadzw. UMCS
Instytut Filozofii, Katedra Logiki i Kognitywistyki
> IT > Programming for Beginners > AI Programming: LISP > Python Programming
Andrzej Kapusta  dr hab. Andrzej Kapusta, prof. nadzw. UMCS
Instytut Filozofii, Katedra Estetyki i Filozofii Kultury
> Mindreading
Artur Koterski  dr hab. Artur Koterski, prof. nadzw. UMCS
Instytut Filozofii, Katedra Logiki i Kognitywistyki
> metodologia nauk > translatorium tekstów kognitywistycznych
Andrzej Łukasik  dr hab. Andrzej Łukasik, prof. nadzw. UMCS
Instytut Filozofii, Katedra Ontologii i Epistemologii
> filozofia dla kognitywistów > filozofia nauk przyrodniczych
Zbysław Muszyński  dr hab. Zbysław Muszyński, prof. nadzw. UMCS
Instytut Filozofii, Katedra Logiki i Kognitywistyki
> znaki i kody komunikacji > analizy semiotyczne
Jolanta Panasiuk  dr hab. Jolanta Panasiuk, prof. nadzw. UMCS
Instytut Filologii Polskiej, Katedra Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego
> neuro- i psycholingwistyka
Ewa Szepietowska  dr hab. Ewa Szepietowska, prof. nadzw. UMCS
Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii
> neuropsychologia
Grzegorz M. Wójcik   dr hab. Grzegorz M. Wójcik, prof. nadzw. UMCS
Instytut Informatyki, Katedra Neuroinformatyki i Inżynierii Biomedycznej
> Neuromodeling > metody neuroinformatyki
Marek Góźdź  dr hab. Marek Góźdź
Instytut Informatyki, Katedra Systemów Inteligentnych
> Methods of Artificial Intelligence
Maciej Kociuba  dr hab. Maciej Kociuba
Instytut Filozofii, Katedra Logiki i Kognitywistyki
> kulturowe reprezentacje świata > antropologia poznawcza
Jolanta Kociuba  dr hab. Jolanta Kociuba
Instytut Socjologii, Katedra Społecznych Problemów Zdrowotności
> psychologia uczenia się > psychologia rozwojowa
Piotr Konderak  dr hab. Piotr Konderak
Instytut Filozofii, Katedra Logiki i Kognitywistyki
> Introduction to CogSci > Philosophy of Mind > Cognitive Modeling > EKG: rozwiązywanie problemów > Natural Language Processing
Andrzej Nowakowski  dr hab. Andrzej Nowakowski
Instytut Filozofii, Katedra Logiki i Kognitywistyki
> logika > język w działaniu
Marcin Wolski  dr hab. Marcin Wolski
Instytut Filozofii, Katedra Logiki i Kognitywistyki
> IT > logika w zastosowaniach > Human Problem Solving
Andrzej Bobyk  dr Andrzej Bobyk
Instytut Informatyki, Katedra Systemów Inteligentnych
> podstawy sztucznej inteligencji > systemy uczące się
Agnieszka Cegiełkowska-Bednarczyk  dr n. med. Agnieszka Cegiełkowska-Bednarczyk
Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej
> neuronauka poznawcza
Kamil Filipek  dr Kamil Filipek
Instytut Socjologii, Katedra Socjologii Gospodarki i Metod Badań Społecznych
> statystyka
Robert Kaczmarczyk  dr n. med. Robert Kaczmarczyk
SPSK4, Oddział Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej
> neuronauka poznawcza
Aleksandra Kołtun  dr Aleksandra Kołtun
Instytut Filozofii, Katedra Ontologii i Epistemologii
> Social Cognition > etnografia kognitywna
Paweł Koniak  dr Paweł Koniak
Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Społecznej
Ewelina Prażmo  dr Ewelina Prażmo
Instytut Neofilologii, Katedra Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego
> Language and Cognition
Marcin Rządeczka  dr Marcin Rządeczka
Instytut Filozofii, Katedra Ontologii i Epistemologii
> warsztaty krytycznego myślenia > Evolutionary Psychology > komunikacja i wizualizacja danych
Barbara Trybulec  dr Barbara Trybulec
Instytut Filozofii, Katedra Logiki i Kognitywistyki
> filozofia umysłu > rozszerzone systemy poznawcze
Marcin Trybulec  dr Marcin Trybulec
Instytut Filozofii, Katedra Ontologii i Epistemologii
> komunikacja i poznanie > semiotyka nowych mediów
Tomasz Walczyk  dr Tomasz Walczyk
Instytut Filozofii, Katedra Ontologii i Epistemologii
> teorie informacji > percepcja wizualna
Renata Wiechnik  dr Renata Wiechnik, docent
Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Emocji i Osobowości
> wstęp do psychologii poznawczej
Konrad Żyśko  dr Konrad Żyśko
Instytut Neofilologii, Katedra Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego
Magdalena Bury-Kamińska  mgr Magdalena Bury-Kamińska
Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii
> neuropsychologia
 mgr Artur Grabowski
Instytut Filozofii, Katedra Logiki i Kognitywistyki (doktorant)
Paweł Olszewski  mgr Paweł Olszewski
Instytut Informatyki, Katedra Systemów Inteligentnych
> sztuczne układy neuropodobne