Rejestracja na zajęcia: kogni1

Szanowni Państwo, Studenci kogni I stopnia

w dniu 24.02.2021 o godz. 20:00 uruchamiana jest rejestracja na zajęcia w semestrze letnim (F-KN-LS-21L). Bardzo proszę o sprawdzenie, czy macie Państwo dostęp do tej rejestracji poprzez konto USOSweb. Dokonujecie Państwo wyboru spośród przedmiotów zaplanowanych na określonym roku – proszę zwrócić uwagę, że wybrane kursy w bloku AI i LOG przeznaczone są tylko dla III roku. Bardzo proszę by studenci III roku nie zapisywali się (ponownie) na seminarium (grupy zostaną skopiowane z poprzedniego semestru). Zapisy na WF i na zajęcia pozakierunkowe odbywają się w ramach oddzielnych rejestracji. Ponieważ rejestracja oparta jest o ranking zaś USOS tworzy kolejki chętnych – ostateczny wynik rejestracji zostanie wyliczony po zamknięciu rejestracji, tj. 28.02.2020. Zapisy z rankingiem oznaczają, że w przypadku większej liczby chętnych w stosunku do liczby miejsc w grupie zakwalifikują się osoby z wyższą średnią. Druga tura przeznaczona jest dla osób które nie zostaną zapisane do żadnej z grup oraz dla osób które zechcą się wymienić miejscami w grupach.

I rok kogni:

 • Wstęp do psychologii poznawczej (obowiązkowy)
 • Language and Cognition (obowiązkowy)
 • Logika w zastosowaniach (obowiązkowy)

jeden kurs z bloku Poznanie i Wiedza:

 • Percepcja wizualna
 • Social Cognition
 • Poznanie i działanie
 • Teorie informacji
 • Problematyka reprezentacji mentalnych
 • Rozszerzone systemy poznawcze

jeden kurs z bloku IT:

 • Programming for Beginners
 • Relacyjne bazy danych
 • Grafika komputerowa
 • Elements of Computer Networks
 • Tworzenie stron internetowych
 • IT Extended

II rok kogni:

 • Znaki i kody komunikacji (obowiązkowy)
 • Neuronauka poznawcza (obowiązkowy)
 • Translatorium tekstów kognitywistycznych (II) (obowiązkowy)
 • Seminarium licencjackie (obowiązkowy wybór grupy seminaryjnej)

jeden kurs z bloku AI:

 • AI Programming: LISP
 • Python Programming
 • Elementy robotyki
 • Uczenie maszynowe

jeden kurs z bloku logika i metodologie:

 • Metody badań psychologicznych
 • Methods of AI
 • Statystyka

III rok kogni

uwaga: proszę by studenci III roku nie zapisywali się (ponownie) na seminarium!

 • Cognitive Semiotics (obowiązkowy)

jeden kurs z bloku Poznanie i Wiedza:

 • Percepcja wizualna
 • Social Cognition
 • Poznanie i działanie
 • Teorie informacji
 • Problematyka reprezentacji mentalnych
 • Rozszerzone systemy poznawcze

jeden kurs z bloku IT:

 • Relacyjne bazy danych
 • Grafika komputerowa
 • Elements of Computer Networks
 • Tworzenie stron internetowych
 • IT Extended

jeden kurs z bloku AI:

 • AI Programming: LISP
 • Python Programming
 • Elementy robotyki
 • Systemy uczące się
 • Uczenie sztucznych układów neuropodobnych (tylko III rok)
 • LISP Programming Extended (tylko III rok)

jeden kurs z bloku logika i metodologie:

 • Metody badań psychologicznych
 • Methods of AI
 • Statystyka
 • Cognitive Modeling (tylko III rok + Erasmus)
 • Metody neuroinformatyki (tylko III rok)

jeden z przedmiotów praktycznych:

 • BigData
 • Design
 • Media

Piotr Konderak
piotr.konderak[-at-]umcs.pl

 

Zasady bezpieczeństwa na Wydziale

Drodzy Studenci kogni,

zbliża się wtorek – dzień zajęć stacjonarnych dla Was. Uprzejmie proszę o zakrywanie ust i nosa na terenie budynku Wydziału, korzystanie z płynu dezynfekcyjnego i utrzymanie stosownego dystansu między sobą. W salach zajęciowych proszę zajmować oznaczone miejsca. Pierwszego dnia zajęć stacjonarnych będziecie Państwo zobowiązani do podpisania oświadczenia dotyczącego Waszego stanu zdrowia i akceptacji zasad odbywania zajęć stacjonarnych.

Proszę też o zapoznanie się z informacją dla studentów (kliknij) i schematem obiegu informacji w razie stwierdzenia zakażenia (kliknij).

Dbajmy o siebie nawzajem.

Do zobaczenia,
Piotr Konderak

Kogni1 – informacja dla nowozrekrutowanych studentów

Szanowni Państwo,

wg informacji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w ostatnich dniach na studia kognitywistyczne przyjęto dodatkowo ok. 10 osób.

Studentów tych – gdy tylko ich dane zostaną wprowadzone do USOSa – dołączę do rejestracji na zajęcia na I semestrze. W związku z tym uprzejmie proszę o wstrzymanie się z działaniami do poniedziałku – dopiero wówczas będzie możliwe odpowiednie zmodyfikowanie systemu rejestracji na zajęcia. Bardzo też proszę, byście Państwo sprawdzili dostępność rejestracji tego dnia po godz.12:00.

W razie watpliwości proszę o kontakt z opiekunem roku, drem Marcinem Rządeczką: marcin.rzadeczka[-at-]poczta.umcs.lublin.pl, za jego pośrednictwem ze Starościną I roku kogni1, p. Kornelią Zosiuk, lub też ze mną: kondorp[-at-]bacon.umcs.lublin.pl

Edit: z racji zwolnienia lekarskiego p. Soleniec, wprowadzanie danych nowych studentów do USOSa może się opóźnić.

Dobrego weekendu,
Piotr Konderak