Rejestracje na zajęcia

 1. rejestracja na zajęcia dla I roku studiów I stopnia (kogni 2.0): F-KN-LS-17Z; start: 2.X.2017, 20:01
 2. rejestracja na zajęcia kierunkowe i fakultety kognitywistyczne dla lat II i III studiów I stopnia: F-K-LS-17Z; start: 3.X.2017, 20:01
 3. rejestracja na fakultety ogólnowydziałowe I stopień (rok II i III): F-FKK-LS-17Z; start: 3.X.2017, 20: 59
  • studenci III semestru wybierają łącznie 2 fakultety
  • studenci V semestru wybierają łącznie 2 fakutety
 4. rejestracja na zajęcia dla II stopnia: F-K-2S-17Z; start: 4.X.2017, 20:01
 5. rejestracja na fakultety dla II stopnia: F-FK-2S-17Z; start 3.X.2017; 20:59
  • I rok wybiera 1 fakultet
  • II rok wybiera 2 fakultety

Jeżeli ktoś z uprawnionych nie widzi rejestracji na swoim koncie USOS (po godz. 12), proszę o pilny kontakt.

Zapisy na WF prowadzone są przez CKF UMCS i odbywają się niezależnie od powyższych rejestracji. Zapisy na wykłady ogólnouniwersyteckie odbywają się również niezależnie od zapisów wydziałowych.

Zobacz również tutaj >>

Niezbędnik studenta kognitywistyki

Drodzy Studenci I roku, witamy wśród nas! Już po raz szósty kognitywistyka UMCS inauguruje nowy rok akademicki.

Serdecznie zapraszamy Państwa na uroczystość immatrykulacji, która odbędzie się 1 października o godz. 12:30 (zbiórka studentów) w Auli Wydziału Filozofii i Socjologii. Po immatrykulacji odbędzie się spotkanie z opiekunami I roku kognitywistyki (drem Piotrem Konderakiem – I stopień, sala nr 4 i drem hab. Marcinem Wolskim – II stopień, sala nr 345).

Oto garść informacji praktycznych przydatnych w pierwszych dniach Państwa obecności na uczelni:

 1. Studenci nie otrzymują tradycyjnych indeksów. Funkcję tę będzie pełnić Państwa konto w systemie USOS (dokładniej interfejs sieciowy USOSweb). Zapoznajcie się z nim Państwo dokładnie, bowiem będzie on Państwu umożliwiał realizację studiów. Instrukcja pierwszego logowania do USOS dostępna jest tutaj
 2. Studenci wszystkich lat zapisują się na zajęcia (na wykłady i do grup zajęciowych) poprzez konto USOSweb. Ponieważ przydział do grupy w USOSie jest związany z protokołami zaliczenia zajęć, jesteście Państwo zobowiązani uczęszczać do wybranych przez siebie grup. W sytuacjach uzasadnionych i udokumentowanych (praca, drugi kierunek studiów) zamiana jest możliwa, jednak wymaga  zgody prowadzącego i kontaktu z Dyrektorem IF (Sekretariat, p.105), ponieważ każda zmiana musi znaleźć ostatecznie odzwierciedlenie w USOSie.
 3. W ciągu miesiąca powinny się pojawić w USOS tzw. „sylabusy” – tj. opisy kursów wraz z efektami kształcenia, metodami sprawdzania wiedzy i umiejętności itp. Wybrane informacje powinni przedstawić Państwu prowadzący podczas pierwszych zajęć.
 4. Niezależnie od USOSa, Państwa rozkład zajęć dostępny jest w gablocie kognitywistyki (I piętro) oraz jest dostępny na stronie WFiS pod linkami: I stopień, II stopień.
 5. Wykłady – tak jak każda inna forma zajęć – mają charakter obligatoryjny, tj. obecność na wykładach jest obowiązkowa. Prowadzący wykłady ustala zasady uczestnictwa i może wybrać jakąś formę weryfikacji Państwa obecności (np. sprawdzać listę obecności lub rozdawać cukierki…). Jeśli prowadzący uzna, że student nie uczestniczył w wykładzie – może odmówić zaliczenia.
 6. Wszelkie bieżące informacje dotyczące Państwa studiów znajdziecie Państwo w gablocie kognitywistyki (I piętro Collegium Humanicum); większość z nich będzie również dostępna na stronie kognitywistyki.
 7. Nie ma jeszcze podziału Państwa na grupy lektoratowe (jęz. angielski) – podział ten będzie efektem testu kompetencji w zakresie języka angielskiego. Szczegółowe informacje przekaże Państwu p. mgr Iwona Filip – prowadząca zajęcia z języka angielskiego.
 8. W I semestrze obowiązuje Państwa wybór i zaliczenie jednego przedmiotu wybieralnego (I stopień) i jednego fakultatywnego (II stopień). Na przedmioty wybieralne i fakultatywne zapisujecie się Państwo drogą elektroniczną. W tym celu należy zalogować się we wskazanym terminie do swojego konta USOS i wybrać stosowną rejestrację.
 9. Studenci I roku I stopnia zobowiązani są do zaliczenia trzech szkoleń wstępnych (on-line):
  • BHP,
  • szkolenie biblioteczne,
  • etyka i odpowiedzialność dyscyplinarna studentów.
   Termin szkoleń zostanie podany w najbliższym czasie. Szkolenia  odbywają się przez internetową platformę szkoleń UMCS.
 10. Jeśli standardowy tok studiów Państwu nie wystarcza i chcecie Państwo również indywidualnie rozwijać swoją wiedzę i umiejętności, macie Państwo możliwość wyboru opiekuna naukowego, „tutora” spośród pracowników naukowych WFiS.
 11. Możecie Państwo również rozwijać swoje pasje angażując się w działania kół naukowych, np. mającego duże osiągnięcia Koła Kognitywistyki UMCS. W imieniu Koła zapraszamy Państwa do kontaktu.
 12. W obrębie miasteczka akademickiego UMCS możecie Państwo korzystać z bezprzewodowego dostępu do sieci Internet. Wymaga to aktywacji konta w sieci eduroam (instrukcja). Z sieci eduroam można korzystać również na innych uniwersytetach w Polsce i zagranicą, które wdrożyły eduroam.
 13. Za:
  • obsługę administracyjną studentów (indywidualna organizacja studiów, zaliczanie przedmiotów z innych kierunków, wydawanie zaświadczeń o studiowaniu, legitymacji, wnioski o pomoc materialną itp.) odpowiada Dziekanat (p.32, tel. 537.28.23, pn-czw, 10:00-14:00);
  • sprawy związane z organizacją toku zajęć (plany zajęć, przydział sal, podział na grupy, oferta fakultetów) odpowiada Sekretariat Instytutu Filozofii (p.105, tel. 537.54.81).
 14. Ważne linki:
  • Najważniejszy link: już tu jesteś (kognitywistyka.umcs.lublin.pl)
  • Strona Wydziału Filozofii i Socjologii: kliknij
  • Dziekanat WFiS (kognitywistyka): kliknij; e-mail: magdalena.bialkowska[-at-poczta.umcs.lublin.pl
  • Kalendarz akademicki: kliknij
  • Ogłoszenia dla studentów (w tym ogłoszenia dotyczące odwołanych zajęć): menu boczne Strefa studenta > Ogłoszenia (link bezpośredni: http://www.umcs.pl/pl/tablica-ogloszen,1455,1.lhtm)
  • Pomoc materialna: http://www.umcs.pl/pl/stypendia.htm
  • Regulamin studiów: kliknij
  • Konsultacje i dyżury tutorskie prowadzących zajęcia na kognitywistyce: menu boczne > Ludzie (przy nazwiskach są linki do profili osób prowadzących zajęcia)
  • Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych (prowadzące lektoraty z jęz. angielskiego): kliknij
  • Centrum Kultury Fizycznej UMCS: kliknij
 15. W razie problemów, wątpliwości, pytań prosimy o kontakt z:
  • drem hab. Marcinem Wolskim (opiekunem roku II stopień), maarten.wolski[-at-]gmail.com, konsultacje: TBA, s.345 lub p.205
  • drem Piotrem Konderakiem (opiekunem I roku, II stopień): kondorp[-at-]bacon.umcs.lublin.pl, konsultacje: TBA, p.205.

Zapisy na przedmioty i fakultety

[wpis jest w toku aktualizacji!]

Szanowni Państwo, Studenci kognitywistyki I i II stopnia

I. zapisy na zajęcia w semestrze zimowym 2017/18 rozbite są na trzy rejestracje, tj.:

 • zapisy na zajęcia obowiązkowe i wybieralne dla I roku I stopnia (start: 2.X, godz. 20:01)
 • zapisy na zajęcia oraz fakultety „kognitywistyczne”; dot. II, III roku I stopnia (start: 3.X, godz. 20:01); zapisy na zajęcia dla II stopnia – rejestracja w przygotowaniu
 • zajęcia na fakultety ogólne (wydziałowe) dotyczy II, III roku I stopnia oraz całego II stopnia (start: 3.X. godz. 20:59)

A. Zapisy na zajęcia dla studentów I roku I stopnia (rejestracja F-KN-LS-17Z) – zapisujecie się Państwo na:

 • wykłady i do jednej z grup konwersatoryjnych z: Logiki, Filozofii dla kognitywistów, IT, Introduction to Cognitive Science;
 • każdy z Państwa zapisuje się do jednej, wybranej grupy z laboratorium Wyszukiwanie informacji i praca grupowa…
 • …oraz na wykład z Prawa Autorskiego;
 • każdy z Państwa zapisuje się na jeden, wybrany przedmiot rozszerzający:
  1. Struktura materii (rozsz. fil)
  2. Problemy samowiedzy  (rozsz. fil)
  3. Epistemologia (rozsz. fil)
  4. Warsztaty krytycznego myślenia (rozsz. logika)
  5. Człowiek-poznanie-kultura (rozsz. ICS)
  6. Elementy kognitywistyki: język naturalny (rozsz. ICS)

B. Zapisy na zajęcia dla studentów II, III roku I stopnia i II stopnia: fakultety „kognitywistyczne” w pierwszej turze otwarte są wyłącznie dla studentów kognitywistyki i odbywają się wraz zapisami na wszelkie inne przedmioty w semestrze zimowym (patrz poniżej) – rejestracje: F-K-LS-17Z (I stopień) oraz ? (dla II stopnia rejestracja nie jest jeszcze zdefiniowana). Sugerujemy byście Państwo wybierali jeden fakultet kognitywistyczny – prośba ta wiąże się z ograniczoną ofertą tych fakultetów.

C. Zapisy na zajęcia dla studentów II, III roku I stopnia i II stopnia: zapisy na fakultety ogólno-instytutowe (rejestracja F-FKK-LS-17Z dla I stopnia, F-FK-2S-17Z dla II stopnia) otwierane są dla studentów wszystkich kierunków w Instytucie Filozofii i odbywają się zgodnie z zasadami opisanymi tutaj. Sugerujemy, by przynajmniej jeden z wybranych przez Państwa fakultetów pochodził z tej rejestracji.

 • I stopień: Studenci semestrów III i V zapisują się na max.  2 fakultety;
 • II stopień: Studenci semestru I zapisują się na 1 fakultet, studenci semestru III zapisują się na 2 fakultety.

Dostęp do rejestracji w USOS: zakładka „Dla studentów” > Rejestracje

II. W tym semestrze po raz kolejny zapisujecie się Państwo w USOS na wszystkie kursy  (I stopień: F-K-LS-17Z; II stopień: rejestracja nie jest jeszcze zdefiniowana). Bardzo proszę zapoznać się z poniższymi listami przedmiotów, które należy wybrać w zależności od semestru i specjalności i zapisywać się zgodnie z nimi.

Uwaga! Bardzo proszę pilnować zgodności przedmiotów ze specjalizacją – zapis na kurs spoza specjalizacji może się wiązać z opłatą za nadmiarowe punkty ECTS zgodnie z Zarządzeniem Rektora.

III. Studenci V semestru (ZJK) zobowiązani są zapisać się na tzw. zajęcia pozakierunkowe. Zachęcamy, by szukać tych zajęć na innych wydziałach (W.Psychologii i Pedagogiki, W. Mat, Fiz i Informatyki, W. Humanistycznym, W. Artystycznym itp.) z jednym zastrzeżeniem – proszę wybierać kursy dające Państwu 3 ECTSy. W celu zapisania się na wybrany kurs poza Wydziałem bardzo proszę uzyskać zgodę prowadzącego i poinformować o swoim wyborze Panią Prodziekan ds Studenckich WFiS, dr hab. Urszulę Kusio. Możecie również Państwo wybrać kursy z oferty fakultetów „niekognitywistycznych” – w takim przypadku należy się zapisać na nie poprzez system USOS (rejestracja F-FKK-LS-17Z).

Bardzo proszę o sprawdzenie (od 3.X) na swoich kontach USOS czy macie Państwo dostęp do obu wymienionych wyżej rejestracji. W razie jakichkolwiek wątpliwości – proszę o kontakt: kondorp[at]bacon.umcs.lublin.pl