kogni1 ver. 2.1

Oto kogni1 ver. 2.1: ramowy program studiów I stopnia obowiązujący od r.akad. 2019/20

  • sylabusy (opisy kursów) są w przygotowaniu i będą systematycznie linkowane;
  • o zmianach w programie można poczytać tutaj;
  • bloki przedmiotów wybieralnych: kliknij;
  • w razie wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy: informacje[at]kognitywistyka.umcs.lublin.pl lub zapraszamy na nasz FB: https://www.facebook.com/kognitywistyka.umcs

Plan studiów w pdf: pobierz

SEMESTR I

kurs typ godz ECTS sylabus
 Filozofia dla kognitywistów OB 30W 30KW 5 plik pdf
 Introduction to Cognitive Science, EN OB 30W 30KW 6 plik pdf
 Logika OB 30W 30KW 6 plik pdf
 IT (EN) OB 30W 30LB 5 plik pdf
 Warsztat: wyszukiwanie informacji i praca grupowa OB 30LB 2 plik pdf
 Prawo autorskie OB 15W 1 plik pdf
 Lektorat jęz. angielskiego OB 30KW 2 plik pdf
 Blok przedmiotów rozszerzającychjeden kurs do wyboru:
 Struktura materii ROZ 30KW 3 plik pdf
 Problemy samowiedzy ROZ 30KW 3 plik pdf
 Epistemologia ROZ 30KW 3 plik pdf
 Warsztaty krytycznego myślenia ROZ 30KW 3 plik pdf
 Człowiek-poznanie-kultura ROZ 30KW 3 plik pdf
 Elem. kognitywistyki: rozwiązywanie problemów ROZ 30LB 3 plik pdf
 Elem. kognitywistyki: język naturalny ROZ 30KW 3 plik pdf

SEMESTR II

kurs typ godz ECTS sylabus
 Wstęp do psychologii poznawczej #PSN OB 30W 30KW 6 plik pdf
 Language & Cognition, EN #JiD OB 30W 30KW 7 plik pdf
 Logika w zastosowaniach #LOG OB 30W 30LB 7 plik pdf
 Lektorat jęz. angielskiego OB 30KW 2 plik pdf
 WF OB 30CA 0
 Blok #IT – jeden kurs do wyboru (kontynuacja.: sem VI):
 IT Extended, EN #IT WYB 30LB 4 plik pdf
 Programming for Beginners, EN #IT WYB 30LB 4 plik pdf
 Relacyjne bazy danych #IT WYB 30LB 4 plik pdf
 Grafika komputerowa #IT WYB 30LB 4 plik pdf
 Elements of Computer Networks #IT WYB 30LB 4 plik pdf
 Tworzenie stron internetowych #IT WYB 30LB 4 plik pdf
 Blok #PIW – jeden kurs do wyboru (kontynuacja.: sem VI):
 Percepcja wizualna #PIW WYB 30KW 4 plik pdf
 Social Cognition, EN #PIW WYB 30KW 4 plik pdf
 Poznanie i działanie #PIW WYB 30KW 4 plik pdf
 Teorie informacji #PIW WYB 30KW 4 plik pdf
 Problematyka reprezentacji mentalnych #PIW WYB 30KW 4 plik pdf
 Rozszerzone systemy poznawcze #PIW WYB 30KW 4 plik pdf

SEMESTR III

kurs typ godz ECTS sylabus
 Podstawy sztucznej inteligencji #AI OB 30W 30LB 7 plik pdf
 Metodologia nauk #LOG OB 30W 30KW 6 plik pdf
 Translatorium tekstów kognitywistycznych OB 30KW 4
 Warsztat: komunikacja i wizualizacja danych OB 30LB 2 plik pdf
 WF OB 30CA 0
 Blok #PSN – jeden kurs do wyboru (kontynuacja.: sem V)
 Biomedyczne podst. zachowań #PSN WYB 30KW 4 plik pdf
 Evolutionary psychology #PSN WYB 30KW 4 plik pdf
 Psychologia uczenia się #PSN WYB 30KW 4 plik pdf
 Perception and action, EN #PSN WYB 30KW 4  sem. V
 Symulatory umysłu #PSN WYB 30LB 4  sem. V
 Wybr. zagadnienia psychologii poznawczej #PSN WYB 30KW 4
 Blok #JID – jeden kurs do wyboru (kontynuacja.: sem V)
 Cognitive Linguistics, EN #JID WYB 30KW 4 plik pdf
 Komunikacja i poznanie #JID WYB 30KW 4 plik pdf
 Language of Persuasion, EN #JID WYB 30KW 4 plik pdf
 Kulturowe reprezentacje świata #JID WYB 30KW 4 plik pdf
 Analizy semiotyczne #JID WYB 30KW 4 sem. V
 Semiotyka nowych mediów #JID WYB 30KW 4 sem. V
 *Zajęcia pozakierunkowe lub ogólnouniwersyteckie WYB  3

* zajęcia pozakierunkowe w wymiarze 3 ECTS mogą być realizowane w formie:

  • fakultetów prowadzonych na WFiS (zapisy u prowadzącego)
  • wykładów ogólnouniwersyteckich (uwaga na wymóg 3 ECTS!)
  • zajęć kursowych prowadzonych na innych Wydziałach (student indywidualnie ustala zasady uczestnictwa z Prowadzącym)

SEMESTR IV

kurs typ godz ECTS sylabus
 Znaki i kody komunikacji #JiD OB 30W 30KW 6 plik pdf
 Neuronauka poznawcza #PSN OB 30W 30LB 6 plik pdf
 Translatorium tekstów kognitywistycznych 2 OB 30KW 4
 Seminarium licencjackie OB 30KW 3
 Blok #AI – jeden kurs do wyboru (kontynuacja.: sem VI)
 AI Programming: LISP #AI WYB 30LB 4 plik pdf
 AI Programming II #AI WYB 30LB 4 plik pdf
 Uczenie sztucznych układów neuropodobnych #AI WYB 30LB 4 sem. VI
 Elementy robotyki #AI WYB 30LB 4 plik pdf
 LISP Programming Extended #AI WYB 30LB 4  sem. VI
 Uczenie maszynowe #AI WYB 30LB 4
 Blok #LOG – jeden kurs do wyboru (kontynuacja.: sem VI)
 Metody badań psychologicznych #LOG WYB 30KW 4 plik pdf
 Methods of AI, EN #LOG WYB 30LB 4 plik pdf
 Cognitive Modeling, EN #LOG WYB 30LB 4 sem. VI
 Statystyka #LOG WYB 30LB 4 plik pdf
 Metody neuroinformatyki #LOG WYB 30LB 4 sem. VI
 Etnografia kognitywna #LOG WYB 30KW 4 plik pdf
 *Zajęcia pozakierunkowe lub ogólnouniwersyteckie  WYB  3

* zajęcia pozakierunkowe w wymiarze 3 ECTS mogą być realizowane w formie:

  • fakultetów prowadzonych na WFiS (zapisy u prowadzącego)
  • wykładów ogólnouniwersyteckich (uwaga na wymóg 3 ECTS!)
  • zajęć kursowych prowadzonych na innych Wydziałach (student indywidualnie ustala zasady uczestnictwa z Prowadzącym)

SEMESTR V

kurs typ godz ECTS sylabus
 Sztuczne układy neuropodobne #AI OB 15W 45LB 7 plik pdf
 Philosophy of Mind, EN #PIW OB 30W 30KW 7 plik pdf
 Warsztat: Academic writing OB 30LB 3 plik pdf
 Seminarium licencjackie OB 30KW 5
 Blok #PSN – jeden kurs do wyboru (kontynuacja z sem. III)
 Biomedyczne podst. zachowań #PSN WYB 30KW 4 plik pdf
 Evolutionary Psychology #PSN WYB 30KW 4 plik pdf
 Psychologia uczenia się #PSN WYB 30KW 4 plik pdf
 Perception and action, EN #PSN WYB 30KW 4 plik pdf
 Symulatory umysłu #PSN WYB 30LB 4 plik pdf
 Wybr. zagadnienia psychologii poznawczej #PSN WYB 30KW 4
 Blok #JID – jeden kurs do wyboru (kontynuacja z sem. III)
 Cognitive Linguistics, EN #JID WYB 30KW 4 plik pdf
 Komunikacja i poznanie #JID WYB 30KW 4 plik pdf
 Language of Persuasion, EN #JID WYB 30KW 4 plik pdf
 Kulturowe reprezentacje świata #JID WYB 30KW 4 plik pdf
 Analizy semiotyczne #JID WYB 30KW 4 plik pdf
 Semiotyka nowych mediów #JID WYB 30KW 4 plik pdf

SEMESTR VI

kurs typ godz ECTS sylabus
 Cognitive Semiotics, EN OB 30W 30KW 6 plik pdf
 Seminarium licencjackie OB 30KW 5
 Blok #IT – jeden kurs do wyboru (kontynuacja z sem. II)
 IT Extended, EN #IT WYB 30LB 4 plik pdf
 Programming for Beginners, EN #IT WYB 30LB 4 plik pdf
 Relacyjne bazy danych #IT WYB 30LB 4 plik pdf
 Grafika komputerowa #IT WYB 30LB 4 plik pdf
 Elements of Computer Nets #IT WYB 30LB 4 plik pdf
 Tworzenie stron internetowych #IT WYB 30LB 4  plik pdf
Blok #PIW – jeden kurs do wyboru (kontynuacja z sem. II)
 Percepcja wizualna #PIW WYB 30KW 4 plik pdf
 Social Cognition, EN #PIW WYB 30KW 4 plik pdf
 Poznanie i działanie #PIW WYB 30KW 4 plik pdf
 Teorie informacji #PIW WYB 30KW 4 plik pdf
 Problematyka reprezentacji mentalnych #PIW WYB 30KW 4 plik pdf
 Rozszerzone systemy poznawcze #PIW WYB 30KW 4 plik pdf
 Blok #AI – jeden kurs do wyboru (kontynuacja z sem. IV)
 AI Programming: LISP #AI WYB 30LB 4 plik pdf
 AI Programming II #AI WYB 30LB 4 plik pdf
 Uczenie sztucznych układów neuropodobnych #AI WYB 30LB 4 plik pdf
 Elementy robotyki #AI WYB 30LB 4 plik pdf
 LISP Programming Extended #AI WYB 30LB 4 plik pdf
 Maszynowe uczenie #AI WYB 30LB 4 plik pdf
 Blok #LOG – jeden kurs do wyboru (kontynuacja z sem. IV)
 Metody badań psychologicznych #LOG WYB 30KW 4 plik pdf
 Methods of AI, EN #LOG WYB 30LB 4 plik pdf
 Cognitive Modeling, EN #LOG WYB 30LB 4 plik pdf
 Statystyka #LOG WYB 30LB 4 plik pdf
 Metody neuroinformatyki #LOG WYB 30LB 4 plik pdf
 Etnografia kognitywna #LOG WYB 30KW 4 plik pdf
 Blok przedmiotów praktycznych – jeden do wyboru
 Big Data WYB 30LB 3 plik pdf
 Design WYB 30LB 3 plik pdf
 Media WYB 30KW 3 plik pdf
 TBA


Bloki przedmiotów wybieranych:

blok kursy do wyboru: semestry łącznie ECTS
 #PSN: Psychologia i neuronauka 2 (z 6) III, V 8
 #JiD: Język i działanie 2 (z 6) III, V 8
 #LOG: Logika i metodologie 3 (z 8) IV, VI 8
 #IT: Technologie informatyczne 2 (z 6) II, VI 8
 #PIW: Poznanie i wiedza 2 (z 6) II, VI 8
 #AI: Sztuczna inteligencja 2 (z 6) IV, VI 8
 #PRC: Kursy praktyczne 1 (z 3) VI 3