Prace magisterskie

Nad jakimi problemami pracowali nasi studenci? Oto lista tematów prac magisterskich wraz z promotorami.

| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

2020

2019

 • Aspects of information management: A cognitive linguistic study (prof. dr hab. Henryk Kardela)
 • Autoprezentacja – manipulacja wizerunkiem własnego Ja w relacjach społecznych (dr hab. Jolanta Kociuba)
 • Językowe i rysunkowe sposoby rozumienia metafor u dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera (dr hab. Zbysław Muszyński, prof. UMCS)
 • Kognitywistyczne podejście do badań nad zaburzeniami neurorozwoju (dr hab. Jolanta Kociuba)
 • Obraz mężczyzny w reklamach telewizyjnych (dr hab. Andrzej Nowakowski)
 • Porównanie rozpoznawania kształtów w percepcji ludzkiej i widzeniu komputerowym (dr hab. Grzegorz Wójcik, prof. UMCS)
 • Postrzeganie zjawiska przemocy z perspektywy historycznej (dr hab. Jolanta Kociuba)
 • Poznawcze koncepcje osobowości a osobowość w kontekście kultury (dr hab. Jolanta Kociuba)
 • Projektowanie zorientowane na użytkownika: stworzenie portalu internetowego Katedry Systemów Inteligentnych (prof. dr hab. Wiesław Kamiński)
 • Specyfika funkcjonowania poznawczego osób z dysfunkcją wzroku (dr hab. Jolanta Kociuba)
 • Sztuczna inteligencja a teoria ucieleśnienia (dr hab. Jolanta Kociuba)
 • Sztuczna inteligencja i robotyka a kultura (dr hab. Piotr Giza)
 • Środowisko wirtualne w rehabilitacji pacjentów po przebytym udarze (dr hab. Piotr Giza)
 • User Experience: idea i zastosowanie praktyczne (dr hab. Piotr Giza)
 • Wybrane aspekty neuromarketingu (dr hab. Jolanta Kociuba)

2018

 • Paraliż przysenny w ujęciu interdyscyplinarnym- ewolucyjne korzenie zjawiska (dr hab. Grzegorz Wójcik, prof. UMCS)
 • Poznawcze aspekty depresji okołoporodowej (dr hab. Cezary Mordka, prof. UMCS)
 • Rejestracja badania i znaczenie wrzecion snu w sygnale EEG człowieka (dr hab. Grzegorz Wójcik, prof. UMCS)
 • Specyfika funkcjonowania poznawczego osób z zaburzeniami nastroju (dr hab. Jolanta Kociuba)
 • Spór o świadomość w koncepcji D. Dennetta (dr hab. Cezary Mordka, prof. UMCS)
 • Stres w kosmosie. Studium zjawiska i wpływ na misje kosmiczne ze szczególnym uwzględnieniem wypraw długoterminowych (dr hab. Andrzej Nowakowski)
 • Świadomość nieempiryczna w wedancie i mahajanie (dr hab. Krzysztof Kosior, prof. UMCS)
 • Uczenie głębokie w warunkach symulowanych działań robotycznego ramienia chwytnego (prof. dr hab. Wiesław Kamiński)
 • Umysł, mózg i kwanty. Problem świadomości w interpretacjach mechaniki kwantowej (dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS)
 • Wpływ emocji na procesy kognitywne (dr hab. Jolanta Kociuba)
 • Wpływ przekazu medialnego na procesy poznawcze i behawioralne odbiorcy (dr hab. Jolanta Kociuba)
 • Zastosowania sztucznej inteligencji w marketingu internetowym (dr hab. Piotr Giza)
 • Zastosowania sztucznej inteligencji w stymulowaniu rozwoju zdolności poznawczych (dr hab. Piotr Giza)

2017

 • Analiza kognitywno-retoryczna kompanii prezydenckiej Donalda Trumpa (prof. dr hab. Marek Hetmański)
 • Analiza ruchu rowerowego w Lublinie w oparciu o algorytmy eksploracji danych (dr hab. Piotr Giza)
 • Badania ilorazu inteligencji wśród studentów informatyki i kognitywistyki UMCS (dr hab. Grzegorz Wójcik, prof. UMCS)
 • Badanie stopnia uzależnienia od sieci Internet i gier komputerowych wśród studentów informatyki i kognitywistyki UMCS (dr hab. Grzegorz Wójcik, prof. UMCS)
 • Ciało i umysł w tańcu: ujęcie kognitywno-fenomenologiczne (prof. dr hab. Marek Hetmański)
 • Interakcje pomiędzy człowiekiem a sztuczną inteligencją (dr hab. Piotr Giza)
 • Intuicja w ujęciu kognitywnym (dr hab. Cezary Mordka)
 • Koncepcja umysłu w filozofii D. Dennetta (dr hab. Cezary Mordka)
 • Manipulacja społeczna. Geneza i funkcje (dr hab. Cezary Mordka)
 • Motoryzacja autonomiczna (dr hab. Piotr Giza)
 • Odczuwanie szczęścia u studentów włoskich i polskich (dr hab. Barbara Gawda, prof. UMCS)
 • Płeć a pamięć autobiograficzna (dr hab. Barbara Gawda, prof. UMCS)
 • Rola emocji w podejmowaniu decyzji i szacowaniu prawdopodobieństwa (prof. dr hab. Marek Hetmański)
 • Sztuka w perspektywie neuroestetycznej. Wybrane zagadnienia (dr hab. Cezary Mordka)
 • Sztywność poznawcza a interpretacja sytuacji wieloznacznych (dr hab. Barbara Gawda, prof. UMCS)
 • Umysł mordercy. Geneza, struktura uwarunkowania (dr hab. Cezary Mordka)
 • Wiek osoby a jej perspektywa temporalna (dr hab. Barbara Gawda, prof. UMCS)
 • Wpływ gier wideo na zdolności poznawcze w aspekcie zastosowań sztucznej inteligencji (dr hab. Piotr Giza)
 • Wpływ mediów społecznościowych na procesy poznawcze studentów informatyki i kognitywistyki (dr hab. Grzegorz Wójcik, prof. UMCS)
 • Wpływ naturalnych substancji nootropowych na funkcje wykonawcze (prof. dr hab. Marek Hetmański)
 • Wpływ negatywnych i pozytywnych emocji na procesy pamięciowe (dr hab. Barbara Gawda, prof. UMCS)
 • Wpływ reklamy na system decyzyjny (dr hab. Cezary Mordka)
 • Zastosowanie sztucznej inteligencji do dokonywania odkryć w bazach danych (dr hab. Piotr Giza)
 • Zastosowanie sztucznej inteligencji w tłumaczeniach (dr hab. Piotr Giza)