Fakultety w semestrze letnim 2017/18

Szanowni Państwo, studenci studiów licencjackich (II, III rok) i magisterskich,

w związku z połączeniem oferty fakultetów dla obu stopni zmienia się sposób zapisu na fakultety. By się na nie zapisać, uczestniczycie Państwo w jednej, wspólnej dla obu stopni i wszystkich kierunków WFiS rejestracji na zajęcia fakultatywne: F-FFK-18L. Rejestracja zostanie otwarta 22.02 o godz. 8:00. Podobnie jak w dotychczasowych rejestracjach, limit miejsc w grupie wynosi 25 osób (laboratoria: 13 osób). Wśród fakultetów znajdują się zajęcia dedykowane studentom kognitywistyki: studenci kogni mają tam wymuszone w systemie pierwszeństwo. Przypominam, że połowa fakultetów zaliczonych w toku studiów powinna być dedykowana kognitywistyce.

Uprzejmie proszę sprawdzić, czy macie Państwo dostęp do ww. rejestracji na swoich kontach USOS. W razie pytań proszę o kontakt.

Obowiązująca liczba fakultetów:
studia licencjackie:

 • IV semestr: wszyscy: 2 fakultety; dodatkowo specj. SiL: jedne zajęcia pozakierunkowe (3 ECTS)*
 • VI semestr: wszyscy 1 fakultet; dodatkowo SiL i ZJK: jedne zajęcia pozakierunkowe (3 ECTS)*

studia magisterskie:

 • II semestr: 2 fakultety
 • IV semestr: 1 fakultet, jedne zajęcia pozakierunkowe (3 ECTS)*

* Zajęcia pozakierunkowe mogą być realizowane w formie:

 • fakultetów „niekognitywistycznych” na WFiS,
 • wykładów ogólnouniwersyteckich (proszę pamiętać o liczbie 3 punktów ECTS, rejestracja od 21.02, godz. 9:00)
 • lub zajęć na innych wydziałach.

Na fakultety „niekognitywistyczne” jako zajęcia pozakierunkowe możecie się Państwo zapisywać bądź poprzez system USOS (jak na każdy inny fakultet), bądź indywidualnie u Prowadzącego (to Prowadzący decyduje czy przyjmuje studenta do grupy).

Lista fakultetów kognitywistycznych (sem. letni 17/18L):

 • dr Joanna Bielecka-Prus, Socjologia kognitywna
 • dr Joanna Jabłońska-Hood (Inst. Anglistyki), The intricacies of humour. An overview
 • dr hab. Tomasz Kitliński, Znak oraz to, co świadome i nieświadome według Julii Kristevej
 • dr hab. Maciej Kociuba, Przestrzeń trójwymiarowa jako model poznania
 • dr Małgorzata Kuśpit (Inst. Psychologii UMCS), Psychologia różnic indywidualnych – wybrane zagadnienia
 • dr Marcin Rządeczka, Bioinformatyka dla kognitywistów (LAB)
 • dr Marcin Rządeczka, Using Bootstrap, JavaScript and AngularJS for Single Page Applications (LAB)

Lista wszystkich fakultetów w ofercie: kliknij