Rekrutacja wrześniowa (update)

Szanowni Państwo, kandydaci na studia kognitywistyczne UMCS,

w systemie rekrutacyjnym można już się rejestrować w ramach rekrutacji dodatkowej na studia I stopnia (liczba miejsc na kogni została zwiększona). Rekrutacja kończy się z końcem dnia 24 września 2021. Kognitywistykę znajdziesz w katalogu kierunków.

Rekrutacja na studia II stopnia trwa bez przerwy do 30 września 2021.

Zapraszamy!

Rekrutacja na studia kogni 2021

Szanowni Kandydaci na studia kognitywistyczne w UMCS,

>> Ważna informacja dotycząca potwierdzenia woli studiowania i dostarczenia dokumentów (kliknij)

studia I stopnia: Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna rozpatruje Wasze zgłoszenia, w kolejnych dniach będą się pojawiały aktualizowane listy rankingowe i decyzje o przyjęciu na studia zgodnie z harmonogramem. Biorąc pod uwagę zainteresowanie kierunkiem, limit miejsc został zwiększony do 120; ewentualna wrześniowa rekrutacja odbędzie tylko w przypadku niewypełnienia miejsc w rekrutacji lipcowej. Proszę pamiętać o konieczności potwierdzenia woli podjęcia studiów! Terminy:

  • I tura: 16 lipca
  • II tura 21 lipca
  • III tura 23 lipca

(szczegółowe info: kliknij)

Dokumenty (w formie papierowej) niezbędne do przyjęcia na studia kognitywistyczne, tj:

  • Wygenerowany z systemu rekrutacyjnego, wydrukowany i podpisany imieniem i nazwiskiem kwestionariusz osobowy
  • Kserokopię świadectwa maturalnego (kserokopia oraz oryginał świadectwa maturalnego do wglądu lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez: notariusza, organ administracji publicznej,  Biuro Rekrutacji UMCS)
  • Jedną fotografię o wymiarach 35mm x 45mm, podpisaną na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata.

można składać w terminie od 19 do 23 oraz od 26 do 28 lipca. Miejsce: tzw. Stara Humanistyka („Collegium Humanicum”, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4), pokój 133 (I piętro), w godzinach od 900 do 1400.

Więcej informacji: kliknij

studia II stopnia: rekrutacja trwa do 23.IX.2021 (godz. 18:00)