Studenckie początki kognitywistyczne

Studenci I roku kognitywistyki
Wydział Filozofii i Socjologii UMCS

Żonglowanie
Beata Błażewicz, Łukasz Blechar, Agnieszka Chabura, Jakub Chmielowiec, Łukasz Gawryluk

Żonglerka – juggling – według autorów projektu – określa umiejętność radzenia sobie z wieloma sprawami naraz. Podrzucanie kilku piłeczek jest doskonałą metaforą równoczesnej realizacji różnych projektów.
Autorzy wyjaśnią, co się dzieje w układzie nerwowym (zwłaszcza w mózgu) gdy żonglujemy piłeczkami – w szczególności zwracając uwagę na sterowanie ruchem ciała. Aktywność mózgu znajduje swoje odzwierciedlenie w procesach psychologicznych – w prezentacji autorzy podkreślą rolę procesów uwagi i świadomości w czynności żonglowania. Kognitywistyka wykorzystuje modele komputerowe do opisu i wyjaśniania ludzkich czynności poznawczych. Stosownie do tego, autorzy zaprezentują model żonglującego robota oraz wyjaśnią, co taki robot może nam powiedzieć o ludzkim funkcjonowaniu poznawczym.

Postrzeganie barw przez człowieka: daltonizm a widzenie świata
Lidia Gandecka, Ewelina Nóżka, Mateusz Pajdowski, Ewa Paśniczek, Mateusz Piątkowski 

Być może niektórym z Was przyszło do głowy pytanie: czy świat jest naprawdę taki, jakim go spostrzegamy. Większość ludzi w codziennym funkcjonowaniu polega na zmyśle wzroku. Na ile możemy mu ufać? Jak widzi  świat daltonista? Czy kolory rozróżnia oko czy mózg? Kiedy kolorów nie widzimy, kiedy nie rozróżniamy a kiedy nie potrafimy ich nazwać? Dlaczego niektóre kolory działają na ludzi jak czerwona płachta na byka? Czy w różnych kulturach ludzie postrzegają odmiennie kolory, czy też tak samo? Na te i szereg innych pytań postarają się odpowiedzieć autorzy prezentacji – sięgając do zasobów neuronauki poznawczej, psychologii, filozofii umysłu i antropologii.

Obydwie wyróżnione prezentacje zostały przygotowane jako prace zaliczeniowe w ramach przedmiotu Wstęp do kognitywistyki.