Plan studiów (od 2021)

 • Oto kogni1 ver. 2.1: ramowy program studiów I stopnia obowiązujący od r.akad. 2021/22
  • sylabusy (opisy kursów) są w przygotowaniu i będą systematycznie linkowane;
  • o zmianach w programie można poczytać tutaj;
  • bloki przedmiotów wybieralnych: kliknij;
  • w razie wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy: informacje[at]kognitywistyka.umcs.lublin.pl lub zapraszamy na nasz FB: https://www.facebook.com/kognitywistyka.umcs

  Plan studiów w pdf: pobierz

  SEMESTR I

  kurs typ godz ECTS sylabus
   Filozofia dla kognitywistów OB 30W 30KW 5 plik pdf
   Introduction to Cognitive Science, EN OB 30W 30KW 6 plik pdf
   Logika OB 30W 30KW 6 plik pdf
   IT (EN) OB 30W 30LB 5 plik pdf
   Warsztat: wyszukiwanie informacji i praca grupowa OB 30LB 2 plik pdf
   Prawo autorskie OB 15W 1 plik pdf
   Lektorat jęz. angielskiego OB 30KW 2 plik pdf
   Blok przedmiotów rozszerzającychjeden kurs do wyboru:
   Struktura materii ROZ 30KW 3 plik pdf
   Problemy samowiedzy ROZ 30KW 3 plik pdf
   Epistemologia ROZ 30KW 3 plik pdf
   Warsztaty krytycznego myślenia ROZ 30KW 3 plik pdf
   Elem. kognitywistyki: reprezentacje ROZ 30KW 3 plik pdf
   Elem. kognitywistyki: rozwiązywanie problemów ROZ 30LB 3 plik pdf
   Elem. kognitywistyki: język naturalny ROZ 30KW 3 plik pdf

  SEMESTR II

  kurs typ godz ECTS sylabus
   Wstęp do psychologii poznawczej #PSN OB 30W 30KW 6 plik pdf
   Language & Cognition, EN #JiD OB 30W 30KW 7 plik pdf
   Logika w zastosowaniach #LOG OB 30W 30LB 7 plik pdf
   Lektorat jęz. angielskiego OB 30KW 2 plik pdf
   WF OB 30CA 0
   Blok #IT – jeden kurs do wyboru (kontynuacja.: sem VI):
  Linux as a Network Operating System, EN #IT WYB 30LB 4 plik pdf
   Programming for Beginners, EN #IT WYB 30LB 4 plik pdf
   Relacyjne bazy danych #IT WYB 30LB 4 plik pdf
   Grafika komputerowa #IT WYB 30LB 4 plik pdf
   Elements of Computer Networks #IT WYB 30LB 4 plik pdf
   Tworzenie stron internetowych #IT WYB 30LB 4 plik pdf
   Blok #PIW – jeden kurs do wyboru (kontynuacja.: sem VI):
   Percepcja wizualna #PIW WYB 30KW 4 plik pdf
   Social Cognition, EN #PIW WYB 30KW 4 plik pdf
   Poznanie i działanie #PIW WYB 30KW 4 plik pdf
   Teorie informacji #PIW WYB 30KW 4 plik pdf
   Przetwarzanie predykcyjne #PIW WYB 30KW 4 plik pdf
   Rozszerzone systemy poznawcze #PIW WYB 30KW 4 plik pdf

  SEMESTR III

  kurs typ godz ECTS sylabus
   Podstawy sztucznej inteligencji #AI OB 30W 30LB 7 plik pdf
   Metodologia nauk #LOG OB 30W 30KW 6 plik pdf
   Translatorium tekstów kognitywistycznych OB 30KW 4
   Warsztat: komunikacja i wizualizacja danych OB 30LB 2 plik pdf
   WF OB 30CA 0
   Blok #PSN – jeden kurs do wyboru (kontynuacja.: sem V)
   Biomedyczne podst. zachowań #PSN WYB 30KW 4 plik pdf
   Evolutionary psychology #PSN WYB 30KW 4 plik pdf
   Psychologia uczenia się #PSN WYB 30KW 4 plik pdf
   Perception and action, EN #PSN WYB 30KW 4  sem. V
   Psychologia reklamy #PSN WYB 30LB 4
   Wybr. zagadnienia psychologii poznawczej #PSN WYB 30KW 4
   Blok #JID – jeden kurs do wyboru (kontynuacja.: sem V)
   Cognitive Linguistics #JID WYB 30KW 4 plik pdf
   Komunikacja i poznanie #JID WYB 30KW 4 plik pdf
   Language of Persuasion, EN #JID WYB 30KW 4 plik pdf
   Kulturowe reprezentacje świata #JID WYB 30KW 4 plik pdf
   Embodied Communication #JID WYB 30KW 4 plik pdf
   Semiotyka nowych mediów #JID WYB 30KW 4 sem. V
   *Zajęcia pozakierunkowe lub ogólnouniwersyteckie WYB  3

  * zajęcia pozakierunkowe w wymiarze 3 ECTS mogą być realizowane w formie:

  • fakultetów prowadzonych na WFiS (zapisy u prowadzącego)
  • wykładów ogólnouniwersyteckich (uwaga na wymóg 3 ECTS!)
  • zajęć kursowych prowadzonych na innych Wydziałach (student indywidualnie ustala zasady uczestnictwa z Prowadzącym)

  SEMESTR IV

  kurs typ godz ECTS sylabus
   Znaki i kody komunikacji #JiD OB 30W 30KW 6 plik pdf
   Neuronauka poznawcza #PSN OB 30W 30LB 6 plik pdf
   Translatorium tekstów kognitywistycznych 2 OB 30KW 4
   Seminarium licencjackie OB 30KW 3
   Blok #AI – jeden kurs do wyboru (kontynuacja.: sem VI)
   AI Programming I: LISP #AI WYB 30LB 4 plik pdf
   AI Programming II: Python #AI WYB 30LB 4 plik pdf
   Uczenie sztucznych układów neuropodobnych #AI WYB 30LB 4 sem. VI
   Elementy robotyki #AI WYB 30LB 4 plik pdf
   Data Mining #AI WYB 30LB 4  sem. VI
   Uczenie maszynowe #AI WYB 30LB 4
   Blok #LOG – jeden kurs do wyboru (kontynuacja.: sem VI)
   Metody badań psychologicznych #LOG WYB 30KW 4 plik pdf
   Methods of AI, EN #LOG WYB 30LB 4 plik pdf
   Empirical approaches to multimodality #LOG WYB 30LB 4 plik pdf
   Statystyka #LOG WYB 30LB 4 plik pdf
   Metody neuroinformatyki #LOG WYB 30LB 4 sem. VI
   Etnografia kognitywna #LOG WYB 30KW 4 plik pdf
   *Zajęcia pozakierunkowe lub ogólnouniwersyteckie  WYB  3

  * zajęcia pozakierunkowe w wymiarze 3 ECTS mogą być realizowane w formie:

  • fakultetów prowadzonych na WFiS (zapisy u prowadzącego)
  • wykładów ogólnouniwersyteckich (uwaga na wymóg 3 ECTS!)
  • zajęć kursowych prowadzonych na innych Wydziałach (student indywidualnie ustala zasady uczestnictwa z Prowadzącym)

  SEMESTR V

  kurs typ godz ECTS sylabus
   Sztuczne układy neuropodobne #AI OB 15W 45LB 7 plik pdf
   Philosophy of Mind, EN #PIW OB 30W 30KW 7 plik pdf
   Warsztat: Academic writing OB 30LB 3 plik pdf
   Seminarium licencjackie OB 30KW 5
   Blok #PSN – jeden kurs do wyboru (kontynuacja z sem. III)
   Biomedyczne podst. zachowań #PSN WYB 30KW 4 plik pdf
   Evolutionary Psychology #PSN WYB 30KW 4 plik pdf
   Psychologia uczenia się #PSN WYB 30KW 4 plik pdf
   Perception and action, EN #PSN WYB 30KW 4 plik pdf
   Psychologia reklamy #PSN WYB 30KW 4 plik pdf
   Wybr. zagadnienia psychologii poznawczej #PSN WYB 30KW 4
   Blok #JID – jeden kurs do wyboru (kontynuacja z sem. III)
   Cognitive Linguistics, EN #JID WYB 30KW 4 plik pdf
   Komunikacja i poznanie #JID WYB 30KW 4 plik pdf
   Language of Persuasion, EN #JID WYB 30KW 4 plik pdf
   Kulturowe reprezentacje świata #JID WYB 30KW 4 plik pdf
   Embodied Communication #JID WYB 30KW 4 plik pdf
   Semiotyka nowych mediów #JID WYB 30KW 4 plik pdf

  SEMESTR VI

  kurs typ godz ECTS sylabus
   Cognitive Semiotics, EN OB 30W 30KW 6 plik pdf
   Seminarium licencjackie OB 30KW 5
   Blok #IT – jeden kurs do wyboru (kontynuacja z sem. II)
  Linux as a Network Operating System, EN #IT WYB 30LB 4 plik pdf
   Programming for Beginners, EN #IT WYB 30LB 4 plik pdf
   Relacyjne bazy danych #IT WYB 30LB 4 plik pdf
   Grafika komputerowa #IT WYB 30LB 4 plik pdf
   Elements of Computer Nets #IT WYB 30LB 4 plik pdf
   Tworzenie stron internetowych #IT WYB 30LB 4  plik pdf
  Blok #PIW – jeden kurs do wyboru (kontynuacja z sem. II)
   Percepcja wizualna #PIW WYB 30KW 4 plik pdf
   Social Cognition, EN #PIW WYB 30KW 4 plik pdf
   Poznanie i działanie #PIW WYB 30KW 4 plik pdf
   Teorie informacji #PIW WYB 30KW 4 plik pdf
   Przetwarzanie predykcyjne #PIW WYB 30KW 4 plik pdf
   Rozszerzone systemy poznawcze #PIW WYB 30KW 4 plik pdf
   Blok #AI – jeden kurs do wyboru (kontynuacja z sem. IV)
   AI Programming: LISP #AI WYB 30LB 4 plik pdf
   AI Programming II #AI WYB 30LB 4 plik pdf
   Uczenie sztucznych układów neuropodobnych #AI WYB 30LB 4 plik pdf
   Elementy robotyki #AI WYB 30LB 4 plik pdf
   Data Mining #AI WYB 30LB 4 plik pdf
   Maszynowe uczenie #AI WYB 30LB 4 plik pdf
   Blok #LOG – jeden kurs do wyboru (kontynuacja z sem. IV)
   Metody badań psychologicznych #LOG WYB 30KW 4 plik pdf
   Methods of AI, EN #LOG WYB 30LB 4 plik pdf
   Empirical approaches to multimodality, EN #LOG WYB 30LB 4 plik pdf
   Statystyka #LOG WYB 30LB 4 plik pdf
   Metody neuroinformatyki #LOG WYB 30LB 4 plik pdf
   Etnografia kognitywna #LOG WYB 30KW 4 plik pdf
   Blok przedmiotów praktycznych – jeden do wyboru
   Big Data WYB 30 LB 3 plik pdf
   Design WYB 30 LB 3 plik pdf
   Media WYB 30 LB 3 plik pdf
   TBA


  Bloki przedmiotów wybieranych:

  blok kursy do wyboru: semestry łącznie ECTS
   #PSN: Psychologia i neuronauka 2 (z 6) III, V 8
   #JiD: Język i działanie 2 (z 6) III, V 8
   #LOG: Logika i metodologie 3 (z 8) IV, VI 8
   #IT: Technologie informatyczne 2 (z 6) II, VI 8
   #PIW: Poznanie i wiedza 2 (z 6) II, VI 8
   #AI: Sztuczna inteligencja 2 (z 6) IV, VI 8
   #PRC: Kursy praktyczne 1 (z 3) VI 3

  Do góry