Kogni UMCS: „Studia z Przyszłością” i Lider Jakości Kształcenia!

Szanowni Studenci,
Drodzy Kandydaci na studia kogni,
Szanowni Członkowie Zespołu Kognitywistyki UMCS,

z radością informuję, że studia kognitywistyczne na UMCS I i II stopnia uzyskały certyfikat „Studia z Przyszłością” przyznawany przez Fundację Rozwoju Szkolnictwa Wyższego i Edukacji. Dodatkowo kierunek Kognitywistyka (I stopień) wyróżniono Certyfikatem Nadzwyczajnym „Lider Jakości Kształcenia” przyznanym tym kierunkom, które uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych.

Komisja akredytacyjna oceniła liczne aspekty fukcjonowania naszych studiów, począwszy od struktury programów I stopnia i II stopnia poprzez efekty uczenia się, kadrę wykładowców, bazę dydaktyczną (w tym AILab, MultiLab), współpracę międzynarodową, kariery naszych absolwentów, skończywszy na dostosowaniu studiów do potrzeb rynku pracy. Jak piszą organizatorzy konkursu: „Nasi eksperci zbadają m.in. czy program jest innowacyjny i czy pozytywnie wyróżnia się na tle innych uczelni. Sprawdzą, czy studia umożliwiają absolwentom nabycie efektów kształcenia cenionych przez pracodawców, wzmacniających ich pozycję na polskim i europejskim rynku pracy. Ocenią, czy w toku kształcenia położono odpowiedni nacisk na rozwijanie umiejętności zawodowych studentów i jak oferta w tym zakresie jest realizowana w praktyce.” (wyróżnienia oryginalne; czytaj więcej).

Relacja z gali wręczenia certyfikatów dostępna jest tutaj.

Czytaj też: tutaj

Piotr Konderak

 

Zajęcia zdalne

Szanowni Państwo, Studenci kogni,

zgodnie z zarządzeniem Rektora UMCS (kliknij) nauczyciele akademiccy mają – w miarę swoich możliwości i biorąc pod uwagę specyfikę prowadzonych kursów – obowiązek realizacji programów studiów z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Ważne:

 • zajęcia przeprowadzone w formie zdalnej i udokumentowane zostaną uznane za zrealizowane;
 • zajęcia niezrealizowane w formie zdalnej zostaną odrobione w terminie uzgodnionym pomiędzy studentami a prowadzącymi.

Szczegółowe zasady kształcenia zdalnego, w tym prowadzenia poszczególnych przedmiotów i ich form oraz ich rozliczenia określa Dziekan WFiS.

Mam nadzieję, że wkrótce będę mógł przekazać Państwu szczegółowe informacje.

Bywajcie zdrowi (stare zawołanie nabiera nowego sensu…),
Piotr Konderak

Zarządzenie Rektora UMCS nr 22/2020 (pdf)

450 darmowych kursów uniwersyteckich online…

… prowadzonych przez czołowe amerykańskie uniwersytety (tzw. Liga Bluszczowa): kliknij tutaj

Kursy dostępne są w następujących obszarach:

 • Computer Science
 • Data Science
 • Programming
 • Humanities
 • Business
 • Art & Design
 • Science
 • Social Sciences
 • Health & Medicine
 • Engineering
 • Mathematics
 • Education & Teaching
 • Personal Development

Uczestnictwo w kursach (w tym materiały do zajęć, quizy, fora dyskusyjne) jest bezpłatne. Chętni mogą opłacić certyfikat ukończenia kursu.

Zachęcam, to niepowtarzalna okazja.

Piotr Konderak

Drzwi Otwarte UMCS 2020 ODWOŁANE

Szanowni Państwo,

w związku z aktualnie panującą sytuacją zagrożenia epidemiologicznego, a tym samym dbając o zachowanie środków bezpieczeństwa wskazanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego i w rekomendacjach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, informujemy, że władze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zdecydowały o odwołaniu Drzwi Otwartych, zaplanowanych na 6 marca br.

Jednocześnie pragniemy dodać, że część osób z regionu czy z zagranicy, które z różnych przyczyn dotrą jutro do Lublina, będzie mogła skorzystać z konsultacji na stoisku ogólnouniwersyteckim oraz w punkcie informacyjnym dla cudzoziemców, dostępnych w gmachu Wydziału Ekonomicznego UMCS (plac Marii Curie-Skłodowskiej 5). Dodatkowo, na przełomie marca i kwietnia, na poszczególnych wydziałach UMCS-u, zamierzamy zorganizować spotkania dla uczniów szkół ponadpodstawowych, cykl webinariów online oraz Wirtualne Drzwi Otwarte.

Podczas wskazanych inicjatyw młodzież zainteresowana podjęciem kształcenia na naszej Uczelni również będzie mogła otrzymać wskazówki, jak dostać się na upragnione studia, zapoznać się z procesem rekrutacji, a także poznać wiele niezwykłych inicjatyw studenckich oraz wyjątkowych wydarzeń kulturalnych i sportowych, które są organizowane na UMCS-ie. Jesteśmy nadal otwarci na organizację prezentacji oraz warsztatów w szkołach i placówkach edukacyjnych.

Źródło: https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,33,uwaga-drzwi-otwarte-odwolane,88321.chtm