Informacje dla I lat kogni (lic, mgr)

Szanowni (wkrótce) Studenci I roku kogni obu stopni,

oto garść informacji na początek, wraz z napływem nowych informacji wpis będzie aktualizowany:

 1. 1.X o godz. 13:00 odbędzie się uroczysta immatrykulacja studentów I lat kierunków studiów realizowanych na Wydziale Filozofii i Socjologii. Do stacjonarnego uczestnictwa zaproszonych zostało po pięciu przedstawicieli każdego z kierunków I stopnia oraz po dwóch przedstawicieli każdego z kierunków II stopnia. Pozostali Państwo będziecie mogli obserwować przebieg uroczystości na YT: https://youtu.be/ygLGm6QYn3M. 1.X jest dla studentów I roku dniem wolnym od zajęć.
 2. Po immatrykulacji studenci studiów I stopnia spotykają się ze swoim opiekunem (via Teams).

  W trakcie spotkania dr Marcin Rządeczka wprowadzi Państwa w zawiłości funkcjonowania w hybrydowej rzeczywistości uczelnianej; w szczególności musi być wybrany/a Państwa przedstawiciel/ka: starosta (starościna) roku. W związku ze zwolnieniem lekarskim, prof. Hetmański spotka się z I rokiem II stopnia w późniejszym terminie.

 3. Jak przekazywałem wcześniej, do 30.IX powinniście się Państwo zalogować do uczelnianych systemów informatycznych. Szczególnie ważne jest zalogowanie się na konto USOSweb – poprzez to konto kontaktujecie się Państwo z administracją wydziałową (tj. dziekanatem), zapisujecie się Państwo na zajęcia, śledzicie tok swoich kursów, kontaktujecie z Prowadzącymi itp. Po zapisaniu się na zajęcia (por. poniżej) będziecie też mieli Państwo podgląd swojego tygodniowego rozkładu zajęć.
 4. Ze względu na pandemiczne okoliczności, bardzo proszę na bieżąco sprawdzać swoją pocztę elektroniczną. W pierwszym okresie Państwa funkcjonowania różnych wiadomości może napływać do Państwa wiele. Niemalże cały obieg dokumentów będzie wymagał formy elektronicznej.
 5. Niemalże gotowy jest już Państwa rozkład zajęć. Nieoficjalna wersja jest tutaj (studia lic., znów zaktualizowane!) i tutaj (studia mgr, zaktualizowane!); oficjalna pojawi się wkrótce pod poniższymi linkami:
 6. Kursy, na które Państwo będziecie uczęszczać dzielą się na dwie grupy: obowiązkowe – każdy student ma obowiązek uczestniczyć w wykładach i jednej z grup konwersatoryjnych, laboratoryjnych lub ćwiczeniowych (w zależności od kursu) oraz wybieralne:
  na I roku studiów licencjackich każdy z Państwa zobowiązany jest zrealizować jeden kurs (30h zajęć) rozszerzający wybrany kurs obowiązkowy z następujących:

  na pierwszym roku studiów magisterskich wybieracie Państwo jeden kurs z bloku #IT (30 LAB):

  • Wprowadzenie do technik programowania
  • Elementy sztucznej inteligencji
  • Systemy eksperckie
 7. Na większość zajęć na kierunku kognitywistyka studenci zapisują się poprzez system USOS. Uruchomienie rejestracji dla studentów I roku studiów licencjackich (F-KN-LS1-20Z) zaplanowane jest na 2.X, godz. 20:03. Bardzo proszę sprawdzić, czy wszyscy Państwo macie dostęp do tej rejestracji (USOSweb -> dla studentów -> rejestracja). I tura zapisów potrwa do 6.X. W pierwszym semestrze zapisy działają na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji znajdziecie Państwo w oddzielnym wpisie. W związku z przedłużoną rejestracją na studia II stopnia, zapisy dla studiów magisterskich uruchomione zostaną nieco później. Poprzez USOS nie zapisujecie się Państwo na lektorat z jęz. angielskiego – podział na grupy powinien być efektem testów poziomujących.
 8. Zajęcia stacjonarne odbywają się we wtorki (w tym dniu na Wydziale powinni przebywać wyłącznie studenci kognitywistyki). Obowiązują Państwa zasady reżimu sanitarnego: obowiązkowe maseczki zasłaniające usta i nos, zasada dystansu społecznego (w salach należy pozostawić przynajmniej jedno miejsce wolne między siedzącymi), dezynfekcja rąk, w czasie dłuższych przerw między zajęciami zalecane jest opuszczenie budynku. Szczegółowe instrukcje wyda Dziekan WFiS.
 9. Zajęcia zdalne odbywają się za pośrednictwem jednej z dwu platform:
  • Wirtualny Kampus (https://kampus.umcs.pl) – logujecie się Państwo za pomocą tych samych danych, co do USOSweba; na WK odbędą się m.in. Introduction to Cognitive Science, IT
  • MS Teams: instrukcję aktywacji konta dla studentów UMCS można znaleźć tutaj: kliknij; na Teams odbędą się m.in: Filozofia dla kognitywistów, Wyszukiwanie informacji i praca grupowa, Human Problem Solving

  Przy opisach wybranych kursów w USOSweb znajdziecie Państwo informację, której platformy używa Prowadzący (te informacje będą systematycznie uzupełniane). Prowadzący będą się też kontaktować z Państwem na podane w USOSweb e-maile. W trakcie zajęć włączona kamera i mikrofon są obowiązkowe (konsekwencją ich braku jest odnotowana nieobecność).

 10. W razie wątpliwości, problemów, pytań etc śmiało się Państwo kontaktujcie z opiekunami lat, mgr Izabelą Soleniec (opiekuje się kognitywistyką w Dziekanacie WFiS), prowadzącymi zajęcia.
 11. Ważne linki:
 12. cdn.

Życzę Państwu (i sobie) byśmy sprawnie i w miarę gładko przebrnęli przez trudności hybrydowego funkcjonowania na uczelni.
Do zobaczenia wkrótce,

Piotr Konderak
(kondorp[at]bacon.umcs.lublin.pl)