Seminarium Kognitywistyczne

Kliknij, by przejść do wersji angielskiej strony
Powołując Seminarium Kognitywistyczne mieliśmy na uwadze dwa cele: chcemy się spotykać wokół ludzi, którzy prowadzą badania w ramach nauk o poznaniu i mają do zaoferowania oryginalne idee; chcemy się też spotykać i dyskutować idee, powszechne w kognitywistyce, choć ujmowane odmiennie w ramach różnych dziedzin kognitywistycznych. Dzięki temu mamy okazję korzystać z wiedzy i doświadczeń badaczy z innych obszarów badań, a tym samym lepiej rozumieć kognitywistykę jako dziedzinę interdyscyplinarną i swoje miejsce w jej ramach.

  • I Seminarium Kognitywistyczne, 24 października 2011: Junichi Toyota, Center for Cognitive Semiotics, Lunds Universitet, The Sense of Emptiness: Cultural Differences between East and WestWięcej >>
  • II Seminarium Kognitywistyczne: 22-23 kwietnia 2013: Victor Rosenthal, Institut Marcel Mauss, EHESS Paris, The Inner VoiceWięcej >>
  • III Otwarte Seminarium Kognitywistyczne: 12-14 listopada 2013:  Göran Sonesson, Centre for Cognitive Semiotics, Lunds Universitet, Elements of Evolutionary Cognitive Semiotics Więcej >>
  • IV Otwarte Seminarium Kognitywistyczne: kwiecień 2014: Luis Emilio Bruni, Nordic Association for Semiotic Studies, Aalborg Universitet (seminarium przeniesione na semestr zimowy 2014/15)
  • Seminarium Kognitywistyczne zaprasza:  5-9 maja 2014: Göran Sonesson, Jordan Zlatev, Centre for Cognitive Semiotics, Lunds Universitet, Lectures in Cognitive Semiotics. Więcej >>
  • Seminarium Kognitywistyczne zaprasza: Ronald Langacker, więcej informacji wkrótce
  • Seminarium Kognitywistyczne zaprasza: VI International Conference on Language, Culture and Mind, 23-26.VI.2014: Nancy Budwig (Clark University), Henryk Kardela (UMCS), Alan Rumsey (Australian National University), Farzad Sharifian (Monash University), Beata Stawarska (University of Oregon) i inni, Inside/Out: Practice and Representation. Więcej>>
  • Seminarium Kognitywistyczne zaprasza:  14-18.IV (Göran Sonesson), 4-8.V (Jordan Zlatev), Centre for Cognitive Semiotics, Lunds Universitet, Lectures in Cognitive Semiotics 2015. Więcej>>