Lectures in Cognitive Semiotics 2015

Seminarium Kognitywistyczne UMCS oraz Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Filozofii zapraszają na:

Lectures in Cognitive Semiotics – II edycja
(kurs dla studentów II roku kognitywistyki UMCS)

które odbędą się w dn. 13-17.IV.2015 oraz 4-8.V.2015, s.4 (sala obrad Rady Wydziału Filozofii i Socjologii), budynek Starej Humanistyki, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4.

Wykłady  (w języku angielskim) poprowadzą: prof. Göran Sonesson (13-17.IV.2015) oraz prof. Jordan Zlatev (4-8.V.2015), badacze z Centre for Cognitive Semiotics działającego przy Lunds Universitet (Szwecja). Wykłady odbywać się będą według następującego rozkładu:

  • poniedziałek (13.IV, 4.V): 14:40-17:10
  • wtorek (14.IV, 5.V): 16:10-18:40
  • środa (15.IV, 6.V): 13:00-15:30
  • czwartek (16.IV, 7.V): 13:00-15:30
  • piątek (17.IV): 10:30-13:00
  • piątek (8.V): prezentacje studenckie od godz. 9:00 wg planu

Zachęcamy do uczestnictwa nie tylko studentów, ale również doktorantów i badaczy zainteresowanych problematyką na pograniczu kognitywistyki, semiotyki, językoznawstwa kognitywnego i psychologii rozwojowej i ewolucyjnej (opis kursu – odnośnik poniżej) – wstęp wolny (w miarę dostępnych miejsc). W razie pytań prosimy o kontakt z organizatorem: Piotr Konderak, kondorp[-at-]bacon.umcs.lublin.pl