Specjalność „Sztuczna inteligencja i logika”

Nasza przygoda to w rzeczywistości wielka herezja,
mamy pojąć istotę wiedzącą jako obliczająca maszynę.
Warren McCulloch (1948)

Jednym z filarów tworzącej się w Iszej połowie XXw. kognitywistyki było przekonanie, że za pomocą maszyn (komputerów) można osiągnąć wiele z efektów, które dotychczas osiągał jedynie człowiek z jego umysłem. Pierwotne pytanie Sztucznej inteligencji „Czy komputer może myśleć?” zastąpiło współcześnie pytanie o to, ile o umyśle ludzkim możemy się dowiedzieć dzięki komputerom właśnie. Zaawansowane architektury pozwalają na modelowanie teorii psychologicznych czy symulowanie działania mózgu.

Specjalność „Sztuczna inteligencja i logika” pozwala studentom zapoznać się – w rozszerzonym zakresie – z podstawami logicznymi sztucznej inteligencji, metodami rozwiązywania problemów, poznać dokładnie specjalne języki programowania wykorzystywane w badaniach nad sztuczną inteligencją (LISP, PROLOG) czy zaawansowane architektury poznawcze (ACT, Soar, SNePS/GLAIR). Pod okiem specjalistów z Instytutu Informatyki studenci poznają i przećwiczą modelowanie funkcjonowania mózgu w postaci tzw. sieci neuronowych. Zwiększona liczba godzin laboratoryjnych i dostępna dla studentów poza godzinami zajęć Pracownia Komputerowa umożliwią studentom tej specjalności samodzielne tworzenie elementów systemów poznawczych.

Przedmioty obowiązkowe wyłącznie dla specjalności „Sztuczna inteligencja i logika”

  • Logika formalna
  • Technologie informacyjne – kurs rozszerzony (ang.)
  • Programowanie I: LISP – kurs rozszerzony (ang.)
  • Programowanie II: PROLOG – kurs rozszerzony (ang)
  • Sieci neuronowe – kurs rozszerzony

Dodatkowo student:

  • wybiera przedmioty fakultatywne, w tym przynajmniej 5 kursów dedykowanych specjalności „sztuczna inteligencja i logika”
  • odbywa 60 h zajęć na innych kierunkach (wybór w porozumieniu z opiekunem naukowym)

Program studiów dla specjalności „Sztuczna inteligencja i logika” do pobrania (PDF)

Specjalność „Sztuczna inteligencja i logika” obowiązuje do roku akademickego 2016/2017 włącznie (studia I stopnia) (II stopień bez zmian)