Prace magisterskie

Nad jakimi problemami pracowali (lub wciąż pracują) nasi studenci? Oto lista tematów prac magisterskich wraz z promotorami.

| 2017 |

2017

 • Analiza kognitywno-retoryczna kompanii prezydenckiej Donalda Trumpa (prof. dr hab. Marek Hetmański)
 • Analiza ruchu rowerowego w Lublinie w oparciu o algorytmy eksploracji danych (dr hab. Piotr Giza)
 • Badania ilorazu inteligencji wśród studentów informatyki i kognitywistyki UMCS (dr hab. Grzegorz Wójcik, prof. UMCS)
 • Badanie stopnia uzależnienia od sieci Internet i gier komputerowych wśród studentów informatyki i kognitywistyki UMCS (dr hab. Grzegorz Wójcik, prof. UMCS)
 • Ciało i umysł w tańcu: ujęcie kognitywno-fenomenologiczne (prof. dr hab. Marek Hetmański)
 • Interakcje pomiędzy człowiekiem a sztuczną inteligencją (dr hab. Piotr Giza)
 • Intuicja w ujęciu kognitywnym (dr hab. Cezary Mordka)
 • Koncepcja umysłu w filozofii D. Dennetta (dr hab. Cezary Mordka)
 • Manipulacja społeczna. Geneza i funkcje (dr hab. Cezary Mordka)
 • Motoryzacja autonomiczna (dr hab. Piotr Giza)
 • Odczuwanie szczęścia u studentów włoskich i polskich (dr hab. Barbara Gawda, prof. UMCS)
 • Płeć a pamięć autobiograficzna (dr hab. Barbara Gawda, prof. UMCS)
 • Rola emocji w podejmowaniu decyzji i szacowaniu prawdopodobieństwa (prof. dr hab. Marek Hetmański)
 • Sztuka w perspektywie neuroestetycznej. Wybrane zagadnienia (dr hab. Cezary Mordka)
 • Sztywność poznawcza a interpretacja sytuacji wieloznacznych (dr hab. Barbara Gawda, prof. UMCS)
 • Umysł mordercy. Geneza, struktura uwarunkowania (dr hab. Cezary Mordka)
 • Wiek osoby a jej perspektywa temporalna (dr hab. Barbara Gawda, prof. UMCS)
 • Wpływ gier wideo na zdolności poznawcze w aspekcie zastosowań sztucznej inteligencji (dr hab. Piotr Giza)
 • Wpływ mediów społecznościowych na procesy poznawcze studentów informatyki i kognitywistyki (dr hab. Grzegorz Wójcik, prof. UMCS)
 • Wpływ naturalnych substancji nootropowych na funkcje wykonawcze (prof. dr hab. Marek Hetmański)
 • Wpływ negatywnych i pozytywnych emocji na procesy pamięciowe (dr hab. Barbara Gawda, prof. UMCS)
 • Wpływ reklamy na system decyzyjny (dr hab. Cezary Mordka)
 • Zastosowanie sztucznej inteligencji do dokonywania odkryć w bazach danych (dr hab. Piotr Giza)
 • Zastosowanie sztucznej inteligencji w tłumaczeniach (dr hab. Piotr Giza)