#5: warsztaty i przedmioty praktyczne

#5: warsztaty i przedmioty praktyczne

Studia mają wyposażyć studenta/absolwenta nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale również w praktyczne umiejętności przydatne w staraniach o pracę i w karierze zawodowej. Rolę taką odgrywają w programie kogni 2.0 dwie grupy przedmiotów: warsztaty i przedmioty praktyczne.

Warsztaty:

  • wyszukiwanie informacji i praca grupowa (laboratorium) – we współczesnym świecie nie jest problematyczne dotarcie do informacji. Kłopot sprawia ich selekcja. Stosowne narzędzia informatyczne pozwalają sobie radzić z nadmiarem informacji oraz z ich zróżnicowaną jakością. Zdobyte informacje trzeba przetworzyć. Coraz popularniejszą formą pracy jest obecnie praca grupowa. Ponownie narzędzia informatyczne umożliwiają taką pracę. W ramach warsztatu studenci będą się uczyć wykorzystywać narzędzia informatyczne w tych dwóch aspektach;
  • komunikacja i wizualizacja danych (laboratorium) – studenci przygotowują prezentacje, strony internetowe;
  • academic writing (laboratorium) – krótko mówiąc, jak profesjonalnie przygotować tekst (np. artykuł) do recenzji i publikacji.

Przedmioty praktyczne (ostatni, VI semestr studiów) – kursy prowadzone przez praktyków – potencjalnych pracodawców. W ramach zajęć studenci uczą się wykorzystywać dotychczasową wiedzę w konkretnych, praktycznych zastosowaniach. Wstępnie planujemy zajęcia praktyczne w zakresie:

  • Big Data
  • Design
  • Media

<< wstecz (bloki przedmiotów wybieralnych)

kontynuuj (system promowania jakości) >>