MultiLab

W Instytucie Filozofii UMCS, wraz z semestrem letnim 2019/20, rusza działalność nowej jednostki badawczej: Laboratorium badań nad multimodalnością (MultiLab)

Zapraszamy badaczy, zespoły badawcze, studentów realizujących wraz z nauczycielami akademickimi tematy badawcze oraz studentów WFiS działających w kołach naukowych do korzystania z wyposażenia MultiLab-u.

Opiekę nad Laboratorium sprawuje dr Marcin Rządeczka (marcin.rzadeczka@poczta.umcs.lublin.pl)

Obecnie Laboratorium dysponuje:

  • kostiumem do badań ruchów ciała (motion-capture suit) Rokoko

  • drukarką 3D

W procedowaniu jest zakup sprzętu do:

  • badań biometrycznych z czterema czujnikami: EEG, EMG, EKG i EDA (np. służący badaniu reakcji skórnych):

(szczegółowe info na stronie dystrybutora)

  • dwóch zestawów (Oculus + laptop) do prowadzenia badań naukowych w warunkach rzeczywistości wirtualnej.

Zadaniem Laboratorium jest wspieranie badań interdyscyplinarnych prowadzonych w Instytucie Filozofii:

  • udostępnianie sprzętu Laboratorium na potrzeby badawcze (zgodnie z Regulaminem);
  • prowadzenie szkoleń z obsługi i wykorzystania sprzętu;
  • planowanie i realizowanie rozwoju Laboratorium w odpowiedzi na zapotrzebowanie badaczy i zespołów badawczych.

MultiLab
Collegium Humanicum
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
pokój 204
multilab[at]bacon.umcs.lublin.pl