MultiLab

W Instytucie Filozofii UMCS, wraz z semestrem letnim 2019/20, rusza działalność nowej jednostki badawczej: Laboratorium badań nad multimodalnością (MultiLab)

Zapraszamy badaczy, zespoły badawcze, studentów realizujących wraz z nauczycielami akademickimi tematy badawcze oraz studentów WFiS działających w kołach naukowych do korzystania z wyposażenia MultiLab-u.

Opiekę nad Laboratorium sprawuje dr Marcin Rządeczka (marcin.rzadeczka@poczta.umcs.lublin.pl)

Dyżury badawczo-dydaktyczne w MultiLab w semestrze letnim 2020/21:

  • dr hab. Piotr Konderak: piątki, 10-14:00 (ze względu na ograniczenia pandemiczne konieczne wcześniejsze umówienie spotkania: piotr.konderak@umcs.pl)

Wyposażenie:

obecnie Laboratorium dysponuje:

  • kostiumem do badań ruchów ciała (motion-capture suit) Rokoko

  • drukarką 3D
  • sprzętem do badań biometrycznych z czujnikiem EDA (służącym do badania reakcji skórno-galwanicznych):

(szczegółowe info na stronie dystrybutora)

  • zestawem Oculus + laptop do prowadzenia badań naukowych w warunkach rzeczywistości wirtualnej.

W procedowaniu jest Rokoko Smartglove, rękawica do badania ruchów dłoni i palców (opis na stronie producenta)

Zadaniem Laboratorium jest wspieranie badań interdyscyplinarnych prowadzonych w Instytucie Filozofii:

  • udostępnianie sprzętu Laboratorium na potrzeby badawcze (zgodnie z Regulaminem);
  • prowadzenie szkoleń z obsługi i wykorzystania sprzętu;
  • planowanie i realizowanie rozwoju Laboratorium w odpowiedzi na zapotrzebowanie badaczy i zespołów badawczych.

MultiLab
Collegium Humanicum
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
pokój 204
multilab[at]bacon.umcs.lublin.pl