Kognitywistyka: odkrywanie labiryntu umysłu z różnymi nićmi Ariadny w ręku

dr Piotr Konderak
Instytut Filozofii UMCS

Kognitywistyka: odkrywanie labiryntu umysłu z różnymi nićmi Ariadny w ręku

Prezentacja do pobrania: 

Tytułowy labirynt ma być rozumiany dwojako: metaforycznie (por. logo Cognitive Science Society po prawej) – jako skomplikowana droga wiodąca do wyjaśnienia naszych zdolności poznawczych. W tym znaczeniu tytułowe nici Ariadny to ustalenia: filozofii umysłu, psychologii poznawczej, nauronauki poznawczej, językoznawstwa kognitywnego, semiotyki poznawczej czy sztucznej inteligencji. Drugi sens, jaki można rozważać, to znaczenie dosłowne. Na przykładzie zadania, jakim jest przebycie labiryntu, pokazane zostaną typowe pojęcia i zagadnienia kognitywistyczne: począwszy od reprezentacji umysłowej (labirynt przedstawiany w umyśle jako obraz czy jako opis?), poprzez pojęcie wiedzy i pamięci (wiem jak jest, czy wiem co zrobić?), procesy dokonywania wyboru i podejmowania decyzji (skręcić w lewo czy w prawo?) po ocenę postępu (jak daleko do celu?). Każdy z tych etapów daje się opisać w kategoriach większości wymienionych powyżej dyscyplin kognitywistycznych. Możemy zatem np. wskazać postulowane w psychologii formy reprezentacji wiedzy, wskazać obszary mózgu odpowiedzialne za ich przechowywanie lub skonstruować sztuczny (komputerowy) model przechowujący i operujący na odpowiednich reprezentacjach.

Por. też prezentację z Drzwi Otwartych 2012: Między umysłem, mózgiem a maszyną. O kognitywistyce

dr Piotr Konderak: adiunkt w Zakładzie Logiki i Filozofii Nauki UMCS, członek zespołu programowego kierunku kognitywistyka. Jego badania obejmują: systemy sztucznej inteligencji posługujące się językiem naturalnym, naturalne (jak człowiek) i sztuczne (jak komputer) systemy semiotyczne (tj. posługujące się znakami), problematykę świadomości. Jest sekretarzem Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego oraz członkiem Cognitive Science Society. Na kierunku kognitywistyka prowadzi m.in. zajęcia: Introduction to Cognitive Science, Semiotyka (kw), Philosophy of Mind, Methodology of Cognitive Science.