MultiLab: pierwsze prace dyplomowe obronione!

Szanowni Państwo,

z radością i dumą informuję że obrony pierwszych dwu prac przygotowanych w Multilab-ie:

  • Multimodalność w uczeniu się słownictwa i wymowy języka angielskiego
  • Wpływ stresu na procesy pamięciowe człowieka

zakończyły się pomyślnie: obydwie prace zostały ocenione bardzo dobrze. Autorkom jeszcze raz gratuluję i dziękuję za „przetarcie szlaku” (obie prace są dostępne do wglądu w laboratorium). Tym samym problemy multimodalności (lub ogólniej: kognitywistyki) przeniesione zostały na grunt empiryczny. Nasze eye-trackery i urządzenie do badań biometrycznych z czujnikiem EDA zostały przetestowane w praktyce i … również zdały egzamin :). Wraz z pozostałym wyposażeniem czekają na kolejne pomysły na realizowane w Instytucie Filozofii UMCS badania empiryczne.

Piotr Konderak

 

 

Wykład online: The resilience of language

Miłośnicy kognitywistyki, polecamy Państwa uwadze:

Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences, Leipzig zaprasza na wykład Molly Flaherty i Susan Goldin-Meadow pt.The resilience of language.

  • Czas: 30 czerwca 2021, 15:00 (1pm UTC)
  • Miejsce: YouTube  lub Zoom (wymagana rejestracja)
  • Treść: zobacz abstrakt
  • Wykładowcy: Molly Flaherty: Assistant Professor in the Department of Psychology at Davidson College; Susan Goldin-Meadow: Professor in the Department of Psychology at the University of Chicago.

Wykład Simona Kirby’ego

Szanowni Państwo,

zachęcamy do dołączenia do wykładu Simona Kirby‚ego w dniu 9.VI.2021, godz. 15:00:

How Cultural Evolution & Self-Domestication
Created Structure in Language

Prof. Simon Kirby @SimonKirby pokaże jak badać ewolucję systemów komunikacyjnych w laboratorium. Omówi stosowaną przez niego i jego grupę badawczą metodę miniaturowych systemów komunikacji przekazywanych między „pokoleniami” osób komunikujących się.

Szczegóły: https://aovivo.abralin.org/en/lives/simon-kirby/