Rekrutacja na studia

Drodzy kandydaci na studia kognitywistyczne,

dziękujemy za zainteresowanie: liczba chętnych na studia kognitywistyczne I stopnia przekroczyła znacznie limit przyjęć. Tym z Państwa, którzy zostali zakwalifikowani – gratulujemy. Bardzo prosimy o złożenie dokumentów zgodnie z informacjami na Państwa kontach IRK, w terminach wskazanych w systemie IRK.

Tym z Państwa, których system umieścił poza gronem przyjętych zalecamy cierpliwość z dwu powodów. Po pierwsze, jak co roku, część osób zakwalifikowanych nie składa dokumentów, w efekcie czego możecie zostać Państwo zakwalifikowani na studia kognitywistyczne w kolejnych turach. Harmonogram rekrutacji sierpniowej:

  • 24 sierpnia 2020 r. – ogłoszenie drugiej listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca;
  • 25-26 sierpnia 2020 r. – przyjmowanie dokumentów kandydatów z listy drugiej;
  • 27 sierpnia 2020 r. – ogłoszenie trzeciej listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca;
  • 28 sierpnia 2020 r. – przyjmowanie dokumentów kandydatów z listy trzeciej.

Po drugie, jak co roku, wystąpimy do JM Rektora UMCS o zwiększenie limitów przyjęć na studia kognitywistyczne, co może się wiązać z dodatkowym naborem we wrześniu.

Informacje uczelniane: kliknij

Odbyły się też rozmowy kwalifikacyjne na studia kognitywistyczne II stopnia (dla kandydatów którzy nie ukończyli studiów kognitywistycznych I stopnia). Komisja zakwalifikowała 4 osoby po rozmowie kwalifikacyjnej oraz 7 osób które ukończyły studia kognitywistyczne I stopnia. Rekrutacja na studia magisterskie zostanie przedłużona na wrzesień (w związku z wrześniowymi obronami licencjatów).

Zespół kognitywistyki UMCS

13 sierpnia

Drodzy Kandydaci na studia kogni, drodzy Maturzyści,

ze względu na zmianę harmonogramu egzaminów maturalnych zmianie ulega również harmonogram rekrutacji na UMCS. Znając wyniki egzaminów maturalnych będziecie mogli w pełni świadomie podjąć decyzję o swojej przyszłości. Zatem pamiętajcie, 13 sierpnia to dzień zakończenia rejestracji na studia kognitywistyczne I stopnia na UMCS. Na kogni1 czeka na Was 75 miejsc. 20 sierpnia znany będzie wynik I tury rekrutacji – ogłosimy pierwszą listę rankingową i pierwszą listę osób osób zakwalifikowanych na studia.

Zapraszamy tutaj: IRK kogni

Pełna informacja Biura Rekrutacji: kliknij