Idea

Nowe: rekrutacja uzupełniająca (do 19.IX): I stopień | II stopień

#kogni_klik

Wydział Filozofii i Socjologii UMCS ogłasza nabór
na studia kognitywistyczne I i II stopnia
w roku akademickim 2019/20.

Kognitywistyka (nauki o poznaniu) to dziedzina nauki wyjaśniająca ludzkie poznanie (m.in. percepcję, pamięć, rozumienie, rozumowanie, zdolności językowe, rozwiązywanie problemów, inteligencja, świadomość etc.) w terminach: filozofii, psychologii, zasad działania mózgu; jednocześnie jest to dziedzina umożliwiająca tworzenie sztucznych (komputerowych) systemów wykazujących się tymi zdolnościami.

Byliśmy czwartym w Polsce uniwersytetem który uruchomił kierunek „kognitywistyka”. Oferujemy studia w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji (ang.: cognitive science) których głównymi (choć nie jedynymi) tematami są:

 • język i znak: jako środki komunikacji, poznawania świata, kreowania jego obrazu (media, design),
 • modelowanie poznania (umysłu) w sztucznej inteligencji (również w postaci systemów robotycznych) oraz
 • Big Data w praktyce – zautomatyzowane przetwarzanie i analiza wielkich ilości danych
 • neuropsychologiczne podłoże ludzkiego poznania i działania.

Studia obejmują kursy (opisane w nowym planie studiów I stopnia i planie studiów II stopnia) w zakresie (ogólnej) kognitywistyki, w tym: z filozofii umysłu, językoznawstwa kognitywnego, semiotyki kognitywnej, sztucznej inteligencji, psychologii poznawczej i neuronauki poznawczej oraz szczegółowe, fakultatywne kursy obejmujące wybrane problemy z wyżej wymienionych dziedzin. Część kursów prowadzonych będzie w języku angielskim.

Zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani m.in.:

 • zagadką umysłu i świadomości
 • komunikacją za pomocą znaków (zwłaszcza językowych)
 • tworzeniem sztucznych (komputerowych i robotycznych) inteligentnych systemów poznawczych
 • funkcjonowaniem mózgu
 • psychologicznymi wyjaśnieniami zdolności poznawczych, zwłaszcza językowych, reprezentacji wiedzy czy zachowań
 • tzw. Data Science – podstawami przetwarzania i analizy Big Data
 • i wieloma innymi problemami związanymi z umysłem, językiem i poznaniem…

W toku studiów studenci mają możliwość współkształtowania programu studiów zgodnie ze swoimi zainteresowaniami (45% punktów ECTS to samodzielnie wybierane przedmioty). W doborze kursów, ich tematyki oraz tzw. ścieżki kształcenia studentów wspierać będą ich „opiekunowie naukowi” (tutorzy).

Program kognitywistyki realizowany jest przez:

 • Instytut Filozofii UMCS oraz:
 • Instytut Anglistyki UMCS,
 • Instytut Informatyki UMCS,
 • Instytut Psychologii UMCS,
 • Zakład Logopedii,
 • Katedrę Neurochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • Szpital Wojewódzki (al. Kraśnicka) – Oddział Neurologii.
 • Wspierają nas naukowcy z Center for Cognitive Semiotics przy Uniwersytecie w Lund.

Rekrutacja na studia w roku akademickim 2019/20:

 • dla kandydatów na studia I stopnia przeznaczono 80 miejsc;
 • dla kandydatów na studia II stopnia 15 miejsc

Rejestracja na studia (system IRK)

Niniejsza strona ma za zadanie przedstawić jak najpełniej naszą ofertę w zakresie kognitywistyki, jeśli jednak interesujących Kandydatów informacji nie można znaleźć lub są niejasne, prosimy o kontakt: informacje[at]kognitywistyka.umcs.lublin.pl – postaramy się udzielić wszelkich dodatkowych informacji.