kogni 2.0: #3

#3: kursy wybieralne

w myśl projektu kogni 2.0 to studenci w znacznej mierze kształtują tok swoich studiów kognitywistycznych. Z ogólnej liczby 28 kursów kierunkowych wybrać można aż 14. W jaki sposób?

 • semestr I: studenci wybierają 1 kurs rozszerzający kursy wprowadzające (30h, 3 ECTS);
 • semestr II: studenci wybierają
  • jeden kurs IT (z 6 oferowanych),
  • jeden z sześciu kursów z bloku poznanie i wiedza (#PiW)
 • semestr III: studenci wybierają:
  • jeden z czterech kursów bloku psycho-neuro (#PSN) oraz
  • jeden z czterech kursów z bloku język i działanie (#JiD).
 • semestr IV: tym razem wybrać można:
  • jeden z czterech kursów metodologicznych (#LOG) oraz
  • jeden z czterech kursów bloku sztuczna inteligencja (#AI)
 • semestr V: ponownie można wybrać:
  • jeden z sześciu kursów bloku psycho-neuro (#PSN) oraz
  • jeden z sześciu kursów „językowych (#JiD)
 • semestr VI: kształt tego semestru niemal całkowicie zależy od Państwa wyborów. Wybrać należy:
  • 1 kurs bloku poznanie i wiedza,
  • 1 kurs bloku metodologicznego,
  • 1 kurs IT oraz
  • 1 kurs bloku sztuczna inteligencja
 • w semestrze VI wybieracie również Państwo kurs praktyczny – realizowany przez potencjalnych pracodawców. Liczba kursów praktycznych do wyboru zależeć będzie od liczby studentów.

Zobacz też tabelę

Razem: 14 kursów. Każdy z nich obejmuje 30h zajęć (4 lub 3 ECTS); każdy z nich ma mieć formę interaktywną – stanowić połączenie wykładu, konwersatorium lub laboratorium, indywidualnych konsultacji i ewentualnie pracy nad projektem. Każdy kończy się zaliczeniem na ocenę.

Jak to wygląda w praktyce? Spójrzmy na planowany blok logiczno-metodologiczny:

kogni2-3

W I-szym semestrze odbywacie Państwo podstawowy kurs z logiki. W związku z tym w semestrze II jesteście w stanie wybrać jedną z logik: wykorzystywaną w analizach języka lub też przygotowującą do zajęć ze sztucznej inteligencji. Kolejny semestr, III, to obowiązkowy kurs prezentujący metody naukowe (Ogólna metodologia nauk). W kolejnym – IV semestrze, mając podstawy metodologii, możecie Państwo wybrać jeden z sześciu kursów metodologicznych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem kompetencji w zakresie tzw. Big Data (przetwarzania i analizy informacji) sugerowany będzie wybór statystyki. Brakuje miejsc na statystyce? Wybieracie Państwo drugi z sugerowanych kursów, Cognitive Modeling. Czy statystyka jest już stracona? Nie, bowiem w VI semestrze ponownie wybieracie Państwo kurs metodologiczny. Być może tym razem uda się zapisać na Statystykę.

Trudność całej procedury polega na tym, że pewne wybory trzeba zaplanować z wyprzedzeniem. Chcecie Państwo uczestniczyć w kursie robotyka kognitywna? Należy spojrzeć na jej wymagania wstępne. Robotyka będzie wymagała umiejętności programowania. W związku z tym, by na VI semestrze wybrać robotykę, na II lub na IV semestrze należy wybrać programowanie w jednym z języków. Skomplikowane? Pomocą służą Państwu tzw. tutorzy – pracownicy naukowi – doradcy – pomagający zaplanować tok studiów (tzw. ścieżkę kształcenia) biorąc pod uwagę Państwa zainteresowania.

<< wstecz (kursy obowiązkowe)

kontynuuj (bloki przedmiotów wybieralnych) >>