Szkolenie „Życiozaradność”

Szanowni Państwo, Studenci I roku kogni1 i kogni2,

jednorazowe szkolenie „Życiozaradni – o problemach i sposobach radzenia sobie z nimi” jest obowiązkowe dla studentów I lat obu stopni. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo tutaj: https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,55,obowiazkowe-szkolenie-dla-studentow-i-roku-pt-zyciozaradni-o-problemach-i-sposobach-radzenia-sobie-z-nimi-,108041.chtm Szkolenie kończy się zaliczeniem online.

Termin: piątek, 22.X, 17:30-20:30, forma zdalna (Wirtualny Kampus)

Piotr Konderak

Rejestracja na zajęcia: II stopień

Szanowni Państwo, Studenci kogni2

poprzez system USOS zapisujecie się Państwo na kursy i do grup zajęciowych (rejestracja F-KN-LS1-21Z). Wszyscy Państwo zapisujecie się na każdy z kursów obowiązkowych; każdy z Państwa wybiera jeden z 7 oferowanych kursów wybieralnych. Szczegóły wyjaśnię na spotkaniu po Immatrykulacji. Rejestracja na zajęcia zostanie otwarta 2.10.

1. I rok, kursy obowiązkowe

 • Human Problem Solving, 30WY + 30 LB, dr hab. M. Wolski
 • Psychologia rozwojowa, 30 WY + 30 KW, dr J. Gerłowska
 • Językoznawstwo ogólne, 15WY + 30KW, prof. A. Pajdzińska
 • Filozofia kognitywistyki, 30WY, 30 KW, dr W. Wachowski

2. I rok, kursy wybieralne: jeden z poniższych

 • Wprowadzenie do technik programowania, 30 LAB, dr hab. P. Giza
 • Elementy Sztucznej Inteligencji, 30 LAB, dr A. Bobyk
 • Systemy eksperckie, 30 LAB, prof. W. Kamiński/dr A. Bobyk

3. II rok, kursy obowiązkowe

 • Mindreading, 30WY + 15 KW, dr hab. A. Kapusta
 • Neuro- i psycholingwistyka, 15WY + 30 KW, prof. J. Panasiuk
 • Neuromodeling, 15 WY + 30 LAB, prof. G. Wójcik

4. II rok, kursy wybieralne: dwa z poniższych:

 • Virtual reality in applications, 30 LAB, dr G. Kata
 • Systemy eksperckie, 30 LAB, prof. W. Kamiński/dr A. Bobyk
 • Neuromodeling – extended course, 30 LAB, prof. G. Wójcik
 • Natural Language Processing, 30 LAB, P. Konderak

Piotr Konderak

I rok kogni1 – rejestracja na zajęcia (zaktualizowane)

Szanowni Państwo, Studenci I roku kogni1

poprzez system USOS zapisujecie się Państwo na kursy i do grup zajęciowych (rejestracja F-KN-LS1-21Z). Wszyscy Państwo zapisujecie się na każdy z kursów obowiązkowych; każdy z Państwa wybiera jeden z 7 oferowanych kursów wybieralnych. Szczegóły wyjaśnię na spotkaniu po Immatrykulacji. Rejestracja na zajęcia zostanie otwarta 2.10.

1. kursy obowiązkowe:

2. kursy wybieralne (każdy wybiera jeden z poniższych):

3. Podział na grupy z języka angielskiego (zaj. zdalne) będzie efektem testu kompetencji – nie rejestrujecie się na nie Państwo w systemie zapisów.

4. Bardzo proszę uważać przy zapisie na kurs Introduction to Cognitive Science (ICS) (i Logika):

 • wybieracie Państwo jedną z dwu grup wykładowych (1, 2), studenci obu grup mają zajęcia stacjonarne co dwa tygodnie na przemian ze streamingiem z wykładu. Grupa 1 wykładowa zaczyna zajęcia stacjonarne 5.X, tego dnia grupa 2 wykładowa dołącza via Zoom. W kolejnym tygodniu (12.X) grupa 2 wykładowa ma zajęcia stacjonarne, grupa 1 dołącza online.
 • Z wykładem skorelowane są zajęcia konwersatoryjne: w tym samym dniu w którym dana grupa ma wykład stacjonarnie, w tym też dniu studenci grupy mają konwersatoria stacjonarnie. W praktyce oznacza to, że studenci grupy 1 wykładowej powinni się zapisać do grupy 1 lub 2 konwersatoryjnej. Studenci grupy 2 wykładowej powinni się zapisać do grupy 3 lub 4 konwersatoryjnej. Konkretnie: we wtorek, 5.X w stacjonarnych zajęciach będą uczestniczyć studenci grupy 1 wykładowej oraz grup 1 i 2 konwersatoryjnej. Grupy 3 i 4 konwersatoryjna spotykają się ze mną w poniedziałek, 4.X. W kolejnym tygodniu: 11.X (poniedziałek) zajęcia konwersatoryjne mają studenci grup 1 i 2, we wtorek 12.X odbywa się wykład stacjonarny grupy 2 i zajęcia konwersatoryjne grup 3 i 4.
 • Z zajęciami konwersatoryjnymi z Introduction… skorelowane są z kolei zajęcia konwersatoryjne z Logiki. Proszę by studenci zapisujący się do grupy 1 kw z Introduction… zapisywali się również do grupy 1 z Logiki, studenci zapisujący się do grupy 2 z ICS zapisują się również do grupy 2 z Logiki. Podobnie z grupami 3 i 4.
 • schematycznie wygląda to tak, jak poniżej:
 • W przypadku pozostałych kursów zapisujecie się Państwo wedle potrzeb i uznania. Zapis do grupy 1 z ICS nie oznacza konieczności zapisywania się do grupy 1 na innych przedmiotach (Filozofia czy IT)!

W razie pytań proszę o e-maile!

Piotr Konderak
piotr.konderak[-at-]umcs.pl