Opiekunowie i starostowie lat

I rok:

  • Opiekun: dr Piotr Konderak (kondorp[-at-]bacon.umcs.lublin.pl)
  • Starosta: Agata Bartnik

II rok:

  • Opiekun: dr hab. Zbysław Muszyński, prof. UMCS (zmuszyn[-at-]bacon.umcs.lublin.pl)
  • Starosta:  Małgorzata Rembisz

III rok:

  • Opiekun: dr Barbara Trybulec (barbara.trybulec[-at-]poczta.umcs.lublin.pl)
  • Starosta: Mateusz Futa

I rok, II stopień:

  • Opiekun: dr hab. Marcin Wolski (maarten.wolski[-at-]gmail.com)
  • Starosta: Dominika Kopańska

II rok, II stopień:

  • Opiekun: dr Marcin Rządeczka (marcin.rzadeczka[-at-]gmail.com)
  • Starosta: Marcin Szałaj