Zapisy na zajęcia- semestr letni 2018/2019

Szanowni Państwo, studenci studiów licencjackich i magisterskich,

W systemie USOS rozpoczną się zapisy na:

 • 22.02.19r. Zapisy na przedmioty w semestrze letnim dla 2-giego stopnia Kognitywistyki (I oraz II rok)
 • 22.02.19r. Zapisy na przedmioty w semestrze letnim dla III roku pierwszego stopnia  Kognitywistyki
 • 21.02.19r. Zapisy na przedmioty w semestrze letnim dla I oraz II roku pierwszego stopnia Kognitywistyki

Zapisy ruszają o godzinie 20:00

Studenci 1 roku 2-giego stopnia zapisują się na następujące przedmioty:

Nazwa przedmiotu Na co należy się zapisać?
Antropologia poznawcza 1 grupa Wykładowa (WY) wszyscy+ 1 wybrana grupa Konwersatoryjna (KW)- do wyboru odpowiednie terminy
Teorie badania świadomości 1 grupa Wykładowa (WY) wszyscy+ 1 wybrana grupa Konwersatoryjna (KW)- do wyboru odpowiednie terminy
Neuropsychologia 1 grupa Wykładowa (WY) wszyscy+ 1 wybrana grupa Laboratoryjna (LAB)- do wyboru odpowiednie terminy
Cognitive semantics (EN) 1 grupa Wykładowa (WY) wszyscy+ 1 wybrana grupa Konwersatoryjna (KW)- do wyboru odpowiednie terminy
Seminarium magisterskie 1 grupa przypisana do wybranego przez siebie promotora pracy magisterskiej

 

 Studenci 2 roku 2-giego stopnia zapisują się na następujące przedmioty:

Nazwa przedmiotu Na co należy się zapisać?
Kognitywne teorie decyzji 1 grupa Wykładowa (WY) wszyscy+ 1 wybrana grupa Konwersatoryjna (KW)- do wyboru odpowiednie terminy
Fizyczne podstawy procesów poznawczych 1 grupa Wykładowa (WY) wszyscy+ 1 wybrana grupa Konwersatoryjna (KW)- do wyboru odpowiednie terminy
Neuromodelowanie 1 grupa Wykładowa (WY) wszyscy+ 1 wybrana grupa Laboratoryjna (LAB)- do wyboru odpowiednie terminy
Origins of Sings and Language (EN) 1 grupa Wykładowa (WY) wszyscy+ 1 wybrana grupa Konwersatoryjna (KW)- do wyboru odpowiednie terminy
Warsztaty medialne 1 wybrana grupa Konwersatoryjna (KW)- do wyboru odpowiednie terminy

 

Studenci 3 roku 1-stopnia zapisują się na następujące przedmioty:

Nazwa przedmiotu Na co należy się zapisać?
Analizy semiotyczne (TYLKO ŚCIEŻKA ZJK) 1 grupa Wykładowa (WY) wszyscy+ 1 wybrana grupa Konwersatoryjna (KW)- do wyboru odpowiednie terminy
Metodologia kognitywistyki (EN) 1 grupa Wykładowa (WY) wszyscy+ 1 wybrana grupa Laboratoryjna (LAB)- do wyboru odpowiednie terminy
Problemy reprezentacji wiedzy 1 grupa Wykładowa (WY) wszyscy+ 1 wybrana grupa Konwersatoryjna (KW)- do wyboru odpowiednie terminy
Psychologia ewolucyjna 1 grupa Wykładowa (WY) wszyscy+ 1 wybrana grupa Konwersatoryjna (KW)- do wyboru odpowiednie terminy
Sieci neuronowe 1 grupa Wykładowa (WY) wszyscy+ 1 wybrana grupa Laboratoryjna (LAB)- do wyboru odpowiednie terminy
Sieci neuronowe- kurs rozszerzony (TYLKO ŚCIEŻKA SIL) 1 grupa Wykładowa (WY) wszyscy+ 1 wybrana grupa Laboratoryjna (LAB)- do wyboru odpowiednie terminy

Studenci 1 roku 1-stopnia zapisują się na następujące przedmioty:

Przedmioty obowiązkowe:

 • Wstęp do psychologii poznawczej – 1 grupa Wykładowa (WY) wszyscy+ 1 wybrana grupa Konwersatoryjna (KW)- do wyboru odpowiednie terminy
 • Language & Cognition (EN) – 1 grupa Wykładowa (WY) wszyscy+ 1 wybrana grupa Konwersatoryjna (KW)- do wyboru odpowiednie terminy

Przedmioty obowiązkowe (JEDEN DO WYBORU):

 • Logika i język – 1 wybrana grupa Konwersatoryjna (KW)- do wyboru odpowiednie terminy
 • Logika dla SI – 1 wybrana grupa Konwersatoryjna (KW)- do wyboru odpowiednie terminy

Bloki przedmiotów dodatkowych – blok IT – JEDEN DO WYBORU (każdy przedmiot to jedna grupa- kontynuacja bloku w semestrze VI)

 • Grafika komuputerowa (LAB)
 • IT Extended (LAB)
 • Podstawy programowania (LAB)
 • Relacyjne bazy danych (LAB)
 • Tworzenie stron internetowych (LAB)
 • Elements of Computer Networks (LAB)

Bloki przedmiotów dodatkowych – blok PiW – JEDEN DO WYBORU (każdy przedmiot to jedna grupa- kontynuacja bloku w semestrze VI)

 • Percepcja Wizualna (KW)
 • Poznanie i działanie (KW)
 • Problematyka reprezentacji mentalnych (KW)
 • Rozszerzone systemy poznawcze (KW)
 • Social Cognition (KW)

UWAGA!!!

Zawiążą się te przedmioty dodatkowe na których będzie zapisanych najwięcej osób w zależności od liczby studentów

Studenci 2 roku 1-stopnia zapisują się na następujące przedmioty:

Przedmioty obowiązkowe:

 • Neuronauka poznawcza – 1 grupa Wykładowa (WY) wszyscy+ 1 wybrana grupa Laboratoryjna (LAB)- do wyboru odpowiednie terminy
 • Translatorium tekstów kognitywistycznych– 1 wybrana grupa Konwersatoryjna (KW)- do wyboru odpowiednie terminy
 • Znaki i kody komunikacji – 1 grupa Wykładowa (WY) wszyscy+ 1 wybrana grupa Konwersatoryjna (KW)- do wyboru odpowiednie terminy
 • Seminarium licencjackie – 1 grupa przypisana do wybranego przez siebie promotora pracy licencjackiej

Bloki przedmiotów dodatkowych – blok AI – JEDEN DO WYBORU (każdy przedmiot to jedna grupa- kontynuacja bloku w semestrze VI)

 • Python Programming (LAB)
 • Systemy uczące się (LAB)
 • Methods of AI (LAB)
 • Elementy robotyki (LAB)
 • AI Programming: LISP (LAB)

Bloki przedmiotów dodatkowych – blok LOG – JEDEN DO WYBORU (każdy przedmiot to jedna grupa- kontynuacja bloku w semestrze VI)

 • Statystyka (LAB)
 • Metody badań psychologicznych (KW)
 • Etnografia kognitywna (KW)

 

UWAGA!!!

Zawiążą się te przedmioty dodatkowe na których będzie zapisanych najwięcej osób w zależności od liczby studentów

UWAGI OGÓLNE :

 • Wybierajcie uważnie przedmioty dodatkowe lub obowiązkowe (Logiki)- będzie miało wpływ to na dalsze wybory- niektóre przedmioty mają wymagania w postaci wymaganych odbytych konkretnych przedmiotów by móc uczestniczyć w danym kursie.
 • Zapisy na konkretne godziny KW czy LAB są prowadzone do limitu miejsc, potem możliwa jest zamiana „osoba za osobę”

 

Rejestracja na fakultety

Szanowni Państwo, Studenci kogni,

18 lutego (poniedziałek) zostanie uruchomiona rejestracja (F-FFK-19L) na zajęcia fakultatywne w Instytucie Filozofii. Z rejestracji tej mogą/powinni korzystać:

 • studenci I roku lic. – 1 kurs „pozakierunkowy” (3 ECTS)
 • studenci III roku lic. – 1 fakultet (3 ECTS) i jeden kurs „pozakierunkowy” (obie specjalności, 3 ECTS)
 • studenci I roku mgr – 2 fakultety (2*3ECTS)
 • studenci II roku mgr – 1 fakultet (3 ECTS) i jeden kurs „pozakierunkowy” (3 ECTS).

Przypominam, że zajęcia pozakierunkowe można również realizować w ramach wykładów ogólnouniwersyteckich lub odbywając zajęcia na innych kierunkach/wydziałach. Proszę jednak pamiętać o konieczności uzyskania 3 ECTS.

Lista fakultetów oferowanych dla studentów IF: kliknij

Piotr Konderak