Informacje dla studentów I roku

Szanowni Państwo, studenci I roku kognitywistyki

serdecznie witamy Państwa w gronie studentów. Jako, że jutro rozpoczniecie Państwo swoją przygodę ze studiami kognitywistycznymi proszę zapoznać się z kilkoma wstępnymi informacjami dotyczącymi Państwa studiów.

  • Tradycyjnie, Państwa naukę rozpocznie uroczysta immatrykulacja (środa, godz. 15:00 Aula I Ekonomii, budynek Rektoratu), w trakcie której złożycie Państwo ślubowanie, zostaniecie Państwo uroczyście przyjęci do grona studentów UMCS oraz otrzymacie Państwo indeksy; tego dnia nie macie Państwo zajęć.
  • Po immatrykulacji powinniście się Państwo spotkać z opiekunem roku. Nad Państwem opiekę będzie sprawował dr Marcin Wolski. W trakcie tego spotkania powinniście Państwo wybrać starostę roku (odpowiedzialnego m.in. za kontakty z Dziekanatem) i jego zastępcę(czynię).
  • Zajęcia odbywają się zgodnie z rozkładem zajęć. Listę wszystkich kursów znajdziecie Państwo tutaj lub w systemie syjon (http://syjon.umcs.lublin.pl). Tam też można znaleźć opisy (sylabusy) wszystkich prowadzonych kursów.
  • Zajęcia obowiązkowe obejmują: wykłady, konwersatoria, ćwiczenia lub laboratoria przewidziane planem studiów. Zasady uczestnictwa w zajęciach ustalają prowadzący; podział na grupy zostanie wywieszony 1 października w gablocie na I piętrze budynku Kolegium Humanistycznego;
  • po otrzymaniu indeksów będziecie się mogli Państwo zapisać na zajęcia fakultatywne – w I semestrze obowiązuje Państwa zaliczenie jednego przedmiotu (3 ECTS). Zapisy na fakultety będą możliwe po zarejestrowaniu się pod adresem: http://wfis.e-mu.eu (należy wybrać link: formularz rejestracyjny dla studentów I roku po prawej stronie); do rejestracji potrzebować będziecie Państwo nru indeksu. Szczególnie polecamy Państwa uwadze wybrane fakultety przygotowane z myślą o studentach kognitywistyki („fakultety kognitywistyczne„), choć wybierać możecie Państwo z wszystkich fakultetów oferowanych przez Instytut Filozofii (wszystkie będą dostępne w systemie zapisów). I tura zapisów zostanie zamknięta dn. 8.X.2014Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo tuż po immatrykulacji, pojawią się też na niniejszej stronie; za zapisy na fakultety odpowiada dr Piotr Konderak, Z-ca Dyrektora Instytutu Filozofii;
  • lektoraty z języka angielskiego organizuje Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS. Przydział do grup odbędzie się na podstawie testu określającego poziom Państwa umiejętności. Dalsze informacje pojawią się na początku października.
  • W I semestrze nie macie Państwo zajęć z WF.
  • Szczegółowy rozkład zajęć, terminy konsultacji i inne użyteczne Państwu informacje znaleźć (będzie) można w menu strony kognitywistyki, pozycja „Strefa studenta”
  • W razie wątpliwości proszę kontaktować się z opiekunem roku, drem Marcinem Wolskim lub z koordynatorem studiów kognitywistycznych, drem Piotrem Konderakiem
  • cdn…

Tymczasem życzymy Państwu udanego ostatniego dnia wakacji, do zobaczenia jutro.