Idea

#kogni_klik

Wydział Filozofii i Socjologii UMCS ogłasza nabór
na studia kognitywistyczne I i II stopnia w roku akademickim 2017/18.

Kognitywistyka (nauki o poznaniu) to dziedzina nauki wyjaśniająca ludzkie poznanie (m.in. percepcję, pamięć, rozumienie, rozumowanie, zdolności językowe, rozwiązywanie problemów, inteligencja etc.) w terminach: filozofii, psychologii, zasad działania mózgu; jednocześnie jest to dziedzina umożliwiająca tworzenie sztucznych (komputerowych) systemów wykazujących się tymi zdolnościami.

Byliśmy czwartym w Polsce uniwersytetem który uruchomił kierunek „kognitywistyka”. Chcemy przyszłym studentom zaoferować studia w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji (ang.: cognitive science) których głównymi (choć nie jedynymi) tematami będą:

  • język i znak: jako środki komunikacji, poznawania świata, kreowania jego obrazu, oraz
  • tworzenie elementów „sztucznie inteligentnych” systemów posługujących się językiem i znakami.

Studia obejmują kursy (opisane w planie studiów I stopnia i planie studiów II stopnia) w zakresie (ogólnej) kognitywistyki, w tym: z filozofii umysłu, językoznawstwa kognitywnego, semiotyki kognitywnej, sztucznej inteligencji, psychologii poznawczej i neuronauki poznawczej oraz szczegółowe, fakultatywne kursy obejmujące wybrane problemy z wyżej wymienionych dziedzin. Część kursów prowadzonych będzie w języku angielskim.

Zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani m.in.:

  • zagadką umysłu i świadomości
  • komunikacją za pomocą znaków (zwłaszcza językowych)
  • tworzeniem sztucznych (komputerowych) inteligentnych systemów poznawczych
  • funkcjonowaniem mózgu
  • psychologicznymi wyjaśnieniami zdolności poznawczych, zwłaszcza językowych, reprezentacji wiedzy czy zachowań
  • i wieloma innymi problemami związanymi z umysłem, językiem i poznaniem…

W toku studiów studenci mają możliwość współkształtowania programu studiów zgodnie ze swoimi zainteresowaniami (30 % 45% punktów ECTS to samodzielnie wybierane przedmioty, w tym przedmioty fakultatywne). W doborze kursów, ich tematyki oraz tzw. ścieżki kształcenia studentów wspierać będą ich „opiekunowie naukowi” (tutorzy). System taki umożliwi wybór jednej z poniższych specjalności:

Program kognitywistyki realizowany jest przez Instytut Filozofii UMCS oraz: Instytut Informatyki, Instytut Anglistyki, Instytut Psychologii, Zakład Logopedii, Katedra Neurochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wspierają nas naukowcy z Center for Cognitive Semiotics przy Uniwersytecie w Lund.

Rekrutacja na studia w roku akademickim 2017/18:

  • dla kandydatów na studia I stopnia przeznaczono 80 miejsc;
  • dla kandydatów na studia II stopnia 40 miejsc

szczegółowe informacje można odszukać tutaj oraz tutaj; rejestracja internetowa (od 31.03): kliknij udostępnimy w najbliższym tygodniu.

Pobierz ulotkęNiniejsza strona ma za zadanie przedstawić jak najpełniej naszą ofertę w zakresie kognitywistyki, jeśli jednak interesujących Kandydatów informacji nie można znaleźć lub są niejasne, proszę o kontakt: Piotr Konderak, informacje[at]kognitywistyka.umcs.lublin.pl – postaram się udzielić wszelkich dodatkowych informacji.