kogni2: nowa odsłona

Oto ramowy program studiów II stopnia obowiązujący od r.akad. 2019/20

  • sylabusy (opisy kursów) są w przygotowaniu i będą systematycznie linkowane;
  • FAQ oczekuje na aktualizację;
  • w razie wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy: informacje[at]kognitywistyka.umcs.lublin.pl lub zapraszamy na nasz FB: https://www.facebook.com/kognitywistyka.umcs

Program w wersji pdf: kliknij

SEMESTR I

kurs typ godz ECTS sylabus
 Filozofia kognitywistyki OB 30W 30KW 6
 Psychologia rozwojowa OB 30W 30KW 6
Językoznawstwo ogólne OB 15W 30KW 5
 Human Problem Solving (EN) OB 30W 30LB 7
 jęz. angielski (lektorat) OB 30CA 2
 Blok informatyczny – jeden kurs do wyboru (kontynuacja w sem. III):
 Wprowadzenie do technik programowania INF 30LB 4
 Elementy Sztucznej Inteligencji INF 30LB 4
Systemy eksperckie INF 30LB 4

SEMESTR II

kurs typ godz ECTS sylabus
 Formalne analizy języka naturalnego OB 30W 15LB 6
 Teorie badania świadomości OB 15W 30KW 6
Neuropsychologia OB 30W 30KW 7
 Seminarium mgr OB 30KW 3
 Blok językowy – dwa kursy do wyboru w II semestrze (kontynuacja w IV sem.)
Cognitive Semantics JĘZ 30KW 4
Język w działaniu JĘZ 30KW 4
Language Evolution and Development (EN) JĘZ 30KW 4

 

SEMESTR III

kurs typ godz ECTS sylabus
 Mindreading (EN) OB 30W 15LB 6
Neuro- i psycholingwistyka OB 15W 30KW 5
Neuromodeling (EN) OB 15W 30LB 6
 Seminarium mgr OB 30KW 3
 Blok informatyczny- dwa kursy do wyboru (kontynuacja z sem. I)
Natural Language Processing (EN) WYB 30LB 4
Systemy eksperckie WYB 30LB 4
 Virtual reality in applications (EN) WYB 30LB 4
 Neuromodeling – extended course (EN) WYB 30LB 4

SEMESTR IV

kurs typ godz ECTS sylabus
 Kognitywne teorie decyzji OB 30W 15KW 5
 Neuroaesthetics (EN) OB 15W 30KW 6
 Filozofia nauk przyrodniczych OB 15W 30KW 5
 Antropologia poznawcza OB 15W 15KW 4
 Blok językowy – jeden kurs do wyboru (kontynuacja z sem. II)
 Semiotyka reklamy JĘZ 30KW 4
 Semiotyka mediów społecznościowych JĘZ 30KW 4
Language Evolution and Development JĘZ 30KW 4
 zajęcia na innym kierunku*) WYB 3

* zajęcia pozakierunkowe w wymiarze 3 ECTS mogą być realizowane w formie:

  • fakultetów prowadzonych na WFiS (zapisy u prowadzącego)
  • wykładów ogólnouniwersyteckich (uwaga na wymóg 3 ECTS!)
  • zajęć kursowych prowadzonych na innych Wydziałach (student indywidualnie ustala zasady uczestnictwa z Prowadzącym)