Idea

Nowe: Kandydaci: FAQ | System rekrutacyjny: kogni1 | kogni2

Wydział Filozofii i Socjologii UMCS ogłasza nabór
na studia kognitywistyczne I i II stopnia
(„Studia z Przyszłością„)
w roku akademickim 2021/22.

Kognitywistyka (nauki o poznaniu, cognitive science) to dziedzina nauki wyjaśniająca ludzkie poznanie  – umysł – m.in. percepcję, pamięć, rozumienie, rozumowanie, zdolności językowe, rozwiązywanie problemów, inteligencja, świadomość etc., w terminach: filozofii, psychologii, zasad działania mózgu; jednocześnie jest to dziedzina umożliwiająca tworzenie sztucznych (komputerowych) systemów wykazujących się tymi zdolnościami.

Byliśmy czwartym w Polsce uniwersytetem który uruchomił kierunek „kognitywistyka”. Oferujemy studia w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji których głównymi (choć nie jedynymi) tematami są:

 • język i znak: jako środki komunikacji, poznawania świata, kreowania jego obrazu (media, design),
 • modelowanie poznania (umysłu) w sztucznej inteligencji (również w postaci systemów robotycznych) oraz
 • Big Data w praktyce – zautomatyzowane przetwarzanie i analiza wielkich ilości danych
 • neuropsychologiczne podłoże ludzkiego poznania i działania.

Studia obejmują kursy (opisane w nowym planie studiów I stopnia i planie studiów II stopnia) w zakresie (ogólnej) kognitywistyki, w tym: z językoznawstwa kognitywnego, sztucznej inteligencji, psychologii poznawczej i neuronauki poznawczej, neuromodelowania, filozofii umysłu, semiotyki kognitywnej oraz szczegółowe, wybieralne kursy obejmujące wybrane problemy z wyżej wymienionych dziedzin. Część kursów prowadzonych będzie w języku angielskim.

Zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani m.in.:

 • zagadką umysłu i świadomości,
 • komunikacją za pomocą znaków (zwłaszcza językowych),
 • tworzeniem sztucznych (komputerowych i robotycznych) inteligentnych systemów poznawczych,
 • funkcjonowaniem mózgu,
 • psychologicznymi wyjaśnieniami zdolności poznawczych, zwłaszcza językowych, reprezentacji wiedzy czy zachowań,
 • tzw. Data Science – podstawami przetwarzania i analizy Big Data,
 • i wieloma innymi problemami związanymi z umysłem, językiem i poznaniem…

W toku studiów studenci mają możliwość współkształtowania programu studiów zgodnie ze swoimi zainteresowaniami (45% punktów ECTS to samodzielnie wybierane przedmioty). W doborze kursów, ich tematyki oraz tzw. ścieżki kształcenia studentów wspierać będą ich „opiekunowie naukowi” (tutorzy).

Program kognitywistyki realizowany jest przez:

 • Instytut Filozofii UMCS oraz:
 • Instytut Neofilologii UMCS,
 • Instytut Filologii Polskiej UMCS,
 • Instytut Informatyki UMCS,
 • Instytut Psychologii UMCS,
 • Katedra Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego,
 • Katedrę Neurochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • Szpital Wojewódzki (al. Kraśnicka) – Oddział Neurologiczny.
 • Wspierają nas naukowcy z Center for Cognitive Semiotics przy Uniwersytecie w Lund.

Rekrutacja na studia w roku akademickim 2021/22:

 • dla kandydatów na studia I stopnia przeznaczono ok. 85 miejsc;
 • dla kandydatów na studia II stopnia: ok. 15 miejsc

Rekrutacja na studia kognitywistyczne I i II

Rejestracja na studia (system rekrutacyjny)

Niniejsza strona ma za zadanie przedstawić jak najpełniej naszą ofertę w zakresie kognitywistyki, jeśli jednak interesujących Kandydatów informacji nie można znaleźć lub są niejasne, prosimy o kontakt: informacje[at]kognitywistyka.umcs.lublin.pl – postaramy się udzielić wszelkich dodatkowych informacji.