kogni 2.0: #2

#2: kursy obowiązkowe

studia kognitywistyczne w nowej formule obejmują (m.in):

  • lektorat z jęz. angielskiego (2 semestry)
  • translatorium tekstów kognitywistycznych (2 semestry)
  • warsztaty: wyszukiwania informacji i pracy grupowej (I semestr), komunikacji i wizualizacji danych (III semestr)  oraz academic writing (V semestr)
  • seminarium licencjackie (3 semestry)
  • zajęcia na innych kierunkach/wydziałach, oraz
  • 28 kursów kierunkowych.

Spośród tych 28 kursów każdy student musi zrealizować (od II semestru) 9 kursów obowiązkowych, a mianowicie:

kogni2-2
[kliknij obrazek by powiększyć]

Każdy z kursów obejmuje 30 godzin wykładów i 30 godzin konwersatoriów lub laboratoriów i kończy się egzaminem. Tych 9 kursów stanowi szkielet studiów kognitywistycznych prezentując kluczowe dyscypliny kognitywistyczne, tj.: filozofię, psychologię, neuronaukę, językoznawstwo i informatykę.

I to by było na tyle, jeśli chodzi o przedmioty kierunkowe obowiązujące wszystkich studentów a 28-9-4=15…

<< wstecz (kursy wprowadzające)

kontynuuj (kursy do wyboru) >>