Fakultety kognitywistyczne 2014/15

[aktualizacja: 8.07.2014]

Zajęcia fakultatywne – przedmioty spośród których student musi w toku studiów (3 lata) wybrać 10 (zgodnie z programem studiów). Przedmioty fakultatywne mogą mieć charakter ogólny, uzupełniać specjalność „Sztuczna inteligencja i logika” (SiL) lub też specjalność „Znak i język” (ZiJ). Każdy student może wybrać dowolny przedmiot (niezależnie od specjalności) w tym zaliczyć przynajmniej 5 kursów dedykowanych dla wybranej specjalności.

Studenci I semestru wybierają 1 fakultet, studenci pozostałych semestrów muszą zaliczyć 2 fakultety w każdym semestrze.

Rok akademicki 2014/15,

Fakultety „kognitywistyczne”:

semestr zimowy:

 • Filozofia umysłu i epistemologia w Indiach (SiL, ZiJ), prof. Marek Szymański, WY; opis fakultetu
 • Heuristics and behavioral biases in investment decisions (ZiJSiL, ang.), dr Marcin Krawczyk, WY; opis fakultetu
 • Metafora jako narzędzie poznania (ZiJ, SiL), dr hab. Maciej Kociuba, WY; opis fakultetu wkrótce
 • Mózg a kultura. Wiedza ekspercka a zmiana zachowań(SiL, ZiJ), prof. Andrzej Kapusta, WY; opis fakultetu
 • Muzyka a świat symboli, (ZiJ, SiL), prof. Janusz Jusiak, WY; opis fakultetu
 • Mechanika kwantowa dla kognitywistów (SiL, ZiJ), prof. Andrzej Łukasik, WY; opis fakultetu
 • Teorie symbolu (ZiJ), dr Paweł Bytniewski, WY; opis fakultetu
 • Ucieleśnienie w języku (ZiJ), prof. Henryk Kardela, WY; opis fakultetu
 • Wstęp do biocybernetyki i inżynierii biomedycznej (SiL), dr hab. Grzegorz Wójcik, WY/LAB; opis fakultetu
 • Wypowiedzi perswazyjne (ZiJ), prof. Andrzej Nowakowski, WY; opis fakultetu
 • Z punktu widzenia kognitywisty: sztuczna inteligencja (SiL, ZiJ; I rok), dr Piotr Konderak, WY/LAB; opis fakultetu; sylabus

semestr letni:

 • Human Problem Solving (SiL; II i III rok), dr Piotr Konderak, LAB (ang.); opis fakultetu
 • Język ciała w perspektywie antropologii poznawczej (ZiJ), prof. Urszula Kusio, WY; opis fakultetu
 • Kiedy informacja staje się wiedzą (ZiJ, SiL), prof. Marek Hetmański, KW; opis fakultetu
 • Krytyczna analiza wybranych wschodnich koncepcji umysłu, medytacji i autotransformacji z perspektywy nauk o poznaniu (SiL, ZiJ), dr Grzegorz Polak, WY; opis fakultetu
 • Media i poznanie. Techno-kulturowy wymiar umysłu (ZiJ, SiL), dr Marcin Trybulec, WY, opis fakultetu
 • Przestrzeń trójwymiarowa jako model poznania (SiL, ZiJ), prof. Maciej Kociuba, WY; opis fakultetu
 • Psychologiczne konteksty oddziaływania reklamy (ZiJ), dr Małgorzata Kuśpit, WY; opis fakultetu
 • Pułapki umysłu (SiL, ZiJ), prof. Cezary Mordka, WY; opis fakultetu
 • Semiotyka kultury (ZiJ), prof. Zofia Majewska, KW; opis fakultetu
 • Umysł moralny (spory wokół inteligencji ludzkiej i zwierzęcej) (SiL, ZiJ), dr Jacek Lejman, WY, 30h, opis fakultetu
 • Zmysły i mózg w filozoficzno-medycznych teoriach w starożytności i średniowieczu (SiL, ZiJ), dr hab. Małgorzata Kowalewska, WY, 30h

Pełna oferta fakultetów WFiS 2014/15 >>

Zasady zapisów na fakultety >>

Fakultety kognitywistyczne 2012/13 >>

Fakultety kognitywistyczne 2013/14>>