Zapisy na fakultety 2014/15 uruchomione

Szanowni Państwo, studenci kognitywistyki (II, III rok),

zapisy na fakultety na semestr zimowy 2014/15 zostały uruchomione, aktualna lista (i opisy) fakultetów „kognitywistycznych”: http://kognitywistyka.umcs.lublin.pl/fakultety-kognitywistyczne-201415

W I turze zapisów powyższe fakultety dostępne będą jedynie dla studentów kognitywistyki.

W III i V semestrze obowiązuje Państwa wybór i zaliczenie dwóch przedmiotów fakultatywnych *). Zalecamy, by jeden z nich wykraczał poza dziedzinę kognitywistyki. Na przedmioty fakultatywne zapisujecie się Państwo drogą elektroniczną. W tym celu należy:

  1. Zapoznać się z informacjami dotyczącymi zasad i terminów zapisów na stronie http://zapisy.routenet.pl/: pierwsza tura zapisów trwa do 8.X.2014.
  2. Zapoznać się z listą fakultetów WFiS  oraz z ich opisami (które powinny wkrótce być dostępne pod adresem: http://syjon.umcs.lublin.pl)
  3. Zalogować się i wybrać interesujące Państwa przedmioty z oferty Wydziału. Szczególnie polecamy Państwa uwadze fakultety dedykowane kognitywistyce, ponieważ zostały one przygotowane tak, by uzupełniać kursy obowiązkowe. Fakultety powinny odbywać się w terminach które nie kolidują z zajęciami obowiązkowymi (jak Państwo wiecie, w związku z remontem Auli nie zawsze jest taka możliwość).
  4. Proszę pamiętać, że zapis na fakultet jest jednocześnie zobowiązaniem do jego zaliczenia (podobnie jak w przypadku przedmiotów obowiązkowych)
  5. Po zakończeniu I tury zapisów należy sprawdzić, czy wybrany przez Państwa fakultet się odbędzie (musi się zapisać przynajmniej 20 osób) – fakultety na które nie zapisała się wystarczająca liczba studentów zostaną zamknięte. Ci z Państwa, którzy wybrali taki fakultet będą mogli przepisać się na inny fakultet w II turze zapisów (w miarę wolnych miejsc).
  6. Zapisy na fakultety zostaną zamknięte 19.X.2014. Po tym terminie wszelkie zmiany będą możliwe jedynie w wyjątkowych, dobrze uzasadnionych sytuacjach – za zgodą Zastępcy Dyrektora Instytutu Filozofii.
  7. Problemy techniczne należy zgłaszać administratorowi systemu zapisów, panu G. Prusowi pod adresem support@e-mu.eu podając swój PESEL i kierunek/rok studiów wraz z opisem problemu.

Ewentualnych dodatkowych informacji udzieli Państwu opiekun roku.

*) W związku z koniecznością zapewnienia miejsc na fakultetach „kognitywistycznych” dla studentów przyszłego I roku informuję, że: osoby, które zapiszą się na więcej niż 2 fakultety będę usuwał z nadprogramowych fakultetów (arbitralnie decydując z którego/których).

Z poważaniem,
Piotr Konderak