Szkolenia z eye-trackingu

Dobry pre-początek roku akademickiego. Miło nam donieść, że MultiLab inauguruje swoją działalność. W dniach 21-22.09.2020 odbędą się szkolenia z eye-trackingu pierwszych dwóch grup: pracowników Instytutu Filozofii (21.09) oraz studentów realizujących wspólnie z promotorami badania naukowe w ramach seminariów na kierunku kognitywistyka (22.09). Szkolenia poprowadzi dr Grzegorz Kata z Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Edukacja 3.0.

W tym roku zaplanowane jest jeszcze jedno szkolenie przeznaczone dla aktywnych naukowo studentów z Koła Kognitywistyki (nabór w toku, termin do ustalenia).

Laboratorium badań nad multimodalnością (MultiLab) zostało powołane by wspierać interdyscyplinarne badania nad multisensoryczną percepcją i polisemiotyczną komunikacją. W tym celu udostępnia na potrzeby badań naukowych sprzęt: eye-trackery Tobii, kostium do badania ruchów ciała Rokoko, aparaturę do badania reakcji skórno-galwanicznych, drukarkę 3D, gogle rzeczywistości wirtualnej Oculus oraz gogle rzeczywistości wirtualnej sprężone z eye-trackerem HTC VR Vive (w procedowaniu).

Opiekę nad Laboratorium sprawuje dr Marcin Rządeczka (marcin.rzadeczka@poczta.umcs.lublin.pl)

Laboratorium finansowane jest ze środków Instytutu Filozofii.

Piotr Konderak

IACS 2016 conference – program

It is our pleasure to announce the (preliminary) program of the IACS2016 Conference to be held in Lublin, 20-22.VI.2016, Faculty of Philosophy and Sociology.

logoIACSWe expect 100 participants from 26 countries (including such influential researchers as: Eva Jablonka (evolution), Bruce McConachie (theatre arts), Simon Kirby (language evolution), Frederik Stjernfelt (semiotics), Esther Pascual (cognitive linguistics) and Terrence Deacon (anthropology)). We hope for an exciting scientific event and for fruitful meetings and discussions during the conference.

 

Links: