Rekrutacja na studia kogni 2021

Szanowni Kandydaci na studia kognitywistyczne w UMCS,

>> Ważna informacja dotycząca potwierdzenia woli studiowania i dostarczenia dokumentów (kliknij)

studia I stopnia: Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna rozpatruje Wasze zgłoszenia, w kolejnych dniach będą się pojawiały aktualizowane listy rankingowe i decyzje o przyjęciu na studia zgodnie z harmonogramem. Biorąc pod uwagę zainteresowanie kierunkiem, limit miejsc został zwiększony do 120; ewentualna wrześniowa rekrutacja odbędzie tylko w przypadku niewypełnienia miejsc w rekrutacji lipcowej. Proszę pamiętać o konieczności potwierdzenia woli podjęcia studiów! Terminy:

 • I tura: 16 lipca
 • II tura 21 lipca
 • III tura 23 lipca

(szczegółowe info: kliknij)

Dokumenty (w formie papierowej) niezbędne do przyjęcia na studia kognitywistyczne, tj:

 • Wygenerowany z systemu rekrutacyjnego, wydrukowany i podpisany imieniem i nazwiskiem kwestionariusz osobowy
 • Kserokopię świadectwa maturalnego (kserokopia oraz oryginał świadectwa maturalnego do wglądu lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez: notariusza, organ administracji publicznej,  Biuro Rekrutacji UMCS)
 • Jedną fotografię o wymiarach 35mm x 45mm, podpisaną na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata.

można składać w terminie od 19 do 23 oraz od 26 do 28 lipca. Miejsce: tzw. Stara Humanistyka („Collegium Humanicum”, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4), pokój 133 (I piętro), w godzinach od 900 do 1400.

Więcej informacji: kliknij

studia II stopnia: rekrutacja trwa do 23.IX.2021 (godz. 18:00)

MultiLab: pierwsze prace dyplomowe obronione!

Szanowni Państwo,

z radością i dumą informuję że obrony pierwszych dwu prac przygotowanych w Multilab-ie:

 • Multimodalność w uczeniu się słownictwa i wymowy języka angielskiego
 • Wpływ stresu na procesy pamięciowe człowieka

zakończyły się pomyślnie: obydwie prace zostały ocenione bardzo dobrze. Autorkom jeszcze raz gratuluję i dziękuję za „przetarcie szlaku” (obie prace są dostępne do wglądu w laboratorium). Tym samym problemy multimodalności (lub ogólniej: kognitywistyki) przeniesione zostały na grunt empiryczny. Nasze eye-trackery i urządzenie do badań biometrycznych z czujnikiem EDA zostały przetestowane w praktyce i … również zdały egzamin :). Wraz z pozostałym wyposażeniem czekają na kolejne pomysły na realizowane w Instytucie Filozofii UMCS badania empiryczne.

Piotr Konderak

 

 

Wykład online: The resilience of language

Miłośnicy kognitywistyki, polecamy Państwa uwadze:

Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences, Leipzig zaprasza na wykład Molly Flaherty i Susan Goldin-Meadow pt.The resilience of language.

 • Czas: 30 czerwca 2021, 15:00 (1pm UTC)
 • Miejsce: YouTube  lub Zoom (wymagana rejestracja)
 • Treść: zobacz abstrakt
 • Wykładowcy: Molly Flaherty: Assistant Professor in the Department of Psychology at Davidson College; Susan Goldin-Meadow: Professor in the Department of Psychology at the University of Chicago.