Prace licencjackie

Nad jakimi problemami pracowali nasi studenci? Oto lista tematów prac licencjackich wraz z promotorami.

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

 
2020

2019

 • Adaptacyjna funkcja „maski społecznej” (dr hab. Jolanta Kociuba)
 • Big Data : rola zastosowania i analiza (dr hab. Piotr Giza, prof. UMCS)
 • Coca-Cola i Pepsi: kognitywna analiza negatywnej kampanii reklamowej (dr Konrad Żyśko)
 • Efekt zapadki jako źródło ekspansji kultury ludzkiej w poglądach M. Tomasello (dr hab. Cezary Mordka, prof. UMCS)
 • Fenomen fake news w perspektywie procesu komunikacji (dr hab. Piotr Konderak)
 • Geneza i funkcje stereotypów (dr hab. Cezary Mordka, prof. UMCS)
 • How sound and music affect our mind? Wpływ dźwięku oraz muzyki na umysł (dr hab. Grzegorz Wójcik, prof. UMCS)
 • Interakcja człowiek – komputer: jak sztuczna inteligencja odczytuje ludzkie emocje (dr hab. Piotr Giza, prof. UMCS)
 • Kampania społeczna „Don’t text and drive”: kognitywna analiza wybranych reklam (dr Konrad Żyśko)
 • Kognitywny aspekt neurodegeneracji mózgu (dr hab. Grzegorz Wójcik, prof. UMCS)
 • Kulturowe determinanty osobowości człowieka. Wybrane zagadnienia (dr hab. Cezary Mordka, prof. UMCS)
 • Motywacja aspołeczna i jej uwarunkowania (dr hab. Jolanta Kociuba)
 • Problemy współczesnej neurobiologii (dr hab. Grzegorz Wójcik, prof. UMCS)
 • Mowa ciała jako wyraz myśli i uczuć (dr hab. Andrzej Nowakowski)
 • Przegląd teorii i badań nad zjawiskiem świadomego snu (dr hab. Jolanta Kociuba)
 • Rzeczywistość i iluzja. Jak ludzki mózg konstruuje rzeczywistość? (dr hab. Andrzej Kapusta, prof. UMCS)
 • Socjotechnika : perswazja i manipulacja. Wybrane zagadnienia (dr hab. Cezary Mordka, prof. UMCS)
 • Sposoby rozpoznawania kłamstwa (dr hab. Andrzej Nowakowski)
 • Stereotyp społeczeństwa XXI wieku na podstawie satyrycznych ilustracji autorstwa Marca Melgriatego (dr Konrad Żyśko)
 • Sztuczna inteligencja w tworzeniu muzyki (dr hab. Piotr Giza, prof. UMCS)
 • Teorie spiskowe jako rezultat błędów poznawczych. Wybrane zagadnienia (dr hab. Cezary Mordka, prof. UMCS)
 • Ukryte działanie reklamy (dr hab. Andrzej Nowakowski)
 • Uwarunkowania różnic płci w ujęciu kognitywnym (dr hab. Grzegorz Wójcik, prof. UMCS)
 • Werbalno-obrazowa złożoność komunikatów na Twitterze (dr Konrad Żyśko)
 • Wpływ technik perswazji na wybrane procesy poznawcze (dr hab. Andrzej Nowakowski)
 • Wpływ wizualizacji informacji na jej przyswajanie na przykładzie interfejsu użytkownika gier logicznych (dr Marcin Rządeczka)
 • Wyłanianie się procesu komunikacji w drużynie koszykarskiej (dr hab. Piotr Konderak)
 • Zastosowanie sztucznej inteligencji w naukach medycznych (dr hab. Piotr Giza, prof. UMCS)
 • Zastosowanie sztucznej inteligencji w środkach transportu (dr hab. Piotr Giza, prof. UMCS)

2018

 • Biologiczne podstawy moralności (dr hab. Andrzej Kapusta, prof. UMCS)
 • Diagnoza i terapia neuropsychologiczna zaburzeń mowy na przykładzie afazji (dr hab. Grzegorz Wójcik, prof. UMCS)
 • Emocje w strukturze umysłu dziecka (dr hab. Cezary Mordka)
 • Język w reklamie (dr hab. Andrzej Nowakowski)
 • Kognitywistyczne koncepcje marzeń sennych (dr hab. Andrzej Kapusta, prof. UMCS)
 • Komunikacja człowieka z maszyną za pomocą języka naturalnego (dr hab. Piotr Giza)
 • Koncepcje błędów poznawczych w ujęciu D. Kahnemana (dr hab. Cezary Mordka)
 • Manipulacja w mediach (dr hab. Andrzej Nowakowski)
 • Manipulacje umysłem. Wybrane zagadnienia (dr hab. Cezary Mordka)
 • Mózg, umysł i płeć (dr hab. Cezary Mordka)
 • Neurobiologiczne i psychologiczne podstawy synestezji (dr hab. Andrzej Kapusta, prof. UMCS)
 • Neurobiologiczne i psychospołeczne aspekty agresji (dr hab. Grzegorz Wójcik, prof. UMCS)
 • Neuroplastyczność mózgu u muzyków (dr hab. Andrzej Kapusta, prof. UMCS)
 • Różnice poznawcze w funkcjonowaniu mózgu kobiet i mężczyzn (dr hab. Andrzej Kapusta, prof. UMCS)
 • Sterowanie bionicznych protez przedramienia i dłoni (dr hab. Piotr Giza)
 • Struktura i funkcje poznawcze emocji w koncepcji P. Ekmana (dr hab. Cezary Mordka)
 • Sztuczna inteligencja w technologii militarnej (dr hab. Piotr Giza)
 • Techniki wywierania wpływu społecznego według R. Cialdiniego (dr hab. Andrzej Nowakowski)
 • Teoria umysłu w sztucznej inteligencji (dr hab. Grzegorz Wójcik, prof. UMCS)
 • Terapia poznawczo-behawioralna. Wybrane zagadnienia (dr hab. Cezary Mordka)
 • Współzawodnictwo ludzi i maszyn na polu gier (dr hab. Piotr Giza)
 • Wzajemne relacje między sztuczną inteligencją a kinematografią (dr hab. Piotr Giza)
 • Zaburzenia emocjonalne wywołane nadużywaniem substancji psychoaktywnych (dr hab. Andrzej Kapusta, prof. UMCS)

2017

 • Analiza procesu decyzyjnego przy wyborze potencjalnego partnera przez osoby w okresie wczesnej dorosłości (dr Barnaba Danieluk)
 • Analiza zjawiska „niesamowitości” w perspektywie nauk o poznaniu i robotyki (dr hab. Jolanta Kociuba)
 • Antyredukcjonistyczna koncepcja świadomości D. Chalmersa (dr hab. Cezary Mordka)
 • Czynniki wpływu na procesy decyzyjne w kwestii doboru partnera (dr hab. Cezary Mordka)
 • Dysonans poznawczy jako proces decyzyjny (dr hab. Jolanta Kociuba)
 • Emocje a procesy poznawcze. Znaczenie struktury Ja w regulowaniu emocji (dr hab. Jolanta Kociuba)
 • Empatia w koncepcji S. Barona-Cohena (dr hab. Cezary Mordka)
 • Kłamanie o emocjach – mimiczne wskaźniki zafałszowanej relacji emocjonalnej (dr Barnaba Danieluk)
 • Kognitywistyczna analiza epizodu maniakalnego w przebiegu choroby dwubiegunowej (dr hab. Andrzej Kapusta)
 • Kognitywne aspekty umysłu schizofrenicznego (dr hab. Cezary Mordka)
 • Mechanizm wywierania wpływu na podstawie wybranych technik perswazji (dr hab. Andrzej Nowakowski)
 • Objectification of women in beer advertisements – a semiotic analysis (dr Konrad Żyśko)
 • Ocena rozwoju poznawczego dziecka na podstawie aktywności twórczej (dr hab. Jolanta Kociuba)
 • Osobowość borderline: struktura i efekty terapeutyczne (dr hab. Cezary Mordka)
 • Poznawcze aspekty emocji w koncepcji P. Ekmana (dr hab. Cezary Mordka)
 • Problematyczność filozoficzna wybranych aspektów SI (dr hab. Cezary Mordka)
 • Procesy biochemiczne w mózgu z perspektywy kognitywistycznej (dr hab. Jolanta Kociuba)
 • Robotyka roju (dr hab. Piotr Giza)
 • Rola emocji w postrzeganiu i ocenie moralnej sprawcy (dr hab. Jolanta Kociuba)
 • Różnice osobowościowe u osób o różnych preferencjach muzycznych (dr Barnaba Danieluk)
 • Specyfika funkcjonowania poznawczego w zaburzeniach psychicznych na przykładzie analizy ekspresji plastycznej (dr hab. Jolanta Kociuba)
 • Struktura i funkcje agresji (dr hab. Cezary Mordka)
 • Techniki perswazji w reklamie (dr hab. Cezary Mordka)
 • Walka z cyberterroryzmem (dr hab. Piotr Giza)
 • Wpływ genów i kultury na osobowość w koncepcji J.R. Harris (dr hab. Cezary Mordka)
 • Wpływ personelu medycznego na proces zdrowienia osób w chorobie (dr hab. Jolanta Kociuba)
 • Wpływ stanu emocjonalnego na głębokośc przetwarzania informacji w procesach decyzyjnych (dr Barnaba Danieluk)
 • Wpływ wybranych aspektów reklamy na procesy poznawcze człowieka (dr hab. Andrzej Nowakowski)
 • Wykorzystanie zjawiska hipnozy w terapii (dr hab. Jolanta Kociuba)
 • Zastosowanie gier komputerowych i rzeczywistości wirtualnej w terapii zaburzeń neuro-psychologicznych (dr hab. Piotr Giza)
 • Zastosowanie gier komputerowych w rozwiązywaniu praktycznych problemów i pozyskiwaniu nowej wiedzy (dr hab. Piotr Giza)
 • Zjawiska senne jako alternatywne stany świadomości (dr hab. Jolanta Kociuba)

2016

 • Badanie zmysłu słuchu w relacji z postrzeganiem mowy (dr hab. Grzegorz Wójcik, prof. UMCS)
 • Chwytliwe kampanie reklamowe: próba analizy semiotycznej wybranych przykładów (dr Hubert Kowalewski)
 • Emocje w koncepcji umysłu S. Pinkera (dr hab. Cezary Mordka)
 • Emotywne cechy reklam (dr hab. Zbysław Muszyński, prof. UMCS)
 • Język metaforyczny a sposób postrzegania czasu w kulturze (dr Hubert Kowalewski)
 • Kognitywna analiza metafor więzi i ich zastosowania w marketingu (dr Hubert Kowalewski)
 • Kognitywne aspekty koncepcji miłości H. Fisher (dr hab. Cezary Mordka)
 • Kognitywne aspekty umysłu psychopatycznego (dr hab. Cezary Mordka)
 • Kognitywne funkcje zewnętrznych reprezentacji w perspektywie etnografii artefaktów poznawczych (dr Marcin Trybulec)
 • Kwantowa teoria świadomości Rogera Penrose (dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS)
 • Metafora jako sposób wyrażania. Porównanie ujęcia kognitywnego z teorią Jacques’a Derridy (dr Hubert Kowalewski)
 • Metody badania koncentracji (dr hab. Grzegorz Wójcik, prof. UMCS)
 • Neurobiologiczne aspekty zaburzeń uwagi (dr hab. Grzegorz Wójcik, prof. UMCS)
 • Neurofizjologiczna koncepcja moralności P. Churchland (dr hab. Cezary Mordka)
 • Neurofizjologiczne mechanizmy tzw. „miłości romantycznej” (dr hab. Andrzej Nowakowski)
 • Neuronalne podstawy preferencji estetycznych (dr hab. Cezary Mordka)
 • Oczywiste przekazy w twórczości R. Banksy’ego. Analiza metafor konceptualnych (dr Hubert Kowalewski)
 • Odczuwanie stresu a pamięć krótkotrwała (dr hab. Jacek Gurczyński)
 • Percepcja przekazu reklamowego i jej wpływ na decyzje odbiorcy (dr hab. Marek Hetmański, prof. UMCS)
 • Płeć a schematy piękna twarzy (dr hab. Barbara Gawda, prof. UMCS)
 • Podstawy poznawcze fizycznego obrazu świata w ujęciu Arthura S. Eddingtona (dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS)
 • Pozytywne i negatywne emocje a proces zapamiętywania (dr hab. Barbara Gawda, prof. UMCS)
 • Programowanie genetyczne: teoria i zastosowania praktyczne (dr hab. Piotr Giza)
 • Rola i skuteczność obrazu oraz dźwięku w reklamie telewizyjnej (dr hab. Marek Hetmański, prof. UMCS)
 • Rytm sen-czuwanie i jego zaburzenia – chronobiologiczna rola światła (dr hab. Andrzej Kapusta)
 • Rzeczywistość wirtualna a świat rzeczywisty (dr hab. Piotr Giza)
 • Schematy atrakcyjności ciała u kobiet i mężczyzn (dr hab. Barbara Gawda, prof. UMCS)
 • Świadome i nieświadome funkcjonowanie umysłu w koncepcji D. Kahnemana (dr hab. Cezary Mordka)
 • Synestezja w muzyce – ujęcie poznawcze (dr hab. Andrzej Kapusta)
 • Tożsamość wirtualna (dr hab. Jolanta Zdybel)
 • Transhumanizm: rozszerzenia ciała człowieka (dr hab. Piotr Giza)
 • Umysł i płeć. Homoseksualizm (dr hab. Cezary Mordka)
 • Wiek osoby a treść pierwszych wspomnień (dr hab. Barbara Gawda, prof. UMCS)
 • Wpływ komputerów na zdolności poznawcze u dzieci (dr hab. Piotr Giza)
 • Wpływ negatywnych emocji na odtwarzanie informacji (dr hab. Barbara Gawda, prof. UMCS)
 • Wpływ nowych mediów na procesy uwagi według Manfreda Spitzera (dr Marcin Trybulec)
 • Wybrane koncepcje miłości romantycznej w naukach o poznaniu (dr hab. Cezary Mordka)
 • Zagadnienie lęku w ujęciu kognitywnym (dr hab. Grzegorz Wójcik, prof. UMCS)
 • Zagadnienie wspomnień i pamięci długotrwałej (dr hab. Grzegorz Wójcik, prof. UMCS)
 • Zapach jako wskaźnik dla pamięci (dr hab. Barbara Gawda, prof. UMCS)
 • Zasady działania perswazyjnego automatyzmu autorytetu (dr hab. Andrzej Nowakowski)
 • Zdolności poznawcze człowieka w warunkach przestrzeni kosmicznej (dr hab. Andrzej Nowakowski)
 • Złudzenia percepcyjne u dzieci w wieku przedszkolnym (dr hab. Barbara Gawda, prof. UMCS)
 • Zwierzęta w świecie reklamy. Konceptualna analiza metafor wizualnych (dr Hubert Kowalewski)
  *

2015

 • Aktualność teorii mediów Marshalla McLuhana (dr Marcin Trybulec)
 • Aktywne systemy wspomagania kierowcy oparte na sztucznej inteligencji  (dr hab. Piotr Giza)
 • Amalgamaty kognitywne w reklamie  (dr hab. Zbysław Muszyński, prof. UMCS)
 • Analiza zjawiska „cyfrowej nieśmiertelności” w perspektywie wybranych koncepcji umysłu (dr Marcin Trybulec)
 • Artefakty i technologie poznawcze jako ekstensje umysłu  (dr Marcin Trybulec)
 • Captcha jako środek detekcji ludzi w środowisku internetowym  (dr hab. Piotr Giza)
 • Cechy paralingwistyczne wypowiedzi jako środek perswazji (dr hab. Barbara Gawda, prof. UMCS)
 • Charakterystyka procesów psychicznych u osób uzależnionych (dr hab. Andrzej Kapusta)
 • Człowiek i technologia w myśli Raymonda Kurzweila (dr hab. Andrzej Kapusta)
 • Czynniki estetyczne a dobór partnera w kontekście tzw.”szybkich randek” (dr Marcin Krawczyk)
 • Deficyt poznania społecznego na przykładzie wybranych zaburzeń (dr hab. Andrzej Kapusta)
 • Dezintegracja i integracja podmiotowości użytkowników internetu w świetle teorii Kazimierza Dąbrowskiego i Sherry Turkle (dr hab. Marek Hetmański, prof. UMCS)
 • Doświadczenia wirtualne. Wpływ gier komputerowych na zdolności poznawcze  (dr hab. Grzegorz Wójcik)
 • Działanie umysłu kolektywnego na przykładzie rozwoju wolnego systemu operacyjnego Fedora Linux (dr hab. Piotr Giza)
 • Eksploracja danych wobec zagrożenia terroryzmem (dr hab. Piotr Giza)
 • Emocjonalne aspekty pamięci autobiograficznej (dr hab. Barbara Gawda, prof. UMCS)
 • Ideał piękna kobiecego ciała w perspektywie estetyki ewolucyjnej (dr Marcin Krawczyk)
 • Interfejsy mózg-komputer (dr hab. Grzegorz Wójcik)
 • Język perswazji publicznej: analiza metafor kognitywnych w sloganach reklamowych  (prof. Henryk Kardela/dr Konrad Żyśko)
 • Język perswazji publicznej: analiza metafor w businesie (prof. Henryk Kardela/dr Konrad Żyśko)
 • Język perswazji publicznej a mechanizmy integracji konceptualnej w wybranych reklamach (prof. Henryk Kardela/dr Konrad Żyśko)
 • Język perswazji publicznej w reklamie dla kobiet i reklamie dla mężczyzn (prof. Henryk Kardela/dr Konrad Żyśko)
 • Język perswazji w reklamie: analiza kognitywna  (prof. Henryk Kardela/dr Konrad Żyśko)
 • Język propagandy w polityce  (prof. Henryk Kardela/dr Konrad Żyśko)
 • Język reklamy w ujęciu teorii metafory konceptualnej i integracji pojęciowej (prof. Henryk Kardela/dr Konrad Żyśko)
 • Kontrowersje wokół dziecięcych teorii umysłu  (dr Marcin Trybulec)
 • Metafory konceptualne w reklamie motoryzacyjnej (prof. Henryk Kardela/dr Konrad Żyśko)
 • Metafory pojęciowe a język propagandy (prof. Henryk Kardela/dr Konrad Żyśko)
 • Modele i architektury poznawcze w AI  (dr hab. Piotr Giza)
 • Moralność i DNA – próby wyjaśnienia zjawiska moralności w terminach neurobiologii  (dr hab. Grzegorz Wójcik)
 • Motywacja osiągnięć w aspekcie rywalizacji (dr hab. Barbara Gawda, prof. UMCS)
 • Neuroestetyka – percepcja sztuki w ujęciu neuronaukowym  (dr hab. Grzegorz Wójcik)
 • Pamięć mnemonisty a pamięć sawanta  (dr hab. Grzegorz Wójcik)
 • Percepcja umysłu samobójcy przez studentów (dr hab. Barbara Gawda, prof. UMCS)
 • Perfekcyjny kłamca – o detekcji i ukrywaniu kłamstwa, ludzkich emocjach na podstawie pracy Paula Ekmana  (dr hab. Grzegorz Wójcik)
 • Perswazja w komunikacji werbalnej i niewerbalnej (dr hab. Andrzej Kapusta)
 • Pod kontrolą wschodzącej gwiazdy. Wpływ astrocytów na aktywność neuronów (dr hab. Grzegorz Wójcik)
 • Poznawcze funkcje pisma w antropologii Waltera J. Onga   (dr Marcin Trybulec)
 • Preferencje muzyczne a temperament (dr Marcin Krawczyk)
 • Problem zdolności numerycznych. Podejście neurokognitywne  (dr hab. Zbysław Muszyński, prof. UMCS)
 • Próba wyjaśnienia problemu rozumienia wyrażeń bezładnych semantycznie (dr Piotr Konderak)
 • Przebieg akwizycji języka naturalnego w świetle badań psychologii poznawczej oraz teorii lingwistycznych (dr Piotr Konderak)
 • Rola emocji w wybranych typach zaburzeń (dr hab. Andrzej Kapusta)
 • Rola pamięci w procesach poznawczych (dr hab. Andrzej Kapusta)
 • Rozwój perswazji publicznej w wybranych reklamach telewizyjnych w USA i w Polsce (prof. Henryk Kardela/dr Konrad Żyśko)
 • Rozwój sztucznej inteligencji w grach komputerowych (dr hab. Grzegorz Wójcik)
 • Różnice płciowe w zakresie radzenia sobie z agresją (dr hab. Barbara Gawda, prof. UMCS)
 • Schematy atrakcyjności u kobiet i mężczyzn (dr hab. Barbara Gawda, prof. UMCS)
 • Spór determinizm-indeterminizm a kwantowa teoria umysłu (dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS)
 • Sztuczna inteligencja w grach komputerowych  (dr hab. Piotr Giza)
 • Tagowanie w kontekście kulturowym (dr hab. Zbysław Muszyński, prof. UMCS)
 • Wpływ dwujęzyczności na procesy poznawcze (dr hab. Jolanta Zdybel)
 • Wpływ emocji na procesy decyzyjne w świetle teorii Antonio Damasio (dr hab. Andrzej Kapusta)
 • Wpływ emocji na zapamiętywanie materiału werbalnego (dr hab. Barbara Gawda, prof. UMCS)
 • Wpływ medytacji buddyjskiej na sposób funkcjonowania umysłu (dr hab. Marek Szymański)
 • Wpływ oceny poznawczej na kategoryzację emocjonalną muzyki (dr hab. Barbara Gawda, prof. UMCS)
 • Wpływ radia i telewizji na percepcję odbiorcy w koncepcjach Marshalla McLuhana i Paula Levinsona (dr hab. Marek Hetmański, prof. UMCS)
 • Zagadnienie wolnej woli w filozofii i neuronauce. Doświadczenie Libeta  (dr hab. Grzegorz Wójcik)
 • Zagubiony człowiek. Jednostka w dobie globalizacji – wpływ mediów na wybrane aspekty poznawczej recepcji rzeczywistości (dr hab. Maciej T. Kociuba)
 • Zastosowanie sieci neuronowych w wybranym przypadku medycznym (dr hab. Grzegorz Wójcik)
 • Zjawisko hipnozy z perspektywy nauk kognitywnych (dr hab. Andrzej Kapusta)
 • Znaczenie snu w funkcjonowaniu mózgu  (dr hab. Grzegorz Wójcik)