Rekrutacja dodatkowa (studia I stopnia)

Szanowni Państwo, kandydaci na studia kognitywistyczne UMCS,

w systemie rekrutacyjnym można już się rejestrować w ramach rekrutacji dodatkowej na studia I stopnia (na 13 wolnych miejsc). Rekrutacja kończy się z końcem dnia 17 września 2021. Kognitywistykę znajdziesz w katalogu kierunków.

Rekrutacja na studia II stopnia trwa bez przerwy do 24 września 2021.

Zapraszamy!

Rekrutacja na studia kogni 2021

Szanowni Kandydaci na studia kognitywistyczne w UMCS,

>> Ważna informacja dotycząca potwierdzenia woli studiowania i dostarczenia dokumentów (kliknij)

studia I stopnia: Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna rozpatruje Wasze zgłoszenia, w kolejnych dniach będą się pojawiały aktualizowane listy rankingowe i decyzje o przyjęciu na studia zgodnie z harmonogramem. Biorąc pod uwagę zainteresowanie kierunkiem, limit miejsc został zwiększony do 120; ewentualna wrześniowa rekrutacja odbędzie tylko w przypadku niewypełnienia miejsc w rekrutacji lipcowej. Proszę pamiętać o konieczności potwierdzenia woli podjęcia studiów! Terminy:

 • I tura: 16 lipca
 • II tura 21 lipca
 • III tura 23 lipca

(szczegółowe info: kliknij)

Dokumenty (w formie papierowej) niezbędne do przyjęcia na studia kognitywistyczne, tj:

 • Wygenerowany z systemu rekrutacyjnego, wydrukowany i podpisany imieniem i nazwiskiem kwestionariusz osobowy
 • Kserokopię świadectwa maturalnego (kserokopia oraz oryginał świadectwa maturalnego do wglądu lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez: notariusza, organ administracji publicznej,  Biuro Rekrutacji UMCS)
 • Jedną fotografię o wymiarach 35mm x 45mm, podpisaną na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata.

można składać w terminie od 19 do 23 oraz od 26 do 28 lipca. Miejsce: tzw. Stara Humanistyka („Collegium Humanicum”, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4), pokój 133 (I piętro), w godzinach od 900 do 1400.

Więcej informacji: kliknij

studia II stopnia: rekrutacja trwa do 23.IX.2021 (godz. 18:00)

kogni1@UMCS: terminarz rekrutacyjny 2021

Drodzy kandydaci na studia kognitywistyczne Igo stopnia,

oto terminarz rekrutacyjny:

 • 1 kwietnia – rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 9 lipca – zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat
 • 14 lipca ogłoszenie listy rankingowej (I tura)
 • do 16 lipca – potwierdzenie woli studiowania (I tura)
 • 19 lipca ogłoszenie listy rankingowej (II tura)
 • do 21 lipca  – potwierdzenie woli studiowania (II tura)
 • 22 lipca ogłoszenie listy rankingowej (III tura)
 • do 23 lipca – potwierdzenie woli studiowania (III tura)
 • 19 – 23 oraz od 26 – 28 lipca – przyjmowanie dokumentów
 • 22-24 września – przyjmowanie dokumentów – tylko w przypadku wolnych miejsc po I-szym naborze!
 • 24 września, godz. 15.00 – zakończenie rekrutacji 2021/22

UWAGA, w związku z dynamiką pandemii powyższe terminy mogą ulec zmianie (np. ze względu na zmianę terminu ogłoszenia wyników egzaminów maturalnych)

Miejsce przyjmowania dokumentów: Wydział Filozofii i Socjologii, pl. M.C. Skłodowskiej 4, sala 133.

Godziny przyjmowania dokumentów: 9.00-14.00