Studia II stopnia

Szanowni Państwo,  studenci kognitywistyki,

przedstawiamy naszą propozycję planu studiów kognitywistycznych II stopnia (aktualizacja: 13.01.2015).

Najważniejsze informacje dot. projektu:

  • zdecydowaliśmy się kontynuować podział na specjalności „Sztuczna inteligencja i logika” oraz „Znak, język i komunikacja”;
  • podobnie jak w przypadku studiów I stopnia wybrane kursy będą prowadzone w języku angielskim;
  • ponad 30% ECTS będzie można uzyskać w ramach modułów wybieralnych (kursy dla specjalności, zajęcia fakultatywne, seminarium mgr i zajęcia na innych kierunkach);
  • planujemy zwiększenie (w stosunku do studiów I stopnia) liczby godzin zajęć w laboratoriach (zarówno komputerowym, neuroinformatycznym, jak i neuropsychologicznym) – by studia miały wymiar bardziej praktyczny;
  • studia będą realizowane we współpracy z: Instytutem Informatyki, Instytutem Psychologii, Zakładem Językoznawstwa Kognitywnego oraz Zakładem Logopedii;
  • projekt kierunkowych efektów kształcenia zostanie opublikowany w najbliższym czasie.

Serdecznie prosimy o uwagi do projektu – można je kierować na adres e-mailowy kierunku:  informacje[at]kognitywistyka.umcs.lublin.pl 

lub do przedstawiciela studentów w Zespole ds Jakości Kształcenia, p. Marcina Łysiaka.