AILab

Od … w Instytucie Filozofii UMCS działa
Pracownia Sztucznej Inteligencji / AILab

Zapraszamy badaczy, zespoły badawcze, studentów realizujących wraz z nauczycielami akademickimi tematy badawcze oraz studentów WFiS działających w kołach naukowych do korzystania z wyposażenia Pracowni AI.

Opiekę nad Pracownią sprawuje dr hab. Piotr Giza, prof. UMCS (pgiza[at]bacon.umcs.lublin.pl)

Obecnie AILab dysponuje:

  • Serwerem o znacznej mocy obliczeniowej i bogatym oprogramowaniu opartym o system Linux służącym m. in. do prowadzenia zajęć powiązanych ze sztuczną inteligencją, podczas których studenci przygotowują elementy modeli procesów poznawczych, zrealizowane z wykorzystaniem oprogramowania do tworzenia symulacji symbolicznych (np. SNePS, Soar, ACT-R) oraz koneksjonistycznych (np. Genesis, Nengo), tworzą modele sieci neuronowych, uczą się metod stosowanych w sztucznej inteligencji oraz języków programowania (LISP, Python) istotnych dla badań związanych z Kognitywistyką
  • Dwoma nowoczesnymi salami komputerowymi współpracującymi z serwerem
  • Zestawami Arduino wykorzystywanymi w projektowaniu elementów systemów robotycznych

Studenci kierunku Kognitywistyka posiadają na serwerze prywatne konta i mają do niego pełny dostęp z dowolnej maszyny podłączonej do Internetu.

Zadaniem Pracowni AI jest wspieranie badań interdyscyplinarnych prowadzonych w Instytucie Filozofii:

  • udostępnianie sprzętu Pracowni na potrzeby dydaktyczne i badawcze (zgodnie z Regulaminem);
  • prowadzenie szkoleń z obsługi i wykorzystania sprzętu i oprogramowania;

AILab
Collegium Humanicum
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
sala 345/
…[at]bacon.umcs.lublin.pl