Zapisy na fakultety i przedmioty kierunkowe (I stopień)

Szanowni Państwo, Studenci kogni#1@umcs

I. zapisy na fakultety w semestrze letnim rozbite są na dwie rejestracje, tj.:

  • zapisy na fakultety „kognitywistyczne” (start: 23.I, godz. 19:00)
  • zapisy na fakultety ogólno-instytutowe (start: 23.I, godz. 20:00)

Zapisy na fakultety „kognitywistyczne” w pierwszej turze otwarte są wyłącznie dla studentów kognitywistyki i odbywają się wraz zapisami na wszelkie inne przedmioty w semestrze letnim (patrz poniżej) – rejestracja F-K-LS-17L. Sugerujemy byście Państwo wybierali jeden fakultet kognitywistyczny – prośba ta wiąże się z ograniczoną ofertą tych fakultetów.

Zapisy na fakultety ogólno-instytutowe (rejestracja F-FKK-LS-17L dla I stopnia) otwierane są dla studentów wszystkich kierunków w Instytucie Filozofii i odbywają się zgodnie z zasadami opisanymi tutaj. Sugerujemy, by przynajmniej jeden z wybranych przez Państwa fakultetów pochodził z tej rejestracji.

Studenci III roku, VI semestru zapisują się na max 1 fakultet, studenci semestrów II i IV zapisują się na max.  2 fakultety.
Dostęp do rejestracji w USOS: zakładka „Dla studentów” > Rejestracje

II. W tym semestrze po raz kolejny zapisujecie się Państwo w USOS na wszystkie kursy  (rejestracja F-K-LS-17L). Bardzo proszę zapoznać się z poniższymi listami przedmiotów, które należy wybrać w zależności od semestru i specjalności i zapisywać się zgodnie z nimi.

Uwaga! Bardzo proszę pilnować zgodności przedmiotów ze specjalizacją – zapis na kurs spoza specjalizacji może się wiązać z opłatą za nadmiarowe punkty ECTS zgodnie z Zarządzeniem Rektora.

IIa. Studenci I roku wraz z zapisem na określone przedmioty dokonują tym samym wyboru specjalizacji. Studenci II roku dokonują wyboru seminarium licencjackiego (lista seminariów lic.).

III. Studenci IV (SiL) i VI (obie specjalności) semestru zobowiązani są zapisać się na tzw. zajęcia pozakierunkowe. Zachęcamy, by szukać tych zajęć na innych wydziałach (W.Psychologii i Pedagogiki, W. Mat, Fiz i Informatyki, W. Humanistycznym, W. Artystycznym itp.) z jednym zastrzeżeniem – proszę wybierać kursy dające Państwu 3 ECTSy. W celu zapisania się na wybrany kurs poza Wydziałem bardzo proszę uzyskać zgodę prowadzącego i poinformować o swoim wyborze Prodziekana ds Studenckich WFiS, dr hab. Urszulę Kusio. Możecie również Państwo wybrać kursy z oferty fakultetów „niekognitywistycznych” – w takim przypadku należy się zapisać na nie bezpośrednio u prowadzącego zajęcia. W minionych latach można było również zapisać się w ramach zajęć pozakierunkowych na fakultety kognitywistyczne dla II stopnia – w miarę wolnych miejsc.

Bardzo proszę o sprawdzenie na swoich kontach USOS czy macie Państwo dostęp do obu wymienionych wyżej rejestracji. W razie jakichkolwiek wątpliwości – proszę o kontakt: kondorp[at]bacon.umcs.lublin.pl

Udanego weekendu,
Piotr Konderak