Zapisy na zajęcia: III rok kognitywistyki

:Szanowni Państwo, Studenci III roku kogni,

na Państwa kontach USOS powinna być już widoczna rejestracja na zajęcia w kolejnym semestrze. Rejestracja ta (F-K-LS-18Z) uruchomi się dzisiaj (1.X) o godzinie 20:00 (o czym wiecie Państwo lepiej ode mnie:).
  • Pierwsza tura zapisów trwać będzie do 6.X (godz. 20:00). W I turze można się dowolną liczbę razy zapisywać i wypisywać z zajęć;
  • Druga tura trwać będzie od 8.X (21:00) do 13.X (21:00). W tej turze można się jedynie dopisywać do grup, możliwość wypisania się zostanie zablokowana; O swoim statusie zostaniecie Państwo poinformowani e-mailowo. W II turze będzie też możliwa „giełda”, tj. wymienianie się miejscami w grupach.

Na poniższe kursy zapisują się wszyscy:

  • Filozofia umysłu (EN) (WY + 2 gr. KW)
  • Neuronauka poznawcza (WY + 2gr. LAB)
  • Programoiwanie II: PROLOG (WY+LAB)
  • Społeczne aspekty poznania i wiedzy (WY + 2 gr. KW)

Dodatkowo, specjalność SiL zapisuje się na:

  • Programowanie II: PROLOG – kurs rozszerzony (WY + LAB)
Przypominam również, że powinniście Państwo zrealizować 6 ECTS w ramach zajęć fakultatywnych, zaś specjalność ZJK dodatkowo 3 ECTS w ramach kursów pozakierunkowych (tj. w ramach wykładów ogólnouniwersyteckich lub fakultetów – odpowiednie informacje znajdziecie Państwo również na FB kognitywistyki)
UWAGA! W zależności od rezultatów sesji poprawkowej powstaną dwie lub jedna grupa konwersatoryjna! Tymczasowo proszę się rozpisać na dwie grupy. Grupy LAB będą dwie.
Państwa rozkład zajęć jest już dostępny na stronie WFiS: http://bacon.umcs.lublin.pl/~instfil/index.php?k=10&p=16&r=3&s=1
Piotr Konderak